Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vaardigheden

Naast academische vaardigheden krijgen transferable skills aandacht in ons onderwijs. Het bedrijfsleven en de maatschappij vragen om het vermogen tot kritisch nadenken, problemen oplossen en zelfreflectie, maar ook om creativiteit, kunnen samenwerken, en communicatieve vaardigheden zoals presenteren, overtuigen en debatteren.

Om de academische en persoonlijke vorming van haar studenten inhoud te geven moet de universiteit niet alleen de juiste kennis in huis hebben, maar zal zij ook de juiste vaardigheden bij moeten brengen. Het gaat daarbij om transferable skills zoals academische, interculturele, digitale, communicatieve en sociale vaardigheden en competenties zoals leiderschap en ondernemerschap. Daarnaast blijven de non-transferable skills, gerelateerd aan specifieke vakgebieden, ook een belangrijke rol spelen.

Community of Practice

Om kennis te kunnen delen over dit thema, is binnen de universiteit een community of practice 'Skills' actief. Hier worden ideeën en materiaal uitgewisseld, kennis en ervaring gedeeld.

In de community nemen medewerkers en studenten deel die ofwel veel kennis en ervaring met ofwel een sterke interesse in het thema hebben. Gemene deler is actief bij het thema betrokken willen zijn. Deelnemers zijn zowel docenten, studenten als overige onderwijsontwikkelaars en medewerkers.

De community of practice komen regelmatig bij elkaar en wordt gefaciliteerd door ICLON. Op dit moment wordt een voorstel gedaan voor vervolg: doelen, omvang, deelnemers, frequentie van de bijeenkomsten en op welke onderdelen de community zich verder zou kunnen professionaliseren.

Wilt u zich graag aansluiten bij deze community? Neem dan contact op met uw facultaire coördinator of het programmateam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie