Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mei

Alle coronavirus-updates die in mei 2021 zijn verschenen.

Studenten kunnen, onder voorwaarden, weer voor studiegerelateerde activiteiten naar het buitenland. Dit heeft het College van Bestuur op 11 mei besloten. Deze versoepeling geldt enkel voor landen die code groen of geel hebben. Voor rode bestemmingen geldt dat uitreizen niet is toegestaan, en voor oranje bestemmingen ook niet tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zie voor meer informatie de mededeling.

Vanaf 1 juni zijn ook dienstreizen onder voorwaarden weer beperkt toegestaan. Communicatie hierover wordt momenteel voorbereid en volgt kort voor deze datum.

Overgang bachelor - master
Studenten die mede door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen in hun bachelor, kunnen in september bij enkele masters onder voorwaarden toch beginnen aan hun masterstudie. Afhankelijk van de opleiding zijn er twee opties:

  • Optie 1: studenten mogen in september 2021 nog bachelor-eindopdrachten inleveren en stages afronden, als de bacheloropleiding deze mogelijkheid biedt.
  • Optie 2: studenten mogen tijdens studiejaar 2021/2022 hun bachelor nog afronden, mits zij aan vooraf gestelde criteria voldoen.

Lees meer over de maatregelen in deze mededeling.

Instroom vanuit hbo
Ook voor instromers vanuit het hbo is er een coulanceregeling. Voor hbo-studenten die hun propedeuse nog niet hebben afgerond geldt dat zij – ook onder voorwaarden – aan een bachelor aan de Universiteit Leiden kunnen beginnen. Daarvoor is dan wel een zogeheten ‘afrondingsadvies’ van de hbo-instelling nodig, waarin staat dat de betreffende student naar alle waarschijnlijkheid de propedeuse voor 1 januari 2022 heeft afgerond. Zie voor meer informatie hierover deze FAQ’s.

Binnensport en buitengroepslessen bij USC
Vanaf woensdag 19 mei zijn binnensporten en groepslessen buiten onder voorwaarden weer toegestaan. In het Universitair Sportcentrum kun je vanaf dan weer terecht voor fitness op reservering en groepslessen die buiten plaatsvinden. Meer informatie op de website van het USC.

Hortus grotendeels heropend
Vanaf woensdag 19 mei kan ook onze Hortus botanicus weer grotendeels open. Weliswaar blijven de tropische kassen nog even dicht, maar de rest van de tuin is geopend voor publiek.

Vanaf 5 mei 10u zijn er gratis zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden via zelftestonderwijs.nl. Deze zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid wanneer zij naar de universiteit komen – het vergroot de veiligheid op de universiteit, voor je medestudenten en collega’s. Je kunt in principe voor elk bezoek opnieuw een zelftest doen, er zijn voldoende tests beschikbaar. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en is niet verplicht. Informatie over hoe de test werkt, vind je ook op zelftestonderwijs.nl

Als je naar de universiteit komt: doe altijd eerst de coronacheck. Houd je binnen de gebouwen aan de regels uit het campusprotocol, en volg de bewegwijzering en aanwijzingen van onze collega’s van het UFB.

Voor degenen die inmiddels gevaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als voor de mensen die nog geen vaccinatie hebben ontvangen. Mocht dat in de nabije toekomst veranderen, dan zullen we dat in onze updates vermelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.