Logo Universiteit Leiden.

nl en

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

Onder de naam PAL Leiden werkt de Universiteit Leiden samen met scholen om leerachterstanden weg te werken, werkdruk van onderwijspersoneel te verlagen en om studenten uit het hoger onderwijs de mogelijkheid te geven het werkveld onderwijs te verkennen.

PO en VO

PAL-studenten kunnen als onderwijsassistent ingezet worden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (lerarenopleiding en Wetenschapsknooppunt Leiden). De getrainde student helpt op school bijvoorbeeld een individuele docent/leerkracht of een vaksectie/team. Het ICLON koppelt studenten aan scholen op basis van maatwerk. De uiteindelijke keuze voor een student wordt bepaald door de school.

Werkzaamheden

Een PAL-student is niet bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan maar kan vele ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals:

 • extra oefenen met (kleine groepjes) leerlingen/tutoring,
 • assisteren in de klas,
 • (digitaal) lesmateriaal maken,
 • voorbereiden en/of begeleiden van practica,
 • ondersteunen bij profielwerkstukken,
 • surveilleren,
 • andere taken, in overleg met de school.

Aanstelling

Een PAL-student wordt aangesteld bij de school of wordt ingezet op de school via een van onze samenwerkingspartners (not for profit). De student ontvangt op locatie begeleiding vanuit de school. Het ICLON organiseert intervisiebijeenkomsten & coaching voor de geplaatste studenten en blijft gedurende de samenwerking in contact met de school. Op deze manier begeleiden we samen de studenten bij hun bijbaan en mogelijk ook naar het behalen van een bevoegdheid en een (vaste) baan in het onderwijs.

Overeenkomst

Scholen sluiten voor het bemiddelingstraject een overeenkomst met het ICLON. De kosten bedragen:

 • bij een aanstelling van de student op de school:
  • personele lasten van de student bij de school voor de duur van het contract (uren/dagen in overleg met de student; inschaling te bepalen door de school).
  • eenmalige kosten per geplaatste student voor werving, training en intervisie/coaching middels een factuur vanuit ICLON: tarief voor ONZ-scholen: €100 per student (excl. btw), tarief overige scholen: €150 per student (excl. btw).
 • inzet via een samenwerkingspartner: offerte op aanvraag.

NPO en subsidies

Studentinzet is passend bij meerdere interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Studenten kunnen ook ondersteunen bij activiteiten in het kader van:

Aanvullende informatie

Aanvragen van scholen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Meer informatie, aanvragen/aanmelden en contact: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl. Studenten kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier

Onderzoek

StudentinzetopSchool is geselecteerd voor het programma 'Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo' en dit betekent dat deze interventie in cursusjaar 2023-2024 in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht zal worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Ook de kosten van de interventie en de begeleiding door de interventieaanbieders worden vergoed. De Universiteit Leiden is penvoerder voor het interventieteam; KBA Nijmegen leidt het onderzoeksteam.

Meer informatie (website NRO)
Deze website maakt gebruik van cookies.