Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Waarom onderwijsvernieuwing?

Alles om ons heen verandert voortdurend. De student, de universiteit, de technologie, de maatschappij, de arbeidsmarkt en de wereld. Verschillende in- en externe ontwikkelingen zijn aanleiding voor ons als universiteit om het onderwijs hierop aan te passen. Welke ontwikkelingen zijn er?

Externe ontwikkelingen

Van toenemende internationale concurrentie, technologische ontwikkelingen tot nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: externe factoren waar we als universiteit rekening mee moeten houden.

Wij opereren in een wereld van toenemende internationale concurrentie, dit zorgt voor een verdere groei van internationale studenten. Al deze studenten zorgen voor  toenemende culturele diversiteit in de instroom; een verrijking voor het onderwijs. Het geeft Nederlandse studenten de mogelijkheid om thuis te internationaliseren en het daagt hen uit de concurrentie aan te gaan. Tegelijkertijd groeit de groep biculturele studenten die hun weg naar de universiteit vinden. Dit vraagt om toegankelijk onderwijs voor een nog grotere diverse groep. Maatwerk in het onderwijs wordt steeds belangrijker.

Op het mondiale toneel verschijnen nieuwe aanbieders: nieuwe vormen van online en modulair onderwijs. Door de snelle ontwikkelingen in de technologie, moet je als universiteit op een andere manier gaan kijken naar het onderwijsaanbod. Hoe speel je hierop in? Hoe behoud je je meerwaarde als studenten anytime and anywhere onderwijs kunnen volgen? Het is belangrijk dat de universiteit inspeelt op nieuwe mogelijkheden voor ons on-campus onderwijs. Studenten zijn tegenwoordig digital natives; online-informatie is key. Gelukkig zijn er steeds meer digitale middelen die ons onderwijs kunnen verrijken.

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd en meer flexibel en digitaal geworden. Doordat de samenleving en arbeidsmarkt veranderen onder invloed van technologische, economische of culturele ontwikkelingen, komen onze huidige studenten wellicht te werken in branches en beroepen die nu nog niet eens bestaan. Hierdoor moeten we onze studenten in staat stellen om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, ook als die verandert.

Interne ontwikkelingen

Vernieuwing van het onderwijs, een gedeelde onderwijsvisie en studenttevredenheid. Waar moeten we intern mee aan de slag? Hieronder een overzicht.

Er zijn meer dan 150 onderwijsinnovatieprojecten in kaart gebracht, binnen de universiteit. Deze projecten tonen aan dat er hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van ons onderwijs. Onderwerpen variëren van digitalisering, curriculumhervorming en vaardighedenonderwijs tot internationalisering, activering en community-vorming. Alle projecten zijn effectief en opgezet door medewerkers met een passie voor onderwijs, maar de kracht van deze projecten wordt onvoldoende benut. Kennis over innovatie is verspreid en versnipperd, en wordt niet genoeg gedeeld. Ook schaalvoordelen worden niet benut en verbindingen tussen innovaties worden niet herkend en gemaakt. Een gezamenlijke onderwijsvisie kan hier verandering in brengen.

Een tweede interne drijfveer is de veelbesproken disbalans tussen onderzoek en onderwijs. De loopbanen binnen de universiteit zijn nog te eenzijdig gericht op de onderzoek-prestaties. Dit blijkt uit het Rapport Loopbaanbeleid Wetenschappelijk Personeel. De implementatie hiervan is in 2015 van start gegaan. Eén van de adviezen hierin was om bevordering van UD naar UHD mogelijk te maken op basis van onderwijsprestaties. Dit dwingt ons om goed te kijken naar wat goed, of excellent, onderwijs precies inhoudt en wat wij én de studenten daarin belangrijk vinden.

Ten slotte is studenttevredenheid één van de belangrijkste motieven voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. Vooral bij de masteropleidingen is er nog veel ruimte voor verbetering. Studenttevredenheid heeft een positieve weerslag op de onderwijsresultaten. Ontevredenheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), verplicht ons om onze opleidingen, curricula, vakken en onderwijsmethoden goed onder de loep te nemen. Ook moeten we goed nadenken over hoe we de studenten actiever kunnen betrekken bij ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.