Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Updates coronavirus

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

Promoties en oraties kunnen fysiek doorgang vinden. Om de drukte in het Academiegebouw te beperken, is het aantal toegestane aanwezigen per ruimte aangepast. Bij oraties en afscheidscolleges is er een maximumaantal van 50 personen toegestaan, inclusief cortège. Voor promoties geldt een maximum van 10 gasten van de promovendi.

Meer informatie is te vinden op de medewerkerswebsite onder Promotieplechtigheid. Neem bij vragen contact op met Bureau Pedel.

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de universiteiten vanaf 15 januari weer open mogen voor fysiek onderwijs. Hierbij geldt een maximale groepsgrootte van 75 en het dragen van een mondkapje is verplicht in alle ruimten. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen en of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen. Voor medewerkers blijft het thuiswerkadvies van kracht.

Sportmogelijkheden verruimd
Individueel binnen sporten, bijvoorbeeld in sportscholen, wordt weer mogelijk. Dit betekent dat er op het Universitair Sportcentrum meer mogelijkheden zijn om te sporten. Meer informatie is te vinden op de website van het USC.

Oraties en promoties
Oraties en promoties kunnen plaatsvinden met beperkte aantallen en zonder receptie.

Studieverenigingen
Studieverenigingen mogen activiteiten ondernemen indien die onder de noemer van onderwijsactiviteit kunnen worden geschaard. Aanvragen hiervoor lopen via de assessoren. 

Tweede semester
Voor het komende semester, dat start op 7 februari, geldt dat we ons voorbereiden op het geven van fysiek onderwijs. Dat betekent dat wij aan (internationale) studenten vragen zoveel mogelijk naar Leiden/Den Haag te komen en fysiek aanwezig te zijn, daar waar dat toegestaan wordt.

De belangrijkste veranderingen en maatregelen voor de Universiteit Leiden zijn:

  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen.
  • Waar mogelijk geldt de anderhalve meter afstand in onze gebouwen.
  • Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Mocht je toch een goede reden hebben om naar kantoor te komen, overleg dit dan met je leidinggevende.
  • Het gebruik van een mondkapje in onze gebouwen is te allen tijde verplicht, ook wanneer je zit. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur.
  • Wij vragen onze medewerkers en studenten om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl.
  • In onze gebouwen gelden verplichte looproutes. We vragen iedereen zich aan die routes te houden.
  • Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende frisse lucht. Alle onderwijsruimtes van de universiteit kunnen geventileerd worden conform de eisen van het RIVM en het bouwbesluit. Vrijwel overal gebeurt dit centraal via mechanische ventilatie die 's ochtends vroeg wordt aangezet. Niet alle werkruimtes en vergaderzalen, vooral in oudere gebouwen, hebben mechanische ventilatie. Daar is het belangrijk de ramen open te zetten.
  • We moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren en boosteren tegen het coronavirus. Studenten en medewerkers uit Leiden kunnen hiervoor terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij de GGD Haaglanden.
  • Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Volg daarom de basisregels en houd je aan de quarantainerichtlijn.

Op 3 januari is bekend gemaakt dat de maatregelen die zijn aangekondigd op 18 december voor het hoger onderwijs blijven gelden t/m 14 januari. Dit betekent dat het onderwijs t/m 14 januari online plaatsvindt. Tentamens en practica kunnen, indien mogelijk, fysiek doorgaan. Studenten worden hierover geïnformeerd door de opleiding. Ook staat er informatie op Brightspace.

Op 14 januari wordt er door het kabinet gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Tot die tijd gelden de huidige regels. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.