Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Activerend onderwijs

We vragen een actieve houding van de student en bieden meer onderwijs in kleinschalige learning communities waarin studenten (inter)actief deelnemen.

Verwevenheid van onderzoek en onderwijs betekent per definitie ook actief leren. Studenten betrekken bij het onderwijs en bij het onderzoek. Dit vraagt om intensief, activerend onderwijs waarbij de student centraal staat en samenwerkt in groepen en (virtuele) communities. Studenten onderzoeken niet alleen om antwoorden op vragen te vinden, maar gaan ook zelf op zoek naar de vragen. De docent faciliteert, ondersteunt en motiveert hen daarbij. De student neemt het initiatief in het leerproces en wordt daarmee ook beter voorbereid voor de latere studieloopbaan (master en eventueel PhD) en meer uitgedaagd om met creatieve onderzoekvragen te komen.

Contact docent en student

Actieve deelname van studenten stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. Minder consumptie van kennis en meer kleinschaligheid door een efficiëntere benutting van contacturen. Dit vraagt om radicale vormen van ‘flipping the classroom’ waarbij colleges en voorbereiding worden omgewisseld zodat contacturen gewijd kunnen worden aan onderzoek, projecten of discussies. Studenten kijken op video opgenomen colleges thuis, terwijl colleges in het teken staan van oefening, onderzoek of discussie. Zo kan de tijd die de docent doorbrengt met de student optimaal benut worden.

Studenten voelen zich zo steeds meer betrokken bij hun discipline en hun studie omdat het leerproces beter aansluit bij hun wensen en leefwereld. Hun enthousiasme om te leren wordt daarmee vergroot. Een zo optimaal mogelijke inzet van technologische innovaties versterkt dit proces van activering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.