Logo Universiteit Leiden.

nl en

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

In dit traject maken studenten kennis met het onderwijsvak door docenten te helpen met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs.

PO en VO

PAL-studenten kunnen als onderwijsassistent inzet worden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (lerarenopleiding/Wetenschapsknooppunt Leiden). De getrainde student helpt op school bijvoorbeeld een individuele docent/leerkracht of een vaksectie/team. Het ICLON koppelt studenten aan scholen op basis van maatwerk. De uiteindelijke keuze voor een student wordt bepaald door de school.

Werkzaamheden

Een PAL-student is niet bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan maar kan vele ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals:

  • extra oefenen met (kleine groepjes) leerlingen/tutoring,
  • assisteren in de klas,
  • (digitaal) lesmateriaal maken,
  • voorbereiden en/of begeleiden van practica,
  • ondersteunen bij profielwerkstukken,
  • surveilleren,
  • andere taken, in overleg met de school.

Aanstelling

Een PAL-student wordt aangesteld bij en op locatie begeleid door de school. Het ICLON organiseert intervisiebijeenkomsten & coaching voor de geplaatste studenten en blijft gedurende de samenwerking in contact met de school. Op deze manier begeleiden we samen de studenten bij hun bijbaan en mogelijk ook naar het behalen van een bevoegdheid en een (vaste) baan in het onderwijs.

Overeenkomst

Scholen sluiten voor het bemiddelingstraject een overeenkomst met het ICLON. De kosten bedragen:

  • aanstelling van de student bij de school voor de duur van het contract (uren/dagen in overleg met de student; inschaling te bepalen door de school).
  • eenmalige kosten per geplaatste student voor werving, training en intervisie middels een factuur vanuit ICLON (€250 voor een student van de Lerarenopleiding bij plaatsing van maximaal 8 uur per week in VO buiten de eigen stageschool, €500 voor studenten van andere opleidingen; excl. btw).

NPO menukaart

Studentinzet is passend bij de interventies van de NPO menukaart, met name bij:

A

Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

B

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

E

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Regelingen

De PAL-studenten kunnen ook ondersteunen bij activiteiten in het kader van de regelingen Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, Extra hulp voor de klas en Voorkomen onnodig zitten blijven.

Aanvullende informatie

Aanvragen van scholen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Studenten kunnen zich doorlopend aanmelden, maar dienen er rekening mee te houden dat de cursussen op vastgestelde momenten in het jaar gegeven worden. Meer informatie, aanvragen/aanmelden en contact: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.