Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vaardigheden

Dat het in het universitaire onderwijs om meer gaat dan kennisoverdracht is inmiddels gemeengoed. Naast kennis en inzicht moeten studenten over de juiste vaardigheden beschikken om die kennis en inzichten toe te passen.

De samenleving en de arbeidsmarkt vragen om academici die vraagstukken kritisch onderzoeken, oplossingen genereren, samenwerken, communiceren, maatschappelijk bewust zijn en die reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Studenten dienen zich dan ook bewust te zijn van de vaardigheden waarover ze beschikken. Universiteit Leiden wil dit soort vakoverstijgende vaardigheden graag een plek geven in het curriculum.

Project Vaardigheden

Binnen het project ‘Vaardigheden’ zijn 13 gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden met elk hun eigen definitie en omschrijving ontwikkeld. Het zijn vaardigheden die van belang zijn voor elke Leidse student, welke studie deze ook volgt. De vaardigheden maken onze studenten beter inzetbaar op de arbeidsmarkt en stellen hen in staat om als betrokken burgers bij te dragen aan de oplossingen waar de samenleving behoefte aan heeft.

Vakoverstijgende vaardigheden kunnen in meer of mindere mate worden geïntegreerd in vakinhoudelijk onderwijs. De universiteit s
treeft naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van de vakoverstijgende vaardigheden in het onderwijs voor studenten en docenten. Vanaf 2023 worden de vaardigheden beter zichtbaar gemaakt binnen het onderwijs. 

De ambitie 'Vaardigheden' kent een sterke verbinding met de ambitie 'Oriëntatie op de Arbeidsmarkt' doordat het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden bijdraagt aan de employability van studenten. Daarnaast dragen ook de ambities 'Betrokkenheid bij de Samenleving' en 'Verwevenheid Onderzoek en Onderwijs' bij aan het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden bij studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.