Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Technologie in onderwijs

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Technologie in onderwijs.

‘Er moet tijd en ruimte zijn om met nieuwe onderwijsmiddelen te experimenteren’

Thijs Porck is Universitair Docent Middeleeuws Engels en verbonden aan het Leiden Centre for the Arts in Society. De afgelopen vijf jaar hield hij zich veel bezig met het toepassen van blended learning in zijn colleges. ‘Dat is een combinatie van digitaal onderwijs en klassikaal lesgeven. Daarbij vindt het onderwijs wel in een klaslokaal plaats, maar maak je gebruik van digitale tools. Eén voorbeeld is Presenter’s Wall waarmee je tijdens hoorcolleges vragen kunt stellen en antwoorden van studenten ‘live’ op het scherm verschijnen. Dat soort middelen stellen me in staat om mijn verhaal te vertellen, maar wel met inbreng van studenten. Zo betrek ik ze in mijn wereld en mijn denkwijze.’
Lees meer

Hossam Ahmed krijgt Comenius-onderwijsbeurs voor Digital Humanities-traject

Digital Humanities beter integreren in opleidingen, zodat studenten hun digitale vaardigheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat wil Hossam Ahmed de komende jaren bereiken. Hij ontving een senior Comenius Fellowship om een digitaal programma voor studenten te ontwikkelen.

In totaal mag Ahmed de komende jaren honderdduizend euro uitgeven aan zijn project. ‘Een van de doelen van het faculteitsbestuur is om de Digital Humanities uit te lichten. Dergelijke technieken zorgen er immers voor dat we nieuwe verbanden zien en veel meer data kunnen verwerken.

Daarnaast zijn ze nuttig voor afgestudeerden, omdat ze worden gewaardeerd op de arbeidsmarkt en laten zien dat de geesteswetenschappen bijdragen aan de samenleving. Ik wil daarom een manier vinden om de digital humanities meer te integreren in de verschillende opleidingen en de programmastandaarden op dat gebied te stroomlijnen.’

Dit project sluit aan bij de ambities Vaardigheden, Oriëntatie Arbeidsmarkt, Flexibele Leerroutes en Technologie in het Onderwijs.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.