Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vaardigheden

Dat het in het universitaire onderwijs om meer gaat dan kennisoverdracht is inmiddels gemeengoed. Naast kennis en inzicht moeten studenten over de juiste vaardigheden beschikken om die kennis en inzichten toe te passen.

De samenleving en de arbeidsmarkt vragen om academici die kritisch nadenken, problemen oplossen, samenwerken, communiceren en overtuigen en die reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Studenten dienen zich dan ook bewust te zijn van de vaardigheden waarover ze beschikken. De vraag is hoe dit soort vakoverstijgende vaardigheden een plek krijgt in het curriculum.

Project Vaardigheden

Binnen het project ‘Vaardigheden’ wordt gewerkt aan een kader voor gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden. Hierin worden de vaardigheden benoemt die van belang zijn voor elke Leidse student, welke studie deze ook volgt. Vakoverstijgende vaardigheden kunnen in meer of mindere mate worden geïntegreerd in vakinhoudelijk onderwijs. Met het kader voor gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden wordt gestreefd naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van het vaardighedenonderwijs voor studenten en docenten.

Het doel van het project ‘Vaardigheden’ is om eind 2021 het kader voor gezamenlijke vakoverstijgende vaardigheden op te leveren. 

De ambitie 'Vaardigheden' kent een sterke verbinding met de ambities ‘Oriëntatie op de Arbeidsmarkt’, ‘Betrokkenheid bij de Samenleving’ en ‘Verwevenheid Onderzoek en Onderwijs’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.