Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vragen en antwoorden

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag hier niet tussen? Mail dan naar corona@leidenuniv.nl of stel deze aan je leidinggevende of het aanspreekpunt bij je opleiding. Daarnaast is er een centraal informatienummer geopend, waar je tijdens werkdagen met je vragen terecht kunt: 071 527 1132.

Zie ook: vragen en antwoorden specifiek voor studenten.

Werken en studeren

De anderhalve meter afstand is binnen de universiteit losgelaten. Ook is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht in de universiteitsgebouwen. We zijn blij dat de situatie langzaam weer terug naar normaal gaat, maar willen dit uiteraard op een geleidelijke en veilige manier doen. 

Dit betekent het volgende:

 • Het onderwijs zal zich steeds meer verplaatsen naar on-campus, in een goede mix van online, blended en hybride vormen. Elke opleiding maakt daarin eigen keuzes.
 • De anderhalve meter afstand op de universiteit is per 30 augustus losgelaten.
 • Het onderwijs is vanaf deze datum weer volledig open.
 • De maximum groepsgrootte van 75 personen is komen te vervallen in het hoger onderwijs. Onderwijs en tentamens in grote groepen zijn dus weer mogelijk.
 • Het is niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen de universiteitsgebouwen. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen. Ook kunnen docenten hun studenten vragen om een mondkapje te dragen tijdens een college of werkgroep.
 • Als je college is afgelopen, verlaat het gebouw, daarmee maak je ruimte voor andere studenten.

Bekijk voor alle maatregelen het Campusprotocolonze pagina met updates en de facultaire- en opleidingsinformatiepagina’s. Deze maatregelen zullen in principe gelden voor het gehele eerste onderwijsblok van komend academisch jaar. Let op: in de gebouwen van het LUMC gelden vanwege de patiëntenzorg mogelijk andere of aanvullende regels.

Veilig en verantwoord open

De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We roepen onze studenten en medewerkers op om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent onder meer het volgende:

 • Wij moedigen iedereen aan zich te laten vaccineren. De GGD biedt de mogelijkheid om, ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen.
 • Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit komt
 • Doe (preventief) tweemaal per week een zelftest. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl

Je kunt je zorgen bespreken met je leidinggevende, je studieadviseur of je contactpersoon (als bezoeker). Als zij je zorgen niet kunnen wegnemen, kunnen zij contact opnemen met Jaap van Zaanen of Leo Harskamp van de afdeling Veiligheidszaken. Je kunt vragen ook stellen bij het centrale informatienummer van de universiteit: 071 527 1132 (bereikbaar tijdens werkdagen), of mailen naar corona@leidenuniv.nl.

Veilig en verantwoord open vanaf 30 augustus

De universiteit is alleen een veilige plek als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. We roepen onze studenten en medewerkers op om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat betekent onder meer het volgende:

 • Wij moedigen iedereen aan zich te laten vaccineren. De GGD biedt de mogelijkheid om, ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen.
 • Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit komt
 • Doe (preventief) tweemaal per week een zelftest. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl

Je wordt door je opleiding hierover geïnformeerd.

Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs naar de universiteit, kom bij voorkeur met de fiets en mijd de spits, en houd je binnen de gebouwen aan de aanwijzingen op borden en van het UFB-personeel. Alle regels en richtlijnen staan in het campusprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

Ja, dat is mogelijk. In de bibliotheken en facultaire gebouwen zijn alle studieplekken weer beschikbaar. Wel blijft het reserveringssysteem voor (bepaalde) studieplekken in gebruik. Op de studentenwebsite kun je je plek reserveren, envindt je meer informatie over hoe dit werkt en voor welke plekken dit geldt.

Let op: doe voor elk bezoek aan de bibliotheek (of andere universitaire gebouwen) altijd eerst de coronacheck! Houd je eenmaal binnen aan de regels in het campusprotocol

Doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

De regels en richtlijnen voor een veilig gebruik van onze gebouwen staan in het campusprotocol. Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik. Volg alle aanwijzingen op de posters, borden en schermen, en van medewerkers van het UFB, traffic coaches en docenten op. Voor specifieke ruimtes, zoals laboratoria, zijn instructies op maat gemaakt. 

De anderhalve meter afstand is binnen de universiteit losgelaten. Ook is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht in de universiteitsgebouwen. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen. Let op: ga je naar het LUMC? Daar kunnen andere of strengere regels gelden vanwege de patiëntenzorg.

Promoties kunnen weer doorgang vinden, ook hiervoor geldt niet langer de anderhalve meter afstand. Gezien de beperkte ruimte in het Academiegebouw, geldt echter nog wel een maximumaantal voor verschillende ruimtes. Meer details zijn te vinden op de medewerkerswebsite onder Promotieplechtigheid. Neem bij vragen contact op met Bureau Pedel. Dit geldt ook voor oraties.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck!

Het advies voor thuiswerken is gewijzigd per 25 september: we werken thuis wanneer het kan en op kantoor wanneer het nodig is. Medewerkers en leidinggevenden bespreken samen hoe zij dit vormgeven.

Informatie en ondersteuning voor thuiswerken vind je op de medewerkerswebsite. Ook is er een aparte website met informatie over onderzoek op afstand en over online onderwijs. Richtlijnen voor thuiswerken staan ook in het campusprotocol.

Het advies voor thuiswerken is gewijzigd per 25 september: we werken thuis wanneer het kan en op kantoor wanneer het nodig is. Medewerkers en leidinggevenden bespreken samen hoe zij dit vormgeven.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Zie voor meer informatie en ondersteuning bij het thuiswerken het campusprotocol en de website over thuiswerken en de website over onderzoek op afstand

In het dossier Onderwijs op afstand is algemene informatie te vinden over het geven van online onderwijs. Op teachingsupport.universiteitleiden.nl is informatie te vinden over beschikbare programma’s en hoe deze werken. Ook staan er stappenplannen om vakken of specifieke onderwijsvormen te vertalen naar online vormen. Daarnaast heeft elke faculteit een supportteam voor docenten. Ook is er een serie webinars over allerhande aspecten van online onderwijs gegeven door ICLON en het Centre for Innovation, deze zijn nog terug te zien. 

Voor technische vragen is de helpdesk van het ISSC beschikbaar, via de helpdesk portal of  (071 527) 8888. Overige vragen over online onderwijs kun je stellen via de Remote Teaching Tile in de Helpdeskportal.

De maatregelen in de LUMC-gebouwen kunnen vanwege de patiëntenzorg anders of strenger zijn dan die van de Universiteit Leiden. Mocht je in een van de LUMC-gebouwen een afspraak of onderwijs hebben, zorg er dan voor dat je voldoet aan de LUMC-richtlijnen. Deze vind je hier.

Het is bekend dat ventilatie zeer belangrijk is in de bestrijding tegen het virus, zeker als er veel mensen bij elkaar komen in een afgesloten ruimte. Het goed ventileren van onze gebouwen heeft daarom continu onze aandacht. Alle onderwijsruimten binnen de universiteit worden geventileerd conform de eisen van het RIVM. In werkruimten en vergaderzalen is het belangrijk ramen open te zetten. Een gedetailleerde uitleg van de ventilatiesystemen vind je in het Campusprotocol of hier 

Nee, ons onderwijs moet voor alle studenten toegankelijk zijn, daarom werken wij niet met Testen voor Toegang en/of de Coronacheck-app van de Rijksoverheid. Daarnaast willen we universitaire bijeenkomsten of plechtigheden en evenementen ook voor iedereen openstellen. Wij volgen hierin het overheidsbeleid.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs, gereserveerde studietijd en evenementen) eerst de coronacheck! Organiseer je een evenement? Wijs dan ook je bezoekers op deze check.

Gezondheid en hygiëne

Houd je allereerst aan de regels en instructies van de GGD/RIVM bij een besmetting met corona.

Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur en medewerkers bij hun leidinggevende. We vormen met elkaar, studenten en medewerkers, een community met intensieve contacten. Het is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om te weten of er ergens clusters van besmettingen (dreigen te) ontstaan. Vandaar dat we je vragen om het te melden als je een positieve testuitslag hebt gekregen.

Besmettingen melden is niet verplicht. Ze worden niet geregistreerd, er is ook geen database waarin deze worden bijgehouden. De informatie over een besmetting zal enkel anoniem worden doorgegeven aan onze afdeling Veiligheidszaken, zodat indien nodig in overleg met de GGD (extra) maatregelen kunnen worden genomen. Een logisch gevolg hier van is dat wij op de website geen overzicht van besmettingen publiceren, of hier anderszins universiteitsbreed over communiceren.

Als je kort na een bezoek aan de universiteit toch besmet blijkt met Covid-19, zorg dan dat je snel de mensen in je omgeving informeert (waaronder je medestudenten of collega’s). Zo kunnen ook zij snel maatregelen treffen.

Als iedereen zich aan het campusprotocol en de algemene voorzorgsmaatregelen houd, dan is het risico op besmettingen gering. Met elkaar houden we de universiteit tot een veilige en gezonde werkplek voor onze medestudenten en collega’s, en dragen we bij aan de bestrijding van het coronavirus. 

Met ingang van 25 september is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in de universiteitsgebouwen. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen. Ook kunnen docenten hun studenten vragen om een mondkapje te dragen tijdens een college of werkgroep. Let op: in de gebouwen van het LUMC gelden vanwege de patiëntenzorg mogelijk andere of aanvullende regels.

Een belangrijk advies is om drukte te vermijden. Geef elkaar de ruimte in gangen, bij collegezalen en bij de ingang. 

Bel met 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Je kunt je laten testen als je klachten hebt die passen bij het nieuwe coronavirus, of als je risico hebt gelopen op een besmetting. Die klachten zijn: 

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Blijf thuis tot de uitslag van je test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten/gezinsleden thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan moeten zij zich ook laten testen.

 Zie voor meer informatie over het testen op corona de website van het RIVM

Wij moedigen iedereen aan zich te laten vaccineren. De GGD biedt de mogelijkheid om, ook zonder afspraak, je eerste vaccinatie te halen via aparte inloopspreekuren. Studenten en medewerkers in Leiden kunnen terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij GGD Haaglanden.

Voor meer informatie over vaccineren tegen het coronavirus kijk op de site van de rijksoverheid.

We vragen onze studenten en medewerkers om (preventief) tweemaal per week een zelftest te doen, of in ieder geval op de dagen dat je naar de universiteit komt. Je kunt gratis zelftesten bestellen via zelftestonderwijs.nl. We roepen onze studenten en medewerkers op gebruik te maken van deze mogelijkheid - het vergroot de veiligheid voor je medestudenten, docenten en collega’s. Het afnemen van een (zelf)test is niet verplicht.

Wij vragen onze medewerkers en studenten om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Is de uitslag positief? Dan moet je twee dingen doen:

 • Laat je testen bij de GGD om de uitslag te bevestigen: maak een afspraak via coronatest.nl of bel 0800-1202. Blijf thuis tot je de testuitslag van de GGD hebt.
 • Geef je positieve zelftest door aan het GGD Scholenteam, via 085-0782876 (dagelijks bereikbaar tussen 9:00-17:00,). Je krijgt dan direct de juiste adviezen van de GGD, en de GGD monitort via dit aparte team het verloop van besmettingen bij (hoger) onderwijsinstellingen, om indien nodig maatregelen te kunnen treffen.

Houd bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Je kunt contact opnemen met de lokale GGD. Voor Leiden is dat GGD Hollands Midden, tel. 088 308 30 00, en voor Den Haag GGD Haaglanden, tel. 088 355 01 00. 

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en bel 0800-1202 voor een testafspraak.

Reizen en evenementen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit het buitenland, moeten rekening houden met mogelijke thuisquarantiane. De universiteit volgt de voorschriften van de Rijksoverheid over quarantaine bij inreizen in Nederland. Volg daarom de checklist 'Nederland inreizen tijdens corona' De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Daarnaast geldt:  doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Per 15 mei 2021 mogen studenten weer reizen naar landen die een groen of geel reisadvies hebben gekregen van Buitenlandse Zaken. Voor uitwisselingsprogramma’s geldt dit van het eerste semester van 2021-2022. Stages, onderzoeksprojecten, veldwerk of co-schappen mogen al vanaf 15 mei starten, mits de bestemming code groen of geel heeft.

Reizen is altijd op eigen (financieel) risico. Indien de situatie in een land verandert terwijl je er al bent, ben je zelf verantwoordelijk voor een eventuele repatriëring en de kosten daarvan. Daarnaast moet je er zelf voor zorgen dat je een passende verzekering (met dekking voor eventuele repatriëring) hebt afgesloten. Weet je dit niet zeker? Neem contact op met je verzekeraar!

Verder word er van je verwacht dat je zelf informeert naar de eventuele quarantaine- en vaccinatieregels in het land van bestemming.

Dienstreizen naar het buitenland zijn onder voorwaarden beperkt toegestaan na 1 juni. Dat heeft het College van Bestuur besloten. Wil je op dienstreis naar het buitenland, hou er dan rekening mee dat je vooraf schriftelijke toestemming nodig hebt. Dien je aanvraag ten minste 8 weken van tevoren in. Bij alle aanvragen wordt afgewogen of de reis noodzakelijk is en of deze nu moet plaatsvinden. De nieuwe procedure geldt voor alle dienstreizen naar het buitenland die gemaakt worden vanaf 1 juni. Zie meer informatie in de mededeling op de medewerkerssite.

Op de studentenwebsite vind je antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat je moet doen als je terug wilt naar je land van herkomst, en lees je waar je als uitwisselingsstudent rekening mee moet houden.

Evenementen kunnen weer op de universiteit worden georganiseerd, met inachtneming van de huidige regels. Alle geldende maatregelen zijn te vinden in het evenementenprotocol van de Rijksoverheid.  

Voor oraties en promoties geldt dat deze weer plaats kunnen vinden. Zie voor meer informatie het promotieprotocol, of neem contact op met Bureau Pedel.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit eerst de coronacheck! Organiseer je een evenement? Wijs dan ook je bezoekers op deze check.

Wanneer gasten uit het buitenland naar Nederland komen, wijs hen dan op onze pagina met Reisadviezen. Daarnaast moeten zij de regels van de Rijksoverheid met betrekking tot Nederland inreizen volgen. Laat bezoekers daarom altijd  de checklist voor inreizen in Nederland van de overheid controleren. Mogelijk moeten zij eerst in thuisquarantaine, of andere maatregelen nemen.

Kijk op de website van het Universitair Sportcentrum welke sportfaciliteiten er op dit moment wel en niet beschikbaar zijn.

Onze cafés en restaurants zijn vrij toegankelijk. Er geldt geen maximum groepsgrootte meer en ook de anderhalve meter afstand is niet langer van kracht. Bij horecagelegenheden in de gebouwen van onderwijsinstellingen met als doelgroep studenten en medewerkers (zoals kantines) hoeft niet gecontroleerd worden op coronatoegangsbewijzen. Dit geldt ook voor de Faculty Club.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs, gereserveerde studietijd en evenementen) eerst de coronacheck! Organiseer je een evenement? Wijs dan ook je bezoekers op deze check.

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Bij de start van het collegejaar 2020-2021, op 31 augustus, kon er weer op de campus onderwijs gegeven worden en konden er meer studenten, docenten en andere medewerkers in onze gebouwen aanwezig zijn. Om dit veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, is het campusprotocol opgesteld. Dit campusprotocol bevat de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden, waarmee we de veiligheid van onze studenten en medewerkers waarborgen en het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.

We updaten de informatie op deze website regelmatig, en vragen al onze medewerkers en studenten de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Dit doen wij door de informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en Buitenlandse Zaken te volgen. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden, samen met het LUMC, een eigen Arbodienst (VGM) die nationale en internationale ontwikkelingen op de voet volgt.

We volgen de maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM. Meer informatie over de maatregelen die de Nederlandse overheid treft, vindt je op Rijksoverheid.nl (ook in het Engels)

De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus. Daarnaast zijn de richtlijnen in verschillende andere talen beschikbaar via ludejo.eu/corona, een vrijwilligersinitiatief om de maatregelen te vertalen. Er zijn inmiddels vertalingen in het Frans, Spaans, Arabisch, Turks en Pools.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.