Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vragen en antwoorden

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag hier niet tussen? Mail dan naar corona@leidenuniv.nl of stel deze aan je leidinggevende of het aanspreekpunt bij je opleiding. Daarnaast is er een centraal informatienummer geopend, waar je tijdens werkdagen met je vragen terecht kunt: 071 527 1132.

Zie ook: vragen en antwoorden specifiek voor studenten.

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als  universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. Onze belangrijkste maatregelen op dit moment: bijna al ons onderwijs zal t/m eind van het collegejaar online zijn, en al onze medewerkers dienen zoveel mogelijk thuis te werken. Meer details hierover.  Vanaf 15 juni is er beperkt onderwijs en tentaminering op locatie mogelijk. We geven daarbij voorrang aan de begeleiding van afstudeerders, practicumonderwijs, begeleiding van kwetsbare studenten en tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd. Studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden. 

We updaten de informatie op deze website dagelijks, of vaker indien nodig, en vragen al onze medewerkers en studenten de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Dit doen wij door de informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en Buitenlandse Zaken te volgen. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden, samen met het LUMC, een eigen Arbodienst (VGM) die nationale en internationale ontwikkelingen op de voet volgt.

Ook de andere instellingen volgen de adviezen van het RIVM. Daarmee doen alle onderwijsinstellingen onder dezelfde omstandigheden hetzelfde.

Meer informatie over de maatregelen die de Nederlandse overheid treft en hoe de Universiteit Leiden hiermee omgaat staat op de pagina Why we are taking these measures 

De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus
Daarnaast zijn de richtlijnen in vier andere talen als pdf beschikbaar. Download ze hier in het Arabisch, Frans, Spaans en Turks. Of download ze op de website ludejo.eu/corona 

Je kunt je zorgen bespreken met je leidinggevende, je studieadviseur of je contactpersoon (als bezoeker). Als zij je zorgen niet kunnen wegnemen, kunnen zij contact opnemen met Jaap van Zanen of Leo Harskamp van de afdeling Veiligheidszaken.

Je kunt vragen ook stellen bij het centrale informatienummer van de universiteit: 071 527 1132 (bereikbaar tijdens werkdagen), of mailen naar corona@leidenuniv.nl.

Werken en studeren

Tot het einde van dit collegejaar is er bijna geen fysiek onderwijs meer aan de Universiteit Leiden. Vanaf 23 maart is het onderwijs hervat via remote teaching. Vanaf 15 juni is er slechts beperkt onderwijs en tentaminering op locatie mogelijk. We geven daarbij voorrang aan de begeleiding van afstudeerders, practicumonderwijs, begeleiding van kwetsbare studenten en tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd. Studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden. Op de studentenwebsite staat meer informatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws over online studeren in tijden van corona

We gaan stap voor stap uit de lockdown. Daarbij prioriteert het kabinet op basis van risico’s voor de gezondheid en economische effecten. Te druk openbaar vervoer is een risico voor de gezondheid. Veel studenten en medewerkers komen met het openbaar vervoer naar de universiteit. Dat geldt ook voor studenten en medewerkers van andere universiteiten. Al die reizigers kunnen voor te veel drukte zorgen in het ov. Daarom is er nog maar beperkt onderwijs mogelijk en blijft thuiswerken de norm, zo heeft het kabinet besloten. 

Tot het einde van dit collegejaar zal er bijna geen fysiek onderwijs en fysieke tentamens meer plaatsvinden aan de Universiteit Leiden. Vanaf 15 juni is er beperkt onderwijs en tentaminering op locatie mogelijk. We geven daarbij voorrang aan de begeleiding van afstudeerders, practicumonderwijs, begeleiding van kwetsbare studenten en tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd. Studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden.  Op de studentenwebsite vind je meer informatie, regels/richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen over online onderwijs en toetsing op afstand.

Studenten mogen met ingang van 8 juni beperkt studeren op de studieplekken in de bibliotheken en op een aantal facultaire locaties. Vanaf 8 juni is 10% bezetting mogelijk, vanaf 15 juni 15% en vanaf 22 juni 20%. Houd er dus rekening mee dat er maar weinig studieplekken zullen zijn en deze dus snel vol kunnen zitten. Studenten kunnen via het reserveringssysteem SharedDesk een blok (van 3 - 4 uur) reserveren, zodat een goede spreiding mogelijk is en er voldoende afstand kan worden gehouden. Begin juni vermelden we op de studentensite hoe er gereserveerd kan worden. Houd de site dus in de gaten. De studieplekken worden frequent schoongemaakt. Ook voor de beperkte studeerplekken geldt dat alle gebouwen zijn aangepast met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling hierover op de studentensite en volg de instructies. 

Je krijgt bericht van je opleiding als je weer op een fysieke locatie onderwijs kunt volgen en/of tentamens daar kunt maken. Vanaf 15 juni is er beperkt onderwijs en tentaminering op locatie mogelijk. We geven daarbij voorrang aan de begeleiding van afstudeerders, practicumonderwijs, mentoring en tutoring van kwetsbare studenten en tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd. 

Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik en zijn ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden.  

•    Balies worden afgeschermd met ‘kuchschermen’ 
•    Er staan ontsmettingsmiddelen bij de ingang. 
•    Er zijn informatieborden bij looproutes, liften en trappen. 
•    Stickers op deuren geven aan hoeveel studenten en/of medewerkers er maximaal in het vertrek mogen. 
•    Ruimtes worden goed en regelmatig geventileerd.

•    Medewerkers en studenten hebben geen toegang tot universiteitsgebouwen in het geval van:
•    Corona-infectie (ook bij alleen een gezinslid)
•    Verkoudheidsklachten 
•    Koorts (of bij een gezinslid). Je mag pas weer naar het werk gaan als jij of je je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is. 
Studenten en medewerkers dienen zich aan de extra hygiënevoorschriften te houden:
•    Schud geen handen.
•    Was je handen minimaal 6 keer per dag, volgens instructies en met zeep en/of desinfecterende handgel, in ieder geval na:
o    eten;
o    toiletbezoek;
o    reizen met het openbaar vervoer.
•    Nies en hoest in de elleboog.
•    Neem zelf papieren zakdoekjes mee en gooi deze weg na eenmalig gebruik. Was daarna je handen. 
•    Houd 1,5 meter afstand 
•    Medewerkers dienen zelf hun toetenbord, muis en andere randapparatuur te reinigen.
•    Spullen en materialen worden niet gedeeld of uitgeleend aan elkaar.
•    Gebruik geen kapstokken.
•    Ga alleen zitten op de gemarkeerde plekken in de collegezalen en in de studiezones.

Ja, dat kan bij voorkeur online. Promovendi die dit collegejaar zouden promoveren wordt dringend geadviseerd om hun promoties bij voorkeur dit collegejaar online te laten plaatsvinden, en niet door te schuiven naar volgend collegejaar.

Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen). De promoties zullen worden gehouden in het Klein Auditorium van ons Academiegebouw. Overige belangstellenden kunnen de verdediging volgen via een livestream. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol. 

We snappen dat (online) promoveren in deze omstandigheden teleurstellend kan zijn, maar anders zullen promoties mogelijk lang - wellicht zelfs tot in het nieuwe kalenderjaar - uitgesteld worden. Bureau Pedel neemt contact op met de promotoren van alle geplande promoties. Als evenementen weer zijn toegestaan, zal er een feestelijke ceremonie komen in de Pieterskerk voor alle onderzoekers (familie en vrienden zijn daarbij welkom) die in deze tijd online promoveren.

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. De precieze regels vind je op de studentenwebsite.

We vragen onze medewerkers om in ieder geval t/m 19 mei zoveel mogelijk thuis te werken. Daarvoor is ter ondersteuning een omgeving ingericht op de medewerkerswebsite. Hier vind je informatie over werken op afstand, online vergaderen, contact met je collega’s, doorschakelen van je telefoon en meer. Ook is er een aparte website met informatie over onderzoek op afstand en over remote teaching

Er is een website online voor docenten met tools en tips voor remote teaching: www.universiteitleiden.nl/remoteteaching. De website zal de komende tijd verder worden uitgebreid en geactualiseerd. Om hulp te bieden bij de eerste vragen rondom online onderwijs is besloten de site nu al toegankelijk te maken. Voor technische vragen is de helpdesk van het ISSC beschikbaar, via de helpdesk portal of  (071 527) 8888. Heb je nog vragen over het geven van online onderwijs ga dan naar de Remote Teaching Tile in de Helpdeskportal.

Het is in principe niet toegestaan om naar de universiteit te komen. Iedereen werkt thuis, behalve als je met je leidinggevende iets anders afspreekt. Bijvoorbeeld wanneer je werkt aan een onderzoeksexperiment dat niet onderbroken mag worden. Dan is het noodzakelijk om naar de universiteit te komen.

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor vrijstelling:

  1. De aard van het werk is zodanig dat thuiswerken niet mogelijk is. Als het niet noodzakelijk is dat de werkzaamheden doorgaan, dan word je in overleg met je leidinggevende vrijgesteld van werk. Je hoeft geen verlof aan te vragen.
  2. Je kunt thuiswerken, maar je hebt niet genoeg werk liggen om 100% van de tijd te vullen. In overleg met je leidinggevende word je voor de uren die je niet werkt, vrijgesteld van werk.

Meer informatie is te vinden op de website over thuiswerken en de website over onderzoek op afstand

De richtlijnen voor infectiepreventie in de LUMC-gebouwen zijn vanwege de patiëntenzorg strenger dan die van de Universiteit Leiden. Mocht je in een van de LUMC-gebouwen een afspraak of onderwijs hebben, zorg er dan voor dat je voldoet aan de LUMC-richtlijnen. Deze vind je hier.

Gezondheid en hygiëne

Je kunt contact opnemen met de lokale GGD. Voor Leiden is dat GGD Hollands Midden, tel. 088 308 30 00, en voor Den Haag GGD Haaglanden, tel. 088 355 01 00. Neem uitsluitend telefonisch contact op als je gezondheidsklachten hebt en je bent recent in een van de risicogebieden geweest, of contact hebt gehad met een patiënt met een bewezen coronabesmetting.

Bij spoed in avond, nacht of weekend kun je contact opnemen met de huisartsenpost:

  • Den Haag – Huisartsenpost Hadoks: 070 346 9669
  • Leiden - Huisartsenpost Rijnland: 088 427 47 00

Houd bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Wij volgen het beleid van het RIVM. Dat stelt: ‘In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.’

Je kunt dit melden bij de servicedesk van het betreffende gebouw.

Reisadviezen en evenementen

Ja, de Universiteit Leiden instrueert al haar medewerkers en studenten om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland. Voor informatie over terugreizen en de te volgen stappen verwijzen we je naar de pagina Reisadviezen. Studenten vinden aanvullende informatie over bijvoorbeeld huur, studiebeurzen en cijferlijsten op de studentenwebsite.

Houdt in ieder geval je contactpersoon bij de universiteit op de hoogte, ook als je geen mogelijkheid meer hebt om veilig te vertrekken en veilig bent in het buitenland. Meld je daarnaast aan bij de website Bijzondere Bijstand Buitenland van de rijksoverheid. 

Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Het advies van de Nederlandse regering is inmiddels om niet naar het buitenland af te reizen, tenzij strikt noodzakelijk (code oranje). Voor studenten geldt dat zij tot nader order niet meer naar het buitenland mogen voor studiegerelateerde reizen. Voor medewerkers geldt dat zij, zoals altijd, toestemming nodig hebben voor dienstreizen. Raadpleeg voor meer informatie de reisadviezen voor studenten en medewerkers. 

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen en lees je waar je rekening mee moet houden als je in het buitenland wilde gaan studeren (of stagelopen).

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen, bijvoorbeeld over huur, studiebeurzen of cijferlijsten, en lees je welke actie je moet nemen.

Op de studentenwebsite vind je antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat je moet doen als je terug wilt naar je land van herkomst, en lees je waar je als uitwisselingsstudent rekening mee moet houden.

Nee, alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, ongeacht de grootte van het evenement. 

Alle fysieke universitaire evenementen zijn afgelast tot 1 september. De organisatoren zullen, afhankelijk van de maatregelen van het kabinet, later besluiten of de bijeenkomsten na die tijd door kunnen gaan. In onze agenda zullen wij zo goed mogelijk aangeven wat de status is van ieder evenement. Houd daarnaast onze corona-updates in de gaten.

Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september. Medewerkers dienen zoveel mogelijk thuis te werken, deze maatregel geldt in ieder geval t/m 19 mei. Al het onderwijs zal de rest van dit collegejaar via remote teaching plaatsvinden.

Mochten er toch buitenlandse gasten overkomen, wijs hen dan actief op deze website, onze voorzorgsmaatregelen en de informatie over huisartsenposten en de GGD. Deze kunnen ze bellen, zodra zij zich ziek voelen.

Aanmelding en toelating

We hebben alle informatie over toelating en aanmelding voor een studie aan de Universiteit Leiden in relatie tot coronavirus-omstandigheden op een rij gezet voor je. Check de antwoorden op de veelgestelde vragen over toelating en inschrijving. 

Zie hiervoor de FAQ for prospective students who want to apply to Leiden University

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.