Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Verwevenheid onderzoek en onderwijs

Verwevenheid onderzoek en onderwijs is de kern van ons onderwijs in alle opleidingen. De universiteit stimuleert een onderzoekende houding bij de student.

De student is niet alleen toeschouwer en toehoorder, maar wordt deelnemer door zelf onderzoek te bedenken en uit te voeren. Op zo’n manier wordt onderzoek niet alleen de basis voor onderwijs, maar vormt het de kern van onderwijs. Dit werkt motiverend voor zowel studenten als docenten.

Community of Expertise for Teaching and Learning

Om kennis en expertise te kunnen delen over onderzoek en onderwijs, gaat in 2019 een community of expertise van start. Deze community heeft niet alleen een rol in kennisdeling zoals de traditionele communities of practice, maar ook ten aanzien van het uitwerken van de ambitie ‘verwevenheid onderzoek en onderwijs’. Door middel van action research en kennisdeling zal deze community een hot-bed zijn voor de ontwikkeling van innovatieve ideeën ten behoeve van onderwijsvernieuwing.

In de community kunnen medewerkers deelnemen die ofwel veel kennis en ervaring met ofwel een sterke interesse in het thema hebben. Gemene deler is actief bij het thema betrokken willen zijn. Deelnemers zijn zowel docenten als onderwijsontwikkelaars en overige medewerkers.

De community of expertise hoopt in 2019 een doorstart te maken na eerdere verkennende bijeenkomsten. Op dit moment wordt een plan geschreven voor vervolg: doelen, omvang, deelnemers, frequentie van de bijeenkomsten en op welke onderdelen de community zich verder zou kunnen professionaliseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.