Universiteit Leiden

nl en
Buro JP

Leidse armoede bestrijden in Honours Class sociaal ondernemen

Hoe helpt bedrijfsdenken bij het oplossen van sociale problemen? Dat onderzochten masterstudenten van de Master Honours Class 'Social Innovation in Action' de afgelopen twintig weken. In de laatste bijeenkomst presenteerden zij als eindresultaat hun creatieve ondernemingen om kinderarmoede in Leiden tegen te gaan. ‘Het gaat niet alleen over geld.’

De plannen werden gepitcht in het gebouw van PLNT, een platform dat startups in Leiden de kans biedt hun ideeën van de grond te krijgen. Op PLNT werkten de studenten in kleine groepjes samen om een sociale onderneming op te richten, bedoeld voor het helpen van de naar schatting 2400 kinderen die in Leiden onder de armoedegrens leven. Tijdens de eindpresentatie bepaalde een jury van gemeente, universiteit en lokale hulpverleners welk team als winnaar uit de bus komt.

Buiten de boot

Na een kort welkomstpraatje is het aan twee vertegenwoordigers van het team van ALT Track om af te trappen. Aan het woord is Ömer, een net geklede jongeman die zijn woorden met gebaren ondersteunt. In de powerpointpresentatie achter hem verschijnt de foto van een jongetje. ‘Dit is Peter. Hij wil graag lid worden van voetbalvereniging Meerburg, maar zijn moeder kan hem niet zelf naar de club toe brengen, en een fiets heeft hij niet.’

Door dit gebrek aan mobiliteit vallen kinderen als Peter buiten de sociale boot; zij kunnen niet zelfstandig naar partijtjes of een sportvereniging. ‘Als oplossing hebben wij de Alt Bike bedacht’, vult Ömers partner Petra aan. Het idee: minderbedeelde gezinnen huren voor maar drie euro per maand een Alt Bike, in kleur en maat naar keuze en met gratis reparatiedienst. Rijkere mensen betalen iets meer, zodat het bedrijf geen verlies maakt. 

Meer met moedertaal

Elk groepje behandelt een ander aspect van armoede, en komt dan ook met een andere oplossing. Enkele voorbeelden: het toegankelijker maken van sportclubs via een app, het bespreekbaar maken van pesten via een bordspel, en het aanleren van spaargedrag bij schoolverlaters. 

Ook taalachterstanden zijn echter een probleem, aldus een drietal studenten: ‘Onderzoek wijst uit dat kinderen met een migratieachtergrond sneller Nederlands leren als ze met hun moedertaal kunnen werken.’ Zij maakten daarom samen met Leidse schrijvers en tekenaars een interactief speelboek, waarin kinderen in hun vreemde moedertaal worden aangemoedigd om bijvoorbeeld in het Nederlands eten te bestellen op de markt: ‘De reacties van onze testpersonen waren erg positief!’

Beste bedrijf

Van de Honours Class leerden de studenten dat armoede een complex probleem is, zegt deelnemer Eduard: ‘Geld is er vaak wel, maar ouders benutten de fondsen niet altijd. Daar komt ook schaamte bij kijken.’ Een belangrijke les was dan ook: test je aannames. Eduard: ‘Het is heel belangrijk om naar mensen toe te stappen en te vragen: willen júllie dit ook? Dat is een vaardigheid die ik hier zeker geleerd heb.’ 

Daar kan Petra zich in vinden: ‘De cursus is heel praktijkgericht.’ Of ze in de toekomst doorgaat met sociaal ondernemen? ‘Misschien niet in de nabije toekomst.’ Dan lachend: ‘Maar we kunnen altijd wel een bedrijfje erbij hebben toch?’ Zij en ALT Track hebben in ieder geval een goed begin gemaakt: de jury riep hun startup tot winnaar uit. Om hun plan handen en voeten te geven, krijgen zij drie maanden opleiding tot sociaal ondernemer op PLNT cadeau.

Tekst: Michiel Knoester
Fotografie: Buro JP
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.