Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Verwevenheid onderzoek en onderwijs

Verwevenheid onderzoek en onderwijs is de kern van ons onderwijs in alle opleidingen. De universiteit stimuleert een onderzoekende houding bij de student.

De student is niet alleen toeschouwer en toehoorder, maar wordt deelnemer door zelf onderzoek te bedenken en uit te voeren. Op zo’n manier wordt onderzoek niet alleen de basis voor onderwijs, maar vormt het de kern van onderwijs. Dit werkt motiverend voor zowel studenten als docenten.

Community of practice

Om kennis te kunnen delen over onderzoekend leren, is binnen de universiteit een community of practice gestart. Hier worden ideeën en materiaal uitgewisseld, kennis en ervaring gedeeld en aan gezamenlijke producten gewerkt.

In de community nemen medewerkers en studenten deel die ofwel veel kennis en ervaring met ofwel een sterke interesse in het thema hebben. Gemene deler is actief bij het thema betrokken willen zijn. Deelnemers zijn zowel docenten, studenten als overige onderwijsontwikkelaars en medewerkers.

De community of practice voor onderzoekend leren is een keer bijeen geweest. Op dit moment wordt een voorstel gedaan voor vervolg: doelen, omvang, deelnemers, frequentie van de bijeenkomsten en op welke onderdelen de community zich verder zou kunnen professionaliseren.

Wilt u zich graag aansluiten bij deze community? Neem dan contact op met uw facultaire coördinator of het programmateam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie