Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Werk en studie

De Nederlandse overheid heeft meerdere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze hebben ingrijpende gevolgen voor onze studenten en medewerkers. Hier zetten we op een rij wat de maatregelen precies betekenen voor de voortgang van studie en werk aan de Universiteit Leiden en met welke praktische zaken je rekening moet houden.

Onze belangrijkste maatregelen in een notendop:

 • Vanaf 26 april is er weer (beperkt) fysiek onderwijs mogelijk. We geven daarbij voorrang aan practica, aan werkgroepen of andere kleinschalige bijeenkomsten en aan begeleiding van studenten. Lees meer 
 • Voor onderwijs en studentondersteuning kunnen docenten en andere medewerkers dus vanaf 26 april weer op universitaire locaties komen.
 • De oproep aan kantoormedewerkers blijft om zoveel mogelijk thuis te werken. In overleg met je leidinggevende is het bij uitzondering mogelijk om te werken op de universiteit. Locatiegebonden onderzoek kan doorgaan. Lees meer
 • Doe voor elk bezoek aan de universiteit altijd eerst de coronacheck.
 • Promoties en oraties vinden online plaats. Meer informatie in het protocol voor online promoties
 • Evenementen, waaronder ook gezamelijke diplomauitreikingen, zijn tot nader order afgelast.
 • Sinds 31 augustus 2020 is het Campusprotocol van kracht; hierin staan de belangrijkste regels en richtlijnen voor studenten en medewerkers.
 • In principe mogen studenten tot het eind van het collegejaar niet naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten. Medewerkers mogen tot nader order niet op dienstreis. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming verlenen om toch af te reizen. Lees hier de aanvraagprocedure voor studenten en die voor medewerkers.
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op het coronavirus, en laat je testen bij de lokale GGD.
 • Uiteraard gelden de maatregelen van het RIVM ook binnen de universiteit: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte, was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog. Het dragen van een mondkapje is verplicht in gebouwen van de Universiteit Leiden.
 • Volg onze updates, en de informatie op onderstaande pagina's voor de meest actuele informatie.

Informatie voor studenten over online studeren

Informatie voor docenten over remote teaching

Informatie voor medewerkers over thuiswerken

Informatie over onderzoek doen op afstand

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als universiteit nemen, dragen wij bij aan de inperking en oplossing hiervan. We vragen je dan ook om deze instructies nauwgezet op te volgen, en rekenen op je medewerking om dit volksgezondheidsprobleem aan te pakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.