Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vaardigheden

Naast academische vaardigheden krijgen transferable skills aandacht in ons onderwijs. Het bedrijfsleven en de maatschappij vragen om het vermogen tot kritisch nadenken, problemen oplossen en zelfreflectie, maar ook om creativiteit, kunnen samenwerken, en communicatieve vaardigheden zoals presenteren, overtuigen en debatteren.

Om de academische en persoonlijke vorming van haar studenten inhoud te geven moet de universiteit niet alleen de juiste kennis in huis hebben, maar zal zij ook de juiste vaardigheden bij moeten brengen. Het gaat daarbij om transferable skills zoals academische, interculturele, digitale, communicatieve en sociale vaardigheden en competenties zoals leiderschap en ondernemerschap. Daarnaast blijven de non-transferable skills, gerelateerd aan specifieke vakgebieden, ook een belangrijke rol spelen.

Community of Expertise for Teaching and Learning

Om kennis te kunnen delen over dit thema, was er binnen de universiteit een community of practice 'Skills' actief. Deze community krijgt in 2019 een doorstart als ‘community of expertise’. De community heeft niet alleen een rol in kennisdeling zoals de traditionele communities of practice, maar ook ten aanzien van het uitwerken van de ambitie. Door middel van action research en kennisdeling zal deze community een hot-bed zijn voor de ontwikkeling van innovatieve ideeën ten behoeve van onderwijsvernieuwing

In de community nemen medewerkers deel die ofwel veel kennis en ervaring met ofwel een sterke interesse in het thema hebben. Gemene deler is actief bij het thema betrokken willen zijn. Deelnemers zijn zowel docenten als onderwijsontwikkelaars en overige medewerkers.

De community of expertise hoopt het komende jaar van start te gaan. Op dit moment wordt een voorstel gedaan voor vervolg: doelen, omvang, deelnemers, frequentie van de bijeenkomsten en op welke onderdelen de community zich verder zou kunnen professionaliseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.