Logo Universiteit Leiden.

nl en

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

In dit traject maken studenten kennis met het onderwijsvak door het helpen van docenten met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs.

Werkzaamheden

PAL-studenten worden vooraf getraind door het ICLON. De getrainde student helpt op school een individuele docent of een vaksectie. Een PAL-student is niet bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan maar kan vele ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals:

  • extra oefenen met kleine groepjes leerlingen,
  • (digitaal) lesmateriaal maken,voorbereiden en/of begeleiden van practica,
  • ondersteunen bij profielwerkstukken,
  • surveilleren,
  • andere taken, in overleg met de school.

Aanstelling

Een PAL-student wordt aangesteld bij en begeleid door de school. Het ICLON organiseert intervisiebijeenkomsten voor de geplaatste studenten en blijft gedurende de samenwerking in contact met de school.

Overeenkomst

Scholen sluiten voor het bemiddelingstraject een overeenkomst met het ICLON. De kosten bedragen:

  • aanstelling van de student bij de school voor de duur van het contract (uren/dagen in overleg met de student; inschaling te bepalen door de school).
  • eenmalige kosten per geplaatste student voor werving, training en intervisie middels een factuur vanuit ICLON (€250 voor een student van de Lerarenopleiding bij plaatsing van maximaal 8 uur per week buiten de eigen stageschool, €500 voor studenten van andere opleidingen; excl. btw).

NPO menukaart

Studentinzet is passend bij de interventies van de NPO menukaart, met name bij:

A

Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

B

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

E

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Regelingen

De PAL-studenten kunnen ook ondersteunen bij activiteiten in het kader van de regelingen Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, Extra hulp voor de klas en Voorkomen onnodig zitten blijven.

Aanvullende informatie

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Meer informatie en contact: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl

Eindexamen 2021

Voor de 1-op-1 begeleiding van eindexamenleerlingen werken wij samen met de Universiteit Utrecht via het platform StudentinzetopSchool. Voor deze ondersteuning gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie en voor het doen van aanvragen op de website:

Website StudentinzetopSchool
Partner van Studentinzetopschool.nl
Partner van StudentinzetopSchool
Deze website maakt gebruik van cookies.