Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Betrokkenheid bij samenleving

We sluiten in ons onderwijs aan op vragen en behoeften van de samenleving. Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen mondige en kritische burgers straks bijdragen aan een betere wereld. Studenten kunnen al tijdens de studie bijdragen, bijvoorbeeld met projecten voor de gemeenschap (service learning) samen met maatschappelijke instellingen zoals gemeenten en scholen.

Ons onderwijs staat in direct contact met de samenleving. Ontwikkelingen in de samenleving hebben een directe invloed op ons onderwijs en ons onderwijs heeft op termijn weer een belangrijke impact op de samenleving.

Die wisselwerking kan echter ook op een meer directe wijze worden vormgegeven door community-projecten met organisaties als scholen, zorgorganisaties, gemeenten en door aandacht voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Om studenten de kans te geven zich te ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers is het van belang dat de universiteit dergelijke initiatieven stimuleert en ondersteunt, ook wanneer zij niet direct onderdeel uitmaken van het curriculum. Extra- en co-curriculaire activiteiten dragen substantieel bij aan de academische en persoonlijke vorming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.