Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vragen en antwoorden

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag hier niet tussen? Mail dan naar corona@leidenuniv.nl of stel deze aan je leidinggevende of het aanspreekpunt bij je opleiding. Daarnaast is er een centraal informatienummer geopend, waar je tijdens werkdagen met je vragen terecht kunt: 071 527 1132.

Zie ook: vragen en antwoorden specifiek voor studenten.

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Met de start van het collegejaar 2020-2021, op 31 augustus, kan er weer op de campus onderwijs gegeven worden en kunnen er meer studenten, docenten en andere medewerkers in onze gebouwen aanwezig zijn. Om dit veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, is het campusprotocol opgesteld. Dit campusprotocol bevat de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden, waarmee we de veiligheid van onze studenten en medewerkers waarborgen en het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.

We updaten de informatie op deze website regelmatig, en vragen al onze medewerkers en studenten de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Dit doen wij door de informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en Buitenlandse Zaken te volgen. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden, samen met het LUMC, een eigen Arbodienst (VGM) die nationale en internationale ontwikkelingen op de voet volgt.

We volgen de maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM. Meer informatie over de maatregelen die de Nederlandse overheid treft, vindt je op Rijksoverheid.nl (ook in het Engels)

De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus. Daarnaast zijn de richtlijnen in vier andere talen als pdf beschikbaar. Download ze hier in het Arabisch, Frans, Spaans en Turks. Of download ze op de website ludejo.eu/corona 

Je kunt je zorgen bespreken met je leidinggevende, je studieadviseur of je contactpersoon (als bezoeker). Als zij je zorgen niet kunnen wegnemen, kunnen zij contact opnemen met Jaap van Zanen of Leo Harskamp van de afdeling Veiligheidszaken.

Je kunt vragen ook stellen bij het centrale informatienummer van de universiteit: 071 527 1132 (bereikbaar tijdens werkdagen), of mailen naar corona@leidenuniv.nl.

Werken en studeren

Voor het onderwijs in collegejaar 2020-2021 hanteert de Universiteit Leiden de
stelregel: ‘Online waar het moet, op campus waar het kan’. Het streven is dat
ongeveer een kwart van het onderwijs fysiek op de campus zal plaatsvinden, het
overige onderwijs wordt online aangeboden. 

Alle regels en richtlijnen voor studenten - zowel voor onderwijs in de gebouwen als online - staan in het campusprotocol. Let op: kom je naar de universiteit voor college? Doe dan altijd eerst de coronacheck!

Op de studentenwebsite staat meer informatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws over online studeren in tijden van corona

Het kabinet versoepelt stap voor stap de maatregelen, op basis van risico’s voor de gezondheid en economische effecten. Veel studenten en medewerkers komen met het openbaar vervoer naar de universiteit. Dat geldt ook voor studenten en medewerkers van andere universiteiten. Te druk openbaar vervoer is een risico voor de gezondheid. Daarom is er nog maar beperkt onderwijs mogelijk en blijft thuiswerken de norm, zo heeft het kabinet besloten. 

Voor het onderwijs in collegejaar 2020-2021 hanteert de Universiteit Leiden de stelregel: ‘Online waar het moet, op campus waar het kan’. Het streven is dat ongeveer een kwart van het onderwijs fysiek op de campus zal plaatsvinden, het overige onderwijs wordt online aangeboden. Studenten krijgen bericht van de opleiding of hun tentamens op locatie of online zullen plaatsvinden. Op de studentenwebsite vind je meer informatie, regels/richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen over online onderwijs en toetsing op afstand.

Ja, dat is weer mogelijk. Vanaf 8 juni kun je in de bibliotheken en een aantal facultaire gebouwen weer gebruikmaken van een beperkt aantal studieplekken. Je moet hiervoor van tevoren een tijdslot reserveren. Ga naar het reserveringssysteem

Let op: doe voor elk bezoek aan de bibliotheek (of andere universitaire gebouwen) altijd eerst de coronacheck!

De studieplekken worden frequent schoongemaakt. Alle gebouwen zijn aangepast met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling hierover op de studentensite en volg de instructies. We vragen onze studenten om zodra de gereserveerde tijd is verstreken, het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten.

Alle regels en richtlijnen staan in het campusprotocol. Je hoort van je opleiding welke onderdelen van je onderwijs op locatie plaatsvinden. Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs naar de universiteit, kom bij voorkeur met de fiets en mijdt de spits, en houdt je binnen de gebouwen aan de aanwijzingen op borden en van het UFB-personeel.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

 

Coronacheck Universiteit Leiden

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

De regels en richtlijnen voor een veilig gebruik van onze gebouwen staan in het campusprotocol. Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik en zijn ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Volg alle aanwijzingen op de posters, borden en schermen, en van medewerkers van het UFB, traffic coaches en docenten op. Voor specifieke ruimtes, zoals laboratoria, zijn instructies op maat gemaakt. 

Coronacheck Universiteit Leiden
Doe altijd eerst de coronacheck, voor je naar de universiteit komt.

Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen). De promoties zullen worden gehouden in het Klein Auditorium van ons Academiegebouw. Overige belangstellenden kunnen de verdediging volgen via een livestream. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck!

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. De precieze regels vind je op de studentenwebsite.

We vragen onze medewerkers om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarvoor is ter ondersteuning een omgeving ingericht op de medewerkerswebsite. Hier vind je informatie over werken op afstand, online vergaderen, contact met je collega’s, doorschakelen van je telefoon en meer. Ook is er een aparte website met informatie over onderzoek op afstand en over remote teaching

Richtlijnen voor thuiswerken staan ook in het campusprotocol, dat geldt vanaf 31 augustus. Het college van bestuur zal op 1 oktober universitair beleid bekend maken hoe we het beste kunnen omgaan met het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Het streven is om dan een beleid voor de rest van het jaar vast te stellen.

Voor fysiek onderwijs en onderzoek in bijvoorbeeld laboratoria of bibliotheken, kunnen docenten en onderzoekers in de universitaire gebouwen terecht. Leidinggevenden melden de aanwezige personen (m.u.v. ingeroosterde docenten) aan via Flexplanner.

Het is in principe niet toegestaan om naar de universiteit te komen. Iedereen werkt thuis, behalve als je met je leidinggevende iets anders afspreekt. Bijvoorbeeld wanneer je werkt aan een onderzoeksexperiment dat niet onderbroken mag worden. Dan is het noodzakelijk om naar de universiteit te komen.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Zie voor meer details het campusprotocol en de website over thuiswerken en de website over onderzoek op afstand

In het dossier Onderwijs op afstand is algemene informatie te vinden over het geven van online onderwijs. Op teachingsupport.universiteitleiden.nl is informatie te vinden over beschikbare programma’s en hoe deze werken. Ook staan er stappenplannen om vakken of specifieke onderwijsvormen te vertalen naar online vormen. Daarnaast heeft elke faculteit een supportteam voor docenten. Ook is er een serie webinars over allerhande aspecten van online onderwijs gegeven door ICLON en het Centre for Innovation, deze zijn nog terug te zien. 

Voor technische vragen is de helpdesk van het ISSC beschikbaar, via de helpdesk portal of  (071 527) 8888. Overige vragen over online onderwijs kun je stellen via de Remote Teaching Tile in de Helpdeskportal.

De richtlijnen voor infectiepreventie in de LUMC-gebouwen zijn vanwege de patiëntenzorg strenger dan die van de Universiteit Leiden. Mocht je in een van de LUMC-gebouwen een afspraak of onderwijs hebben, zorg er dan voor dat je voldoet aan de LUMC-richtlijnen. Deze vind je hier.

Gezondheid en hygiëne

Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je dringend om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur en medewerkers bij hun leidinggevende. We vormen met elkaar, studenten en medewerkers, een community met intensieve contacten. Het is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om te weten of er ergens clusters van besmettingen (dreigen te) ontstaan. Vandaar dat we je vragen om het te melden als je een positieve testuitslag hebt gekregen.

Besmettingen melden is niet verplicht. Ze worden niet geregistreerd, er is ook geen database waarin deze worden bijgehouden. De informatie over een besmetting zal enkel anoniem worden doorgegeven aan onze afdeling Veiligheidszaken, zodat indien nodig in overleg met de GGD (extra) maatregelen kunnen worden genomen. Een logisch gevolg hier van is dat wij op de website geen overzicht van besmettingen publiceren, of hier anderszins universiteitsbreed over communiceren.

Als iedereen zich aan het campusprotocol houdt, namelijk niet naar de universiteit komen bij klachten of na terugkeer uit een land met rood of oranje reisadvies, 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen, dan is het risico op besmettingen gering. Met elkaar houden we de universiteit tot een veilige en gezonde werkplek voor onze medestudenten en collega’s, en dragen we bij aan de bestrijding van het coronavirus. 

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus zich laten testen. Die klachten zijn: 

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bel met 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Blijf thuis tot de uitslag van je test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten/gezinsleden thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan moeten zij zich ook laten testen.

Zie voor meer informatie over het testen op corona de website van het RIVM

Je kunt contact opnemen met de lokale GGD. Voor Leiden is dat GGD Hollands Midden, tel. 088 308 30 00, en voor Den Haag GGD Haaglanden, tel. 088 355 01 00. 

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en bel 0800-1202 voor een testafspraak.

Houd bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Ondanks de publieke discussie is het beleid binnen onze gebouwen niet gewijzigd. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes binnen onze gebouwen niet verplicht is. Een aantal studenten of medewerkers zal om persoonlijke redenen misschien een mondkapje willen dragen. Dit is een persoonlijke keuze. Het ontslaat de betrokken medewerker of student er echter niet van om de hygiëneregels strikt te volgen. Voel je je ziek, ook bij lichte klachten: werk of studeer dan thuis en laat je testen! Het dragen van een mondkapje is nooit een alternatief: als je op het werk komt met een mondkapje houd je nog steeds die 1,5 meter afstand en houd je je aan de hygiënemaatregelen. In sommige faculteiten, zoals het LUMC, kan een aanvullend advies gelden.

Reisadviezen en evenementen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de overheid 10 dagen thuisquarantaine adviseert - mogen 10 dagen niet naar de universiteit komen, ongeacht of zij klachten hebben. Dit geldt ook voor deelnemers aan de introductieweken en/of internationale studenten die in september beginnen aan hun studie. De universiteit hanteert hiermee dus een strenger beleid dan de overheid. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Kom je vanuit een land met een geel of groen reisadvies, dan kun je gewoon naar de universiteit komen. Heb je klachten, blijf dan wel thuis en laat je testen op het coronavirus.

Ondanks het feit dat sinds 15 juni 2020 het reisadvies voor veel landen binnen de Europese Unie is gewijzigd van oranje naar geel, wil dat niet zeggen dat die landen bezocht kunnen worden voor werk of studie. Dit is uitsluitend mogelijk als hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen.

Alle uitwisselingsprogramma's voor het 1e semester van academisch jaar 2020-2021 zijn geannuleerd. Studenten mogen, vooralsnog tot 1 februari 2021, niet naar het buitenland reizen voor studiegerelateerde activiteiten. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming verlenen voor een studiegerelateerde reis buiten een uitwisselingsprogramma om (veldwerk, stage). Toestemming kan enkel aangevraagd worden voor landen met een groen of geel reisadvies. Meer informatie en toestemmingsprocedure 

Dienstreizen naar het buitenland zijn tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur (CvB) vooraf schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt voor alle reizen, ongeacht het reisadvies voor het land van bestemming. Meer informatie omtrent dienstreizen

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen en lees je waar je rekening mee moet houden als je in het buitenland wilde gaan studeren (of stage lopen).

Ja, de Universiteit Leiden instrueert al haar medewerkers en studenten om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland. Voor informatie over terugreizen en de te volgen stappen verwijzen we je naar de pagina Reisadviezen. Studenten vinden aanvullende informatie over bijvoorbeeld huur, studiebeurzen en cijferlijsten op de studentenwebsite.

Houdt in ieder geval je contactpersoon bij de universiteit op de hoogte, ook als je geen mogelijkheid meer hebt om veilig te vertrekken en veilig bent in het buitenland. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Verder geldt dat studenten en medewerkers die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies, waar de overheid tien dagen thuisquarantaine voor adviseert, gedurende 10 dagen niet naar de universiteit mogen komen. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen, bijvoorbeeld over huur, studiebeurzen of cijferlijsten, en lees je welke actie je moet nemen.

Op de studentenwebsite vind je antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat je moet doen als je terug wilt naar je land van herkomst, en lees je waar je als uitwisselingsstudent rekening mee moet houden.

Vanaf 1 juli zijn evenementen - onder voorwaarden - weer toegestaan. Dat geldt dus ook voor evenementen aan de Universiteit Leiden. 

Voor alle evenementen geldt: blijf thuis als je klachten hebt.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Voor promoties gelden momenteel andere regels.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer gasten komen uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de Nederlandse overheid thuisquarantaine adviseert - mogen zij de eerste tien dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl.  

Voor gasten die uit een land met een geel of groen reisadvies komen, geldt deze verplichte quarantaine niet. Wel geldt: blijf thuis als je klachten hebt.

Mochten er buitenlandse gasten overkomen, wijs hen dan actief op deze website, onze voorzorgsmaatregelen en de informatie over huisartsenposten en de GGD. Deze kunnen ze bellen, zodra zij zich ziek voelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.