Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Vragen en antwoorden

Hieronder volgt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag hier niet tussen? Mail dan naar corona@leidenuniv.nl of stel deze aan je leidinggevende of het aanspreekpunt bij je opleiding. Daarnaast is er een centraal informatienummer geopend, waar je tijdens werkdagen met je vragen terecht kunt: 071 527 1132.

Zie ook: vragen en antwoorden specifiek voor studenten.

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Met de start van het collegejaar 2020-2021, op 31 augustus, kan er weer op de campus onderwijs gegeven worden en kunnen er meer studenten, docenten en andere medewerkers in onze gebouwen aanwezig zijn. Om dit veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, is het campusprotocol opgesteld. Dit campusprotocol bevat de maatregelen en richtlijnen die binnen de universiteit gelden, waarmee we de veiligheid van onze studenten en medewerkers waarborgen en het risico op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.

We updaten de informatie op deze website regelmatig, en vragen al onze medewerkers en studenten de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Dit doen wij door de informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en Buitenlandse Zaken te volgen. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden, samen met het LUMC, een eigen Arbodienst (VGM) die nationale en internationale ontwikkelingen op de voet volgt.

We volgen de maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM. Meer informatie over de maatregelen die de Nederlandse overheid treft, vindt je op Rijksoverheid.nl (ook in het Engels)

De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus. Daarnaast zijn de richtlijnen in vier andere talen als pdf beschikbaar. Download ze hier in het Arabisch, Frans, Spaans en Turks. Of download ze op de website ludejo.eu/corona 

Je kunt je zorgen bespreken met je leidinggevende, je studieadviseur of je contactpersoon (als bezoeker). Als zij je zorgen niet kunnen wegnemen, kunnen zij contact opnemen met Jaap van Zanen of Leo Harskamp van de afdeling Veiligheidszaken.

Je kunt vragen ook stellen bij het centrale informatienummer van de universiteit: 071 527 1132 (bereikbaar tijdens werkdagen), of mailen naar corona@leidenuniv.nl.

Werken en studeren

Van 14 december 2020 tot en met 2 maart 2021 geldt in Nederland een lockdown. Daarom is al het onderwijs tot en met 19 maart online. Enige uitzonderingen zijn kleinschalig praktijkonderwijs en mentor- en tutorgroepen gericht op de begeleiding en ondersteuning van studenten. Meer informatie over de gevolgen van de lockdown voor de universiteit lees je in de update van 5 februari.

Voor het onderwijs in collegejaar 2020-2021 hanteert de Universiteit Leiden de stelregel: ‘Online waar het moet, op campus waar het kan’. Het streven is dat ongeveer een kwart van het onderwijs fysiek op de campus zal plaatsvinden, het overige onderwijs wordt online aangeboden.

Alle regels en richtlijnen voor studenten - zowel voor onderwijs in de gebouwen als online - staan in het campusprotocol. Let op: kom je naar de universiteit voor een college, practicum of tutoraat? Doe dan altijd eerst de coronacheck!

Op de studentenwebsite staat meer informatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws over online studeren in tijden van corona

Ja, de tentamens gaan door. Studenten krijgen bericht van de opleiding of hun tentamens op locatie of online zullen plaatsvinden. Op de studentenwebsite vind je meer informatie, regels/richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen over online onderwijs en toetsing op afstand.

Je hoort van je opleiding welke onderdelen van je onderwijs op locatie plaatsvinden. Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs naar de universiteit, kom bij voorkeur met de fiets en mijd de spits, en houd je binnen de gebouwen aan de aanwijzingen op borden en van het UFB-personeel. Alle regels en richtlijnen staan in het campusprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

 

Coronacheck Universiteit Leiden

Ja, dat is mogelijk. In de bibliotheken en een aantal facultaire gebouwen zijn een beperkt aantal studieplekken beschikbaar, deze moet je van tevoren reserveren. Wees sociaal, en reserveer alleen en plek als je nergens anders kunt studeren. Laat de beperkte plekken vrij voor je medestudent die deze meer nodig heeft. Ga naar het reserveringssysteem

In de periode tot en met 9 februari 2021 is er een avondklok van kracht. In deze periode sluiten gebouwen en studieplekken vroeger dan gebruikelijk. Zie hiervoor de mededelingen voor medewerkers en studenten.

Let op: doe voor elk bezoek aan de bibliotheek (of andere universitaire gebouwen) altijd eerst de coronacheck! Houd je eenmaal binnen aan de regels in het campusprotocol

Doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck! Beantwoord de vijf vragen, en blijf thuis als de check dat aangeeft.

De regels en richtlijnen voor een veilig gebruik van onze gebouwen staan in het campusprotocol. Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer je je in onze gebouwen beweegt, als je zit mag deze af. Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik en zijn ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Volg alle aanwijzingen op de posters, borden en schermen, en van medewerkers van het UFB, traffic coaches en docenten op. Voor specifieke ruimtes, zoals laboratoria, zijn instructies op maat gemaakt. 

In de periode tot en met 9 februari 2021 is er een avondklok van kracht. In deze periode sluiten gebouwen en studieplekken vroeger dan gebruikelijk. Zie hiervoor de mededelingen voor medewerkers en studenten.

Coronacheck Universiteit Leiden
Doe altijd eerst de coronacheck, voor je naar de universiteit komt.

Promoties kunnen doorgaan: volledig online (via een livestream) of met een zeer beperkt aantal aanwezigen in het Klein Auditorium van het Academiegebouw. Zie voor de details het aangepaste promotieprotocol.

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck!

Ja. Tot en met 2 maart geldt in Nederland een lockdown. Enkel na toestemming van je leidinggevende, mag je op locatie werken. Onderzoek dat locatiegebonden is, mag doorgaan.

Informatie en ondersteuning voor thuiswerken vind je op de medewerkerswebsite. Ook is er een aparte website met informatie over onderzoek op afstand en over online onderwijs. Richtlijnen voor thuiswerken staan ook in het campusprotocol, dat geldt vanaf 31 augustus.

 

Thuiswerken blijft de norm, nu Nederland tot en met 2 maart in lockdown is. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk na overleg met je leidinggevende. Onderzoek mag op locatie doorgaan, maar alleen indien dit locatiegebonden is. 

Let op: doe voor elk bezoek aan de universiteit (voor werk, onderwijs of geserveerde studietijd) eerst de coronacheck

Zie voor meer informatie en ondersteuning bij het thuiswerken het campusprotocol en de website over thuiswerken en de website over onderzoek op afstand

In het dossier Onderwijs op afstand is algemene informatie te vinden over het geven van online onderwijs. Op teachingsupport.universiteitleiden.nl is informatie te vinden over beschikbare programma’s en hoe deze werken. Ook staan er stappenplannen om vakken of specifieke onderwijsvormen te vertalen naar online vormen. Daarnaast heeft elke faculteit een supportteam voor docenten. Ook is er een serie webinars over allerhande aspecten van online onderwijs gegeven door ICLON en het Centre for Innovation, deze zijn nog terug te zien. 

Voor technische vragen is de helpdesk van het ISSC beschikbaar, via de helpdesk portal of  (071 527) 8888. Overige vragen over online onderwijs kun je stellen via de Remote Teaching Tile in de Helpdeskportal.

De richtlijnen voor infectiepreventie in de LUMC-gebouwen zijn vanwege de patiëntenzorg strenger dan die van de Universiteit Leiden. Mocht je in een van de LUMC-gebouwen een afspraak of onderwijs hebben, zorg er dan voor dat je voldoet aan de LUMC-richtlijnen. Deze vind je hier.

Gezondheid en hygiëne

Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je om deze besmetting te melden. Studenten kunnen dit doen bij hun studieadviseur en medewerkers bij hun leidinggevende. We vormen met elkaar, studenten en medewerkers, een community met intensieve contacten. Het is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid om te weten of er ergens clusters van besmettingen (dreigen te) ontstaan. Vandaar dat we je vragen om het te melden als je een positieve testuitslag hebt gekregen.

Besmettingen melden is niet verplicht. Ze worden niet geregistreerd, er is ook geen database waarin deze worden bijgehouden. De informatie over een besmetting zal enkel anoniem worden doorgegeven aan onze afdeling Veiligheidszaken, zodat indien nodig in overleg met de GGD (extra) maatregelen kunnen worden genomen. Een logisch gevolg hier van is dat wij op de website geen overzicht van besmettingen publiceren, of hier anderszins universiteitsbreed over communiceren.

Als iedereen zich aan het campusprotocol houdt, namelijk niet naar de universiteit komen bij klachten of na terugkeer uit een land met rood of oranje reisadvies, 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen, dan is het risico op besmettingen gering. Met elkaar houden we de universiteit tot een veilige en gezonde werkplek voor onze medestudenten en collega’s, en dragen we bij aan de bestrijding van het coronavirus. 

Met ingang van 15 oktober 2020 stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. De stelregel is: als je staat/loopt, draag je een mondkapje, als je zit mag deze af. Als je geen mondkapje bij je hebt, kun je deze krijgen bij de receptie of servicebalie van het gebouw. Meer details staan hier

De mondkapjesplicht binnen onze universitaire gebouwen is toegevoegd aan onze huisregels, en daarmee niet vrijblijvend. Deze verplichting is in lijn met de wettelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten, die geldt sinds 1 december 2020. 

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Die klachten zijn: 

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bel met 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Blijf thuis tot de uitslag van je test bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten/gezinsleden thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan moeten zij zich ook laten testen.

Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Zie voor meer informatie over het testen op corona de website van het RIVM

Je kunt contact opnemen met de lokale GGD. Voor Leiden is dat GGD Hollands Midden, tel. 088 308 30 00, en voor Den Haag GGD Haaglanden, tel. 088 355 01 00. 

Heb je klachten die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en bel 0800-1202 voor een testafspraak.

Houd bovengenoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Krijg je gezondheidsproblemen, met name koorts en luchtwegklachten, neem dan contact op met je huisarts. Zie verder de adviezen van het RIVM.

Reisadviezen en evenementen

Sinds 29 december 2020 moeten alle passagiers, dus ook Nederlanders die terugkeren, verplicht een recente negatieve PCR-testverklaring hebben om op een vliegtuig naar Nederland te kunnen stappen. Meer informatie over deze verplichting lees je op Rijksoverheid.nl

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de overheid 10 dagen thuisquarantaine adviseert - mogen 10 dagen niet naar de universiteit komen, ongeacht of zij klachten hebben. De universiteit hanteert hiermee dus een strenger beleid dan de overheid. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Kom je vanuit een land met een geel of groen reisadvies, dan kun je gewoon naar de universiteit komen. Heb je klachten, blijf dan wel thuis en laat je testen op het coronavirus.

In principe mogen studenten tot het eind van het collegejaar niet naar het buitenland voor studiegerelateerde activiteiten. Alle uitwisselingsprogramma's voor het academisch jaar 2020-2021 zijn geannuleerd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming verlenen voor een studiegerelateerde reis buiten een uitwisselingsprogramma om (veldwerk, stage). Toestemming kan enkel aangevraagd worden voor landen met een groen of geel reisadvies. Meer informatie en toestemmingsprocedure voor studenten 

Dienstreizen naar het buitenland zijn tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur (CvB) vooraf schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt voor alle reizen, ongeacht het reisadvies voor het land van bestemming. Meer informatie en toestemmingsprocedure dienstreizen

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen en lees je waar je rekening mee moet houden als je in het buitenland wilde gaan studeren (of stage lopen).

Ja, de Universiteit Leiden instrueert al haar medewerkers en studenten om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland. Voor informatie over terugreizen en de te volgen stappen verwijzen we je naar de pagina Reisadviezen. Studenten vinden aanvullende informatie over bijvoorbeeld huur, studiebeurzen en cijferlijsten op de studentenwebsite.

Houdt in ieder geval je contactpersoon bij de universiteit op de hoogte, ook als je geen mogelijkheid meer hebt om veilig te vertrekken en veilig bent in het buitenland. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Verder geldt dat studenten en medewerkers die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies, waar de overheid tien dagen thuisquarantaine voor adviseert, gedurende 10 dagen niet naar de universiteit mogen komen. Lees hier meer over deze quarantaine voor studenten en voor medewerkers.

Op de studentenwebsite vind je antwoord op je vragen, bijvoorbeeld over huur, studiebeurzen of cijferlijsten, en lees je welke actie je moet nemen.

Op de studentenwebsite vind je antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld wat je moet doen als je terug wilt naar je land van herkomst, en lees je waar je als uitwisselingsstudent rekening mee moet houden.

Alle fysieke evenementen zijn op dit moment verboden, zie ook de website van de Rijksoverheid

Voor promoties geldt een aangepast promotieprotocol. Promoties kunnen doorgaan, volledig online (via een livestream) of met een zeer beperkt aantal aanwezigen in het Klein Auditorium. Meer informatie in het promotieprotocol.

Op dit moment geldt in Nederland een lockdown, en zijn alle evenementen verboden. 

Wanneer gasten uit het buitenland naar Nederland komen, wijs hen dan op onze pagina met Reisadviezen. Vanaf 29 december moeten alle passagiers verplicht een recente negatieve PCR-testverklaring hebben om op een vliegtuig naar Nederland te kunnen stappen. Daarnaast geldt dat bezoekers uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de Nederlandse overheid thuisquarantaine adviseert - de eerste tien dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen zijn te vinden op nederlandwereldwijd.nl.  

Kijk op de website van het Universitair Sportcentrum welke sportfaciliteiten er op dit moment wel en niet beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.