Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Flexibele leerroutes

Met een flexibel aanbod van leerroutes krijgt de student, onder leiding van de docent, de mogelijkheid om de eigen studieloopbaan af te stemmen op zijn of haar persoonlijke leerdoelen.

Onderzoekend leren vraagt naast actieve participatie ook om een bepaalde mate van zelfsturing door de student. Van de universiteit wordt meer flexibiliteit en vrijheid gevraagd in het curriculum. De student moet de mogelijkheid krijgen om – onder begeleiding van docenten en onderwijsondersteuning – de juiste paden te kiezen. De leerroutes horen aan te sluiten bij de vragen die de student opwerpt.

Samen een pad uitstippelen

Het betekent echter niet dat de student zelfstandig bepaalt welke mix van vakken hij of zij wil volgen, maar dat de student samen met de opleiding een pad uitstippelt dat het beste bij de ambities past. De opleiding blijft daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van die leerroutes. Het kan hierbij gaan om de keuze tussen disciplinaire en interdisciplinaire routes. Het kan ook gaan om keuzes in de oriëntatie naar buiten: op de arbeidsmarkt of professie, op de samenleving, op technologie of de wereld. De mogelijkheid om een stage te volgen, een communityproject, een online cursus of een onderzoek of studie in het buitenland.

Meerwaarde

Verschillende studenten leggen verschillende accenten en hebben verschillende ambities. De universiteit moet daarom verschillende paden aanbieden om die ambities mogelijk te maken. Zij heeft ook een verantwoordelijkheid bij het aanbieden, organiseren en waarderen van de deelname aan stages, community-projecten, summer schools en/of MOOCs. Niet elke student neemt genoegen met een vooraf vastgesteld pad. Hij of zij zoekt een persoonlijke academische ervaring. Een universiteit die dat kan bieden biedt haar studenten een duidelijke meerwaarde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.