Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vragen en antwoorden

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag hier niet tussen? Mail dan naar corona@leidenuniv.nl of stel deze aan je leidinggevende of het aanspreekpunt bij je opleiding. Daarnaast is er een centraal informatienummer geopend, waar je tijdens werkdagen met je vragen terecht kunt: 071 527 1132.

Zie ook: vragen en antwoorden specifiek voor studenten en informatie voor aankomende studenten.

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Bij de start van het collegejaar 2020-2021, op 31 augustus, kon er weer op de campus onderwijs gegeven worden en konden er meer studenten, docenten en andere medewerkers in onze gebouwen aanwezig zijn. Om dit veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, is het campusprotocol opgesteld. Dit campusprotocol bevat de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden, waarmee we de veiligheid van onze studenten en medewerkers waarborgen en het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.

We updaten de informatie op deze website regelmatig, en vragen al onze medewerkers en studenten de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Dit doen wij door de informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en Buitenlandse Zaken te volgen. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden, samen met het LUMC, een eigen Arbodienst (VGM) die nationale en internationale ontwikkelingen op de voet volgt.

We volgen de maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM. Meer informatie over de maatregelen die de Nederlandse overheid treft, vindt je op Rijksoverheid.nl (ook in het Engels)

De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus. Daarnaast zijn de richtlijnen in verschillende andere talen beschikbaar via ludejo.eu/corona, een vrijwilligersinitiatief om de maatregelen te vertalen. Er zijn inmiddels vertalingen in het Frans, Spaans, Arabisch, Turks en Pools.

Je kunt je zorgen bespreken met je leidinggevende, je studieadviseur of je contactpersoon (als bezoeker). Als zij je zorgen niet kunnen wegnemen, kunnen zij contact opnemen met Jaap van Zaanen of Leo Harskamp van de afdeling Veiligheidszaken.

Je kunt vragen ook stellen bij het centrale informatienummer van de universiteit: 071 527 1132 (bereikbaar tijdens werkdagen), of mailen naar corona@leidenuniv.nl.

Werken en studeren

Vanaf 26 april is er weer (beperkt) fysiek onderwijs mogelijk. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen. We geven daarbij voorrang aan practica, aan werkgroepen of andere kleinschalige bijeenkomsten en aan begeleiding van studenten.

Alle regels en richtlijnen voor studenten - zowel voor onderwijs in de gebouwen als online - staan in het campusprotocol. Let op: kom je naar de universiteit voor een college, practicum of tutoraat? Doe dan altijd eerst de coronacheck!

Op de studentenwebsite staat meer informatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws over online studeren in tijden van corona

Ja, de tentamens gaan door. Studenten krijgen bericht van de opleiding of hun tentamens op locatie of online zullen plaatsvinden. Op de studentenwebsite vind je meer informatie, regels/richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen over online onderwijs en toetsing op afstand.

Je hoort van je opleiding welke onderdelen van je onderwijs op locatie plaatsvinden. Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs naar de universiteit, kom bij voorkeur met de fiets en mijd de spits, en houd je binnen de gebouwen aan de aanwijzingen op borden en van het UFB-personeel. Alle regels en richtlijnen staan in het campusprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

 

Coronacheck Universiteit Leiden

Ja, dat is mogelijk. In de bibliotheken en een aantal facultaire gebouwen zijn een beperkt aantal studieplekken beschikbaar, deze moet je van tevoren reserveren. Wees sociaal, en reserveer alleen en plek als je nergens anders kunt studeren. Laat de beperkte plekken vrij voor je medestudent die deze meer nodig heeft. Ga naar het reserveringssysteem

Tot en met 27 april geldt er een avondklok in heel Nederland. Controleer op de locatiepagina's of dit gevolgen heeft voor de openingstijden van jouw gebouw (bijvoorbeeld wanneer je een studieplek hebt gereserveerd). 

Let op: doe voor elk bezoek aan de bibliotheek (of andere universitaire gebouwen) altijd eerst de coronacheck! Houd je eenmaal binnen aan de regels in het campusprotocol

Doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

De regels en richtlijnen voor een veilig gebruik van onze gebouwen staan in het campusprotocol. Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer je je in onze gebouwen beweegt, als je zit mag deze af. Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik en zijn ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Volg alle aanwijzingen op de posters, borden en schermen, en van medewerkers van het UFB, traffic coaches en docenten op. Voor specifieke ruimtes, zoals laboratoria, zijn instructies op maat gemaakt. 

Tot en met 27 april geldt er een avondklok in heel Nederland. Bekijk op de locatiespagina's of dit gevolgen heeft voor de openingstijden van jouw gebouw.

Coronacheck Universiteit Leiden
Doe altijd eerst de coronacheck, voor je naar de universiteit komt.

Promoties kunnen doorgaan: volledig online (via een livestream) of met een zeer beperkt aantal aanwezigen in het Klein Auditorium van het Academiegebouw. Zie voor de details het aangepaste promotieprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck!

De oproep aan onze medewerkers blijft: werk zoveel mogelijk thuis. Als het werk of juist privéomstandigheden dat vereisen, blijft het bij uitzondering mogelijk om veilig op universitaire locaties te werken, in overleg met je leidinggevende. 

Onderzoek dat locatiegebonden is, mag doorgaan. En vanaf 26 april kunnen docenten en andere medewerkers voor onderwijs en studentondersteuning weer op universitaire locaties komen. 

Informatie en ondersteuning voor thuiswerken vind je op de medewerkerswebsite. Ook is er een aparte website met informatie over onderzoek op afstand en over online onderwijs. Richtlijnen voor thuiswerken staan ook in het campusprotocol, dat geldt vanaf 31 augustus.

 

De oproep aan onze medewerkers blijft: werk zoveel mogelijk thuis. Als het werk of juist privéomstandigheden dat vereisen, blijft het bij uitzondering mogelijk om veilig op universitaire locaties te werken, in overleg met je leidinggevende. 

Onderzoek dat locatiegebonden is, mag doorgaan. En vanaf 26 april kunnen docenten en andere medewerkers voor onderwijs en studentondersteuning weer op universitaire locaties komen. 

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Zie voor meer informatie en ondersteuning bij het thuiswerken het campusprotocol en de website over thuiswerken en de website over onderzoek op afstand

In het dossier Onderwijs op afstand is algemene informatie te vinden over het geven van online onderwijs. Op teachingsupport.universiteitleiden.nl is informatie te vinden over beschikbare programma’s en hoe deze werken. Ook staan er stappenplannen om vakken of specifieke onderwijsvormen te vertalen naar online vormen. Daarnaast heeft elke faculteit een supportteam voor docenten. Ook is er een serie webinars over allerhande aspecten van online onderwijs gegeven door ICLON en het Centre for Innovation, deze zijn nog terug te zien. 

Voor technische vragen is de helpdesk van het ISSC beschikbaar, via de helpdesk portal of  (071 527) 8888. Overige vragen over online onderwijs kun je stellen via de Remote Teaching Tile in de Helpdeskportal.

De richtlijnen voor infectiepreventie in de LUMC-gebouwen zijn vanwege de patiëntenzorg strenger dan die van de Universiteit Leiden. Mocht je in een van de LUMC-gebouwen een afspraak of onderwijs hebben, zorg er dan voor dat je voldoet aan de LUMC-richtlijnen. Deze vind je hier.

Gezondheid en hygiëne

Houd je allereerst aan de regels en instructies van de GGD/RIVM bij een besmetting met corona.

Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur en medewerkers bij hun leidinggevende. We vormen met elkaar, studenten en medewerkers, een community met intensieve contacten. Het is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om te weten of er ergens clusters van besmettingen (dreigen te) ontstaan. Vandaar dat we je vragen om het te melden als je een positieve testuitslag hebt gekregen.

Besmettingen melden is niet verplicht. Ze worden niet geregistreerd, er is ook geen database waarin deze worden bijgehouden. De informatie over een besmetting zal enkel anoniem worden doorgegeven aan onze afdeling Veiligheidszaken, zodat indien nodig in overleg met de GGD (extra) maatregelen kunnen worden genomen. Een logisch gevolg hier van is dat wij op de website geen overzicht van besmettingen publiceren, of hier anderszins universiteitsbreed over communiceren.

Als iedereen zich aan het campusprotocol en de algemene voorzorgsmaatregelen houd, dan is het risico op besmettingen gering. Met elkaar houden we de universiteit tot een veilige en gezonde werkplek voor onze medestudenten en collega’s, en dragen we bij aan de bestrijding van het coronavirus. 

Met ingang van 15 oktober 2020 stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. De stelregel is: als je staat/loopt, draag je een mondkapje, als je zit is dit optioneel. Als je geen mondkapje bij je hebt, kun je deze krijgen bij de receptie of servicebalie van het gebouw. Meer details staan hier

De mondkapjesplicht binnen onze universitaire gebouwen is toegevoegd aan onze huisregels, en daarmee niet vrijblijvend. Deze verplichting is in lijn met de wettelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten, die geldt sinds 1 december 2020. 

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Die klachten zijn: 

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bel met 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Blijf thuis tot de uitslag van je test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten/gezinsleden thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan moeten zij zich ook laten testen.

Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Zie voor meer informatie over het testen op corona de website van het RIVM

Je kunt contact opnemen met de lokale GGD. Voor Leiden is dat GGD Hollands Midden, tel. 088 308 30 00, en voor Den Haag GGD Haaglanden, tel. 088 355 01 00. 

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en bel 0800-1202 voor een testafspraak.

Houd bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Voor meer informatie over vaccineren tegen het coronavirus kijk op de site van de rijksoverheid.

Reisadviezen en evenementen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de overheid 10 dagen thuisquarantaine adviseert - mogen 10 dagen niet naar de universiteit komen, ongeacht of zij klachten hebben. De universiteit hanteert hiermee dus een strenger beleid dan de overheid. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Controleer ook altijd de checklist 'Inreizen in Nederland' op de website van de Rijksoverheid. De regels waar je aan moet voldoen, kunnen per land verschillen. Ook geldt voor sommige landen een geheel inreisverbod.

Daarnaast geldt:  doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Per 15 mei 2021 mogen studenten weer reizen naar landen die een groen of geel reisadvies hebben gekregen van Buitenlandse Zaken. Voor uitwisselingsprogramma’s geldt dit van het eerste semester van 2021-2022. Stages, onderzoeksprojecten, veldwerk of co-schappen mogen al vanaf 15 mei starten, mits de bestemming code groen of geel heeft.

Reizen is altijd op eigen (financieel) risico. Indien de situatie in een land verandert terwijl je er al bent, ben je zelf verantwoordelijk voor een eventuele repatriëring en de kosten daarvan. Daarnaast moet je er zelf voor zorgen dat je een passende verzekering (met dekking voor eventuele repatriëring) hebt afgesloten. Weet je dit niet zeker? Neem contact op met je verzekeraar!

Verder word er van je verwacht dat je zelf informeert naar de eventuele quarantaine- en vaccinatieregels in het land van bestemming.

Dienstreizen naar het buitenland zijn onder voorwaarden beperkt toegestaan na 1 juni. Dat heeft het College van Bestuur besloten. Wil je op dienstreis naar het buitenland, hou er dan rekening mee dat je vooraf schriftelijke toestemming nodig hebt. Dien je aanvraag ten minste 8 weken van tevoren in. Bij alle aanvragen wordt afgewogen of de reis noodzakelijk is en of deze nu moet plaatsvinden. De nieuwe procedure geldt voor alle dienstreizen naar het buitenland die gemaakt worden vanaf 1 juni. Zie meer informatie in de mededeling op de medewerkerssite.

Op de studentenwebsite vind je antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat je moet doen als je terug wilt naar je land van herkomst, en lees je waar je als uitwisselingsstudent rekening mee moet houden.

Alle fysieke evenementen zijn op dit moment verboden, zie ook de website van de Rijksoverheid

Voor promoties geldt een aangepast promotieprotocol. Promoties kunnen doorgaan, volledig online (via een livestream) of met een zeer beperkt aantal aanwezigen in het Klein Auditorium. Meer informatie in het promotieprotocol.

Wanneer gasten uit het buitenland naar Nederland komen, wijs hen dan op onze pagina met Reisadviezen. Bezoekers uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de Nederlandse overheid thuisquarantaine adviseert - de eerste tien dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl. Daarnaast kunnen voor specifieke landen van herkomst nog andere regels gelden. Laat bezoekers daarom altijd ook de checklist voor inreizen in Nederland van de overheid controleren.

Kijk op de website van het Universitair Sportcentrum welke sportfaciliteiten er op dit moment wel en niet beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.