Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Herijking onderwijsvisie

In een snel veranderde wereld is het van cruciaal belang om ons onderwijs voortdurend af te stemmen op de dynamiek van de maatschappij.

Waarom gaan we de onderwijsvisie herijken?

Onze onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity werd in 2017 vastgesteld en beschrijft waartoe we onze studenten willen opleiden en welke eisen dat stelt aan het curriculum en de leeromgeving. Hierin zijn acht ambities geformuleerd die nauw met elkaar verweven zijn. In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het onderwijs, waarbij er meer aandacht is gekomen voor digitalisering en het welzijn van studenten. Binnen deze digitalisering zien we ook de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs. Daarnaast groeit de behoefte aan meer interdisciplinariteit en zijn er ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering, inclusiever onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Ons strategisch plan benadrukt de ambitie om te blijven werken aan de toekomstgerichte ontwikkeling van onze studenten (Ambitie 3, Strategisch Plan Vernieuwen en Verbinden Universiteit Leiden). Onderwijsvernieuwing is een dynamisch en continue proces, en vanwege deze diverse ontwikkelingen is het essentieel dat we ons blijven aanpassen. Daarom gaan we onze onderwijsvisie herijken. 

Wat willen we bereiken?

Het doel van de herijking is om een onderwijsvisie te formuleren waarin de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet binnen de ambities  zijn verwerkt en waarin nieuwe thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit moet resulteren in een geactualiseerde visie op de toekomst van het onderwijs waarmee we onze studenten optimaal voorbereiden op de uitdagingen van morgen. 

Dialoog over onderwijs

Tijdens dit proces nodigen we medewerkers en studenten uit om actief deel te nemen aan de dialoog over specifieke thema’s. Jullie inzichten en ervaringen zijn waardevol en zullen dienen als input voor de herijkte onderwijsvisie. Laten we samen de toekomst van ons onderwijs verder vormgeven en bouwen aan een visie die niet alleen inspireert, maar ook voorbereidt op de uitdagingen waar onze studenten voor staan.

Planning

De herijkte onderwijsvisie wordt gelanceerd in 2025. In het komende jaar zullen we gezamenlijk werken aan de herijking. Gedurende het proces houden we jullie via verschillende kanalen op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.