Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Technologie in onderwijs

Laat je op deze pagina inspireren door best practices van onderwijsvernieuwende voorbeelden die in ons onderwijs invulling geven aan de ambitie Technologie in onderwijs.

‘Er moet tijd en ruimte zijn om met nieuwe onderwijsmiddelen te experimenteren’

Thijs Porck is Universitair Docent Middeleeuws Engels en verbonden aan het Leiden Centre for the Arts in Society. De afgelopen vijf jaar hield hij zich veel bezig met het toepassen van blended learning in zijn colleges. ‘Dat is een combinatie van digitaal onderwijs en klassikaal lesgeven. Daarbij vindt het onderwijs wel in een klaslokaal plaats, maar maak je gebruik van digitale tools. Eén voorbeeld is Presenter’s Wall waarmee je tijdens hoorcolleges vragen kunt stellen en antwoorden van studenten ‘live’ op het scherm verschijnen. Dat soort middelen stellen me in staat om mijn verhaal te vertellen, maar wel met inbreng van studenten. Zo betrek ik ze in mijn wereld en mijn denkwijze.’
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.