Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Oktober

Alle coronavirus-updates die in oktober 2020 zijn verschenen.

Per 15 oktober mondkapje verplicht in gebouwen universiteit

Met ingang van 15 oktober 7.00u stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. De stelregel is: als je staat/loopt, draag je een mondkapje, als je zit mag deze af. Meer concreet betekent dit het volgende: 

  • Deze verplichting geldt voor iedereen: studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers die in onze gebouwen zijn, en ook voor bezoekers. 
  • Bij binnenkomst en verlaten van de gebouwen, en bij alle verplaatsingen binnen, draag je een mondkapje. Dus tussen de colleges door, maar ook als je koffie gaat halen of het toilet bezoekt. 
  • Tijdens colleges, of wanneer je als student op een gereserveerde studieplek zit, hoef je geen mondkapje te dragen. 
  • Tijdens het geven van een college hoef je als docent geen mondkapje te dragen. 
  • Zit je als onderzoeker/medewerker op een vaste plek te werken, met minimaal 1,5 meter afstand tot een eventuele collega, dan hoef je geen mondkapje op. 
  • Bij werkzaamheden die niet op een vaste plek worden uitgevoerd (denk aan bepaalde werkzaamheden van facilitair medewerkers) draag je wél een mondkapje. Voor het werken in laboratoria geldt: mondkapje op als je beweegt/verplaatst in het lab, als je zit mag het mondkapje af. 
  • Voor specifieke werksituaties kunnen, in overleg met leidinggevenden en de afdeling Veiligheidszaken, afwijkende regels worden vastgesteld. 

We begrijpen het ongemak dat het dragen van een mondkapje met zich mee kan brengen. Maar we zijn vooral verheugd dat de aanscherping van de maatregelen geen gevolgen heeft voor ons onderwijs. Het (hoger) onderwijs is uitgezonderd van het maximumaantal van 30 personen in een binnenruimte. Hierdoor kunnen onze fysieke onderwijsactiviteiten en tentamens doorgaan zoals gepland. 

De mondkapjesplicht binnen onze universitaire gebouwen is toegevoegd aan onze huisregels, en daarmee niet vrijblijvend. Deze verplichting is in lijn met de maatregelen die het kabinet op 13 oktober aankondigden, en loopt vast vooruit op de wettelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten, die het kabinet binnenkort zal invoeren. Deze nieuwe regel wordt in het campusprotocol opgenomen. 

Universitaire cafés en restaurants 

De cafés in onze gebouwen zijn enkel voor het afhalen van eten en drinken geopend.  

Sporten bij het Universitair Sportcentrum beperkt 

Voor sporten op het Universitair Sportcentrum gelden de landelijke maatregelen: sporten mag alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen sporten, en altijd op 1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn niet toegestaan, douches en kleedkamers zijn afgesloten, en de horeca op sportlocaties blijft dicht. Leden van het USC en gelieerde sportverenigingen worden door het USC meer in detail geïnformeerd. Zie ook de website van het USC  

 

Op 13 oktober geeft het kabinet weer een persconferentie, waarin maatregelen voor de komende weken worden aangekondigd. Eventuele gevolgen voor de universiteit zullen we zo spoedig mogelijk in een update melden.  

We kijken ook al verder vooruit: we treffen voorbereidingen voor het volgende semester, dat op 1 februari 2021 begint. We begrijpen dat docenten en studenten reikhalzend uitzien naar duidelijkheid over het onderwijs in dat tweede semester. Iedereen wil graag meer fysiek onderwijs, en tegelijkertijd wil iedereen graag op een veilige manier doceren en studeren. Door de coronamaatregelen is de beschikbare ruimte voor onderwijs nu beperkt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de regels voor hoger onderwijs voor het tweede semester niet wezenlijk zullen veranderen ten opzichte van nu. Waarschijnlijk zal het nieuwe semester dus uit ook een mix van online en offline onderwijs bestaan.  

Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt over wat er wel en niet mag. We verwachten begin november informatie hierover van het ministerie van OCW, in overleg met de onderwijskoepels. Zodra dit bekend is, zullen wij jullie hierover informeren. 

De onderwijsexchangeprogramma’s binnen en buiten Europa gaan ook het tweede semester niet door. Dit geldt voor zowel studenten die in het buitenland willen gaan studeren (uitgaande studenten), als internationale studenten die hier willen komen studeren (inkomende studenten).

Het College van Bestuur heeft dit besluit genomen omdat er de komende maanden nog veel onzekerheid zal zijn over gezondheidssituaties, reisadviezen en het aanbod van fysiek en online onderwijs aan de Nederlandse en de buitenlandse universiteiten. We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is. Met alle uitgaande uitwisselingsstudenten wordt contact opgenomen. In overleg wordt gekeken naar alternatieven. De Universiteit onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het uitbreiden van het keuzeaanbod voor studenten. Meer informatie op de studentenwebsite

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.