Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Flexibele leerroutes

De ambitie flexibele leerroutes heeft betrekking op het creëren van mogelijkheden om het leerproces van de student beter inhoud en vorm te geven in combinatie met het vinden van aansluiting bij de behoeften van de student. Met een flexibel aanbod van leerroutes krijgt de student, onder leiding van de docent, de mogelijkheid om de eigen studieloopbaan af te stemmen op zijn of haar persoonlijke leerdoelen.

Samen een studiepad uitstippelen

De samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan professionals met een eigen profiel. Door het bieden van keuzes, en dus flexibilisering van het onderwijs, kunnen opleidingen inspelen op de behoeften van iedere unieke student. Het betekent echter niet dat de student zelfstandig bepaalt welke mix van vakken hij of zij wil volgen, maar dat de student samen met de opleiding een pad uitstippelt dat het beste bij de ambities past. De opleiding blijft daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerroutes. Het kan hierbij gaan om de keuze tussen disciplinaire en interdisciplinaire routes. Het kan ook gaan om keuzes in de oriëntatie naar buiten: op de arbeidsmarkt of professie, op de samenleving, op technologie of de wereld. De mogelijkheid om een stage te volgen, een communityproject, een online cursus of een onderzoek of studie in het buitenland.

Eigen tempo, tijd en plaats bepalen door digitalisering van onderwijs

De universiteit wil haar onderwijs (verder) inrichten op de individuele behoeften van studenten. Digitalisering schept mogelijkheden voor flexibilisering en maatwerk. Betere feedback en begeleiding op maat worden mogelijk. Digitale tools, methodes en leermateriaal zorgen ervoor dat er meer onderwijs onafhankelijk van plaats en tijd aangeboden kan worden. Door de overstap naar onderwijs op afstand zijn docenten meer digitale middelen gaan inzetten en steeds creatiever geworden in de toepassing daarvan. Blended learning (een mix van werkvormen, zowel fysiek als online onderwijs) zorgt ervoor dat studenten op hun eigen tempo en een zelfgekozen locatie en tijdstip kunnen studeren. Meer informatie over digitalisering in het onderwijs en blended learning vind je op de pagina Technologie in onderwijs.

Studentmobiliteit bevorderen

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De universiteit wil de komende tijd een impuls geven aan de mobiliteit van studenten. Binnen het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT neemt de Universiteit Leiden samen met TU Delft en Erasmus Universiteit Roterdam (LDE alliantie) deel aan de pilot Studentmobiliteit. Doel van de pilot is dat studenten zich met één klik op de knop kunnen inschrijven voor vakken die de universiteiten gezamenlijk ter beschikking stellen. In de pilot wordt samengewerkt samen met SURF, dat de technische infrastructuur voor de pilot ontwerpt en ontwikkelt. Daarnaast is binnen het EUNiWell netwerk het bevorderen van studentmobiliteit binnen de thema’s well-being en future-skills and competences één van de doelstellingen. De komende jaren zal hieraan verder vorm worden gegeven in samenwerking met de partneruniversiteiten.

Relatie met leven lang ontwikkelen

Een thema dat nauw samenhangt met flexibiliseren is leven lang ontwikkelen. In hoeverre past ons model van universitair onderwijs bij de dynamiek van de arbeidsmarkt en het leven van afgestudeerden? Hoe kan de universiteit aan de behoefte van alumni en werkende professionals voldoen om te blijven leren? In welke vorm, op welke tijden en met welk tempo willen zij leren? Ook deze doelgroepen vragen om flexibilisering en maatwerk van het onderwijs. De universiteit heeft een groeiend aanbod in onderwijs voor professionals de vorm van cursussen, deeltijdopleidingen en leergangen. Zie de website van het Centre for Professional Learninghet Juridisch PAO LeidenLUMC Boerhave Nascholing en het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) voor meer informatie. De komende jaren zal de universiteit nog meer inzetten op leven lang ontwikkelen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.