Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Activerend onderwijs

De ambitie activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter beklijft wanneer studenten actief betrokken zijn bij het onderwijs en het onderzoek. Actieve deelname van studenten stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs: minder consumptie van kennis en efficiëntere benutting van contacturen.

Activerende werkvormen

Activerend onderwijs vraagt om de inzet van werkvormen waarbij studenten actief aan het werk gaan met de studiestof. Een actieve werkvorm vergroot het (leer)plezier van de student en kan helpen voor een betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Dit geldt zowel voor face-to-face onderwijs, als voor hybride en online onderwijsvormen. Het gebruik van een actieve werkvorm kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld als energizer of starter, om voorkennis te activeren, om op een actieve wijze de stof te verwerken en/of toe te passen of om aan het eind van een college na te gaan wat er geleerd is. Activerend onderwijs geeft studenten meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. De docent faciliteert, ondersteunt en motiveert de student bij het leren. Op deze manier wordt de student meer uitgedaagd om de juiste vragen te stellen, zelf op onderzoek uit te gaan en complexe problemen op te lossen. 

Efficiëntere benutting van contacturen

Een voorbeeld van een efficiëntere benutting van contacturen is ‘flipping the classroom’. Hierbij worden colleges en voorbereiding omgewisseld, zodat contacturen gewijd kunnen worden aan onderzoek, projecten of discussies. Op deze manier kan de tijd die de docent doorbrengt met de student optimaal worden benut. 

Website teaching support
Hoe kun je een videocollege opnemen en delen via het videoplatform Kaltura? En hoe kun je onderdanks de fysieke afstand toch interactief onderwijs verzorgen? Tools en tips over het lesgeven op afstand vind je op de website teaching support

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.