Logo Universiteit Leiden.

nl en

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

In dit traject maken studenten uit het hoger onderwijs kennis met het onderwijsvak door docenten te helpen met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs.

PO en VO

PAL-studenten kunnen als onderwijsassistent ingezet worden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (lerarenopleiding en Wetenschapsknooppunt Leiden). De getrainde student helpt op school bijvoorbeeld een individuele docent/leerkracht of een vaksectie/team. Het ICLON koppelt studenten aan scholen op basis van maatwerk. De uiteindelijke keuze voor een student wordt bepaald door de school.

Werkzaamheden

Een PAL-student is niet bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan maar kan vele ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals:

 • extra oefenen met (kleine groepjes) leerlingen/tutoring,
 • assisteren in de klas,
 • (digitaal) lesmateriaal maken,
 • voorbereiden en/of begeleiden van practica,
 • ondersteunen bij profielwerkstukken,
 • surveilleren,
 • andere taken, in overleg met de school.

Aanstelling

Een PAL-student wordt aangesteld bij en op locatie begeleid door de school. Het ICLON organiseert intervisiebijeenkomsten & coaching voor de geplaatste studenten en blijft gedurende de samenwerking in contact met de school. Op deze manier begeleiden we samen de studenten bij hun bijbaan en mogelijk ook naar het behalen van een bevoegdheid en een (vaste) baan in het onderwijs.

Overeenkomst

Scholen sluiten voor het bemiddelingstraject een overeenkomst met het ICLON. De kosten bedragen:

 • aanstelling van de student bij de school voor de duur van het contract (uren/dagen in overleg met de student; inschaling te bepalen door de school).
 • eenmalige kosten per geplaatste student voor werving, training en intervisie/coaching middels een factuur vanuit ICLON:
  • tarief voor ONZ-scholen: €100 per student (excl. btw),
  • tarief overige scholen: €150 per student (excl. btw).

NPO en subsidies

Studentinzet is passend bij meerdere interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Studenten kunnen ook ondersteunen bij activiteiten in het kader van:

Aanvullende informatie

Aanvragen van scholen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Meer informatie, aanvragen/aanmelden en contact: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl. Studenten kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier

Onderzoek

StudentinzetopSchool is geselecteerd voor het programma 'Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo' en dit betekent dat deze interventie in cursusjaar 2023-2024 in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht zal worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Ook de kosten van de interventie en de begeleiding door de interventieaanbieders worden vergoed. De Universiteit Leiden is penvoerder voor het interventieteam; KBA Nijmegen leidt het onderzoeksteam.

Meer informatie (website NRO)
Deze website maakt gebruik van cookies.