Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Mei

Alle coronavirus-updates die in mei 2020 zijn verschenen.

Update 29 mei: Hortus Botanicus open vanaf 1 juni

De Hortus Botanicus is na een tijdelijke sluiting vanwege de landelijke COVID-19-maatregelen weer geopend vanaf 1 juni. De afgelopen weken is de Hortus - met zorg voor personeel en bezoeker - ingericht om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Plan uw bezoek via de website.

Update 28 mei: beperkte openstelling gebouwen, geen uitwisselingprogramma’s eerste semester

De universiteit bereidt een beperkte openstelling van de gebouwen voor. In deze update geven we informatie over wanneer dat kan en hoe we dat zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen doen. Voor de duidelijkheid: thuiswerken en thuis studeren blijft de norm en het onderwijs zal, met slechts beperkte uitzonderingen, tot het einde van het collegejaar (eind augustus 2020) online zijn. 

Stap voor stap uit de lockdown
Allereerst: we begrijpen dat er veel vragen zijn over de ingebruikname van onze gebouwen. In de afgelopen tijd heb je wellicht gehoord dat overal stickers, looproutes en schermen zijn aangebracht. Dit alles is ter voorbereiding op het weer deels in gebruik nemen van onze gebouwen. 
Het kabinet versoepelt stap voor stap maatregelen, met een scherp oog op de volksgezondheid, de zorg en de economie. De maatschappij, en dus ook het hoger onderwijs, moet bedachtzaam en intelligent van het slot afgehaald worden. Daar zit een volgorde en prioritering in die ook voor de universiteiten geldt. Wat daarbij zwaar weegt is de noodzaak om de belasting voor het openbaar vervoer en de openbare ruimte zo klein mogelijk te laten zijn. Telkens als het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen aankondigt, moeten deze in stappen worden vertaald voor onze sector, met afspraken vanuit het ministerie van OCW en de VSNU over de uitwerking binnen de universiteit. 

Prioriteit: onderwijs en onderzoek 
Ook binnen de Universiteit Leiden is er die prioritering in kleine stappen. Wij geven voorrang aan onderwijs en onderzoek. Daarom blijft thuiswerken voor de meeste medewerkers de norm. Wat (binnenkort) wél kan op locatie is op beperkte schaal onderzoek, kleinschalig onderwijs (zoals practica) en tentamens.  

Thuiswerken als norm
Iedereen die thuis kan werken, blijft dus thuiswerken. We houden er rekening mee dat dit nog tot 1 september zo zal blijven. Medewerkers die hun werk niet vanuit huis kunnen doen, omdat hun werk locatiegebonden is, of omdat thuiswerken door omstandigheden niet mogelijk is, kunnen met toestemming van hun leidinggevende toegang krijgen tot hun werkplek. Alle gebouwen zijn met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen aangepast om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling over veilig werken op de medewerkerssite en volg de instructies. 

Vanaf 8 juni: beperkte openstelling studieplekken
Met ingang van 8 juni kunnen studenten beperkt studeren op de studieplekken in de bibliotheken en op een aantal facultaire locaties. Vanaf 8 juni is 10% bezetting mogelijk, vanaf 15 juni 15% en vanaf 22 juni 20%. Houd er rekening mee dat er maar weinig studieplekken zullen zijn en deze dus snel vol kunnen zitten. Studenten kunnen via het reserveringssysteem SharedDesk een blok (van 3 - 4 uur) reserveren, zodat een goede spreiding mogelijk is en er voldoende afstand kan worden gehouden. Begin juni vermelden we op de studentensite hoe er gereserveerd kan worden. Houd de site in de gaten. De studieplekken worden frequent schoongemaakt. Ook voor de beperkte studeerplekken geldt dat alle gebouwen zijn aangepast met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling hierover op de studentensite en volg de instructies. 

Vanaf 15 juni: beperkte start onderwijs (practica) en tentamens
Met ingang van 15 juni zijn op zeer beperkte schaal onderwijs en tentamens op locatie toegestaan. Onderwijs wordt in bepaalde timeslots gegeven met een maximum van 20 % studenten van de reguliere capaciteit. 

Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:
1.    (begeleiding) afstudeerders
2.    practicumonderwijs
3.    begeleiding van kwetsbare studenten
4.    tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd

Let op: studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden. 

Voorbereiding collegejaar ’20 -’21
Wanneer de overheid ons meer ruimte geeft, kunnen we een verdere versoepeling van de maatregelen invoeren. De ervaringen van medewerkers en studenten in de komende periode van beperkte openstelling worden gebruikt voor een zo goed mogelijke start van het collegejaar ’20 -’21. In het eerste semester zullen we ons onderwijs waarschijnlijk in een hybride vorm gaan aanbieden: op locatie als dat kan, en ook nog online. Er vinden hierover op dit moment intensieve gesprekken plaats op landelijk niveau en zodra hierover meer bekend is berichten we dat in een update.  

Geen uitwisselingprogramma’s eerste semester 
De uitwisselingprogramma’s binnen en buiten Europa gaan het eerste semester van collegejaar '20-'21 niet door. Dit geldt zowel voor studenten die in het buitenland willen gaan studeren (uitgaande studenten), als buitenlandse studenten die hier willen komen studeren (inkomende studenten). Lees meer hierover in de mededeling.
 

Update 25 mei: promoties vanaf 1 juni en overstap hbo


Promoties vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen). De promoties zullen worden gehouden in het Klein Auditorium van ons Academiegebouw. Overige belangstellenden kunnen de verdediging volgen via een livestream. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol.

Universiteit kan helpen bij overstap vanaf het hbo
Volg je een hbo-opleiding en wil je doorstromen naar een bachelor aan de Universiteit Leiden, maar lukt het je door de coronamaatregelen niet om voor het eind van het collegejaar je propedeuse af te ronden? In dat geval kan de Universiteit Leiden je mogelijk helpen om studievertraging te voorkomen. Zie onze FAQ’s voor meer informatie.

Update 20 mei: Stapsgewijs naar het nieuwe normaal

De beperkende maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen, worden steeds meer versoepeld. Wat betekent dat voor de Universiteit Leiden, voor onze studenten en medewerkers? 

In het kort wat nu blijft gelden:

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Medewerkers die grote problemen hebben met thuiswerken, kunnen zich melden bij hun leidinggevende.
 • Online onderwijs blijft het uitgangspunt. Studenten die grote problemen ondervinden met online studeren, kunnen zich melden bij Student Support Services: 071-527 1132 of studentsupport@leidenuniv.nl 
 • Onderzoek: laboratoria zijn beperkt open binnen de regels die we hiervoor hebben. Overleg met je leidinggevende.
 • De UB is open voor uitleen van boeken en – op afspraak – voor studenten die willen printen. Praktische informatie vind je hier.

Wat geldt vanaf 1 juni:

Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen), plus voor overige belangstellenden een livestream van de verdediging. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol.

Wat geldt vanaf 15 juni:

Onderwijs dat niet of lastig online kan worden gegeven, is weer beperkt mogelijk in universitaire gebouwen. We geven hierbij voorrang aan afstudeerders, practica, tentamens en mentoring kwetsbare studenten. Mocht een deel van het onderwijs in fysieke vorm kunnen worden hervat, dan krijgen studenten vanuit hun opleiding hier informatie over.

Wat we nu voorbereiden, voor wanneer er verdere verruiming van de maatregelen komt: 

 • Hoe we vorm gaan geven aan de ‘anderhalvemeter-universiteit’, onder andere met betrekking tot toegang tot onze gebouwen;
 • Verruiming van het aanbod studieplekken voor onze studenten;
 • Hybride onderwijs: op de campus als het kan, online omdat het kan.

We hebben meer uitgebreid op een rij gezet hoe we de komende maanden en het volgend academisch jaar willen inrichten, en welke scenario’s we daarvoor uitdenken. Lees hier verder: ‘Stapsgewijs naar het nieuwe normaal’
 

Update 15 mei

Met studievertraging toch starten met master
Wil jij in september aan een master bij de Universiteit Leiden beginnen, maar lukt het je niet om voor het einde van dit collegejaar je bachelor af te ronden? Van het ministerie van OCW mogen universiteiten dit jaar studenten die hun bachelor nog niet hebben afgerond toelaten tot een master onder voorwaarden die de universiteiten zelf stellen. We hebben dit nu voor onze studenten uitgewerkt tot twee verschillende opties. Ook bieden sommige masters een tweede instroommoment aan. Per master verschilt welke mogelijkheden er zijn. Lees hier hoe de doorstroom voor jouw master geregeld is 

USC start geleidelijk met buitensporten
Het Universitair Sport Centrum Leiden (USC) gaat vanaf 13 mei gefaseerd starten met buitensport. Je kunt alleen op het sportcomplex terecht als je lid bent van het USC en als je gereserveerd hebt. Medewerkers van het USC controleren deze reservering. Uiteraard wordt er alleen gesport volgens het officiële NOC*NSF-sportprotocol. Meer informatie over aanmelden en het lesrooster

Studenten gezocht: word Maatje voor Thuis bij Schoolwerk
Wil jij je inzetten voor de maatschappij? Dan is het echt iets voor jou om een MATS te worden: een Maatje voor Thuis bij Schoolwerk. Als MATS ga je een kind in de leeftijdscategorie tussen 4 en 16 jaar begeleiden. MATS is een project van Jes Rijnland, zij hebben allerlei programma’s voor kinderen die vaak (maar niet altijd) in wat moeilijker omstandigheden leven. Deze kinderen kunnen een extra zetje in de rug én een luisterend oor in deze tijd goed gebruiken. Je hebt meerdere keren per week contact met jouw leerling, bv. 2-3 keer een half uur, of iedere dag wat korter). Sinds begin mei hebben al zo’n 45 kinderen een MATS gekregen, maar er is nog meer vraag! Meer informatie en aanmelden

Een boodschap voor aanstaande studenten van rector Carel Stolker
Het zijn onzekere tijden, maar één ding weten we zeker: als je straks bij ons start kun je onderwijs van hoge kwaliteit verwachten. Onze rector Carel Stolker heeft een videoboodschap voor alle aanstaande studenten, bekijk 'm hier

Update 7 mei:


Nieuwe maatregelen kabinet & implicaties daarvan
Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Er zijn voor het Hoger Onderwijs geen wijzigingen, er is wel aangekondigd dat versoepeling voor het Hoger Onderwijs wordt onderzocht.

Dit betekent dat de maatregelen die we al hebben genomen tot nader order van kracht blijven:

De norm is nog steeds dat iedereen waar mogelijk thuis werkt. Het kabinet heeft geen einddatum gegeven voor thuiswerken, we houden er echter rekening mee dat dit nog wel enkele maanden kan duren.

Onze gebouwen blijven gesloten voor studenten, behalve een beperkte dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Bij cruciale taken die wel op locatie moeten plaatsvinden, handhaven we de hygiëne-maatregelen:

 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Niezen en hoesten in elleboog
 • Regelmatig handen wassen
 • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis
 • Het gebruik van mondkapjes wordt door de overheid niet nodig gevonden en niet wenselijk gevonden, wanneer er 1,5 meter afstand mogelijk is

Privacy bij digitaal toezicht tentamens
Nu tentamens online worden afgenomen, moet ook het toezicht op die toetsen digitaal gebeuren. Dat roept natuurlijk vragen op over de privacy, met name over het gebruik van bepaalde controlesoftware (bijv. ProctorExam). De universiteit kiest ervoor om het gebruik van die software tot een minimum te beperken door zoveel mogelijk alternatieve toetsvormen of programma’s te gebruiken. Waar het gebruik van de proctorsoftware noodzakelijk is, zijn er goede afspraken gemaakt over dataverzameling, wie die data kan inzien, en hoe lang ze worden bewaard. Lees meer over deze afspraken. Het is begrijpelijk dat sommige studenten bezorgd zijn over deze nieuwe manieren van beoordeling, Wees je er echter van bewust dat digitaal toezicht een manier is om zo dicht mogelijk te blijven bij een normale examensituatie, waarbij je ook wordt gecontroleerd door examinatoren.

Documenten printen kan nu ook in Wijnhaven
Studenten kunnen nu ook in de Bibliotheek Wijnhaven (Den Haag) op afspraak documenten komen printen. Bij de bibliotheek kan je een tijdvak reserveren van maximaal 20 minuten. Tijdens deze 20 minuten heb je een printer helemaal tot je beschikking.

Update 6 mei: Collegejaar 20/21: informatie (aanstaande) studenten, gezamenlijke lijn VSNU


Collegejaar 20/21: zo bereiden we ons voor
Vicerector Hester Bijl heeft vanochtend in een mail alle studenten geïnformeerd over het komend collegejaar. Hoe het onderwijs er precies uit gaat zien, weten we nog niet. De universiteit is afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om het onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten. Per opleiding kijken we welke delen van het onderwijs je fysiek kunt krijgen, zoals practica, afstudeervakken, kleine werkgroepen en tutoronderwijs. Lees het volledige bericht van Hester Bijl.

Webdossier voor aanstaande studenten 
Ben of ken jij een aanstaande student met veel vragen over komend collegejaar? Check dan ons nieuwe webdossier voor aanstaande studenten (bachelor en master). Hierin staat alle relevante informatie over toelating, onderwijs (op de campus en online) en introductiedagen in het nieuwe collegejaar.

Gezamenlijke lijn VSNU
Alle Nederlandse universiteiten trekken samen op bij het ontwikkelen van de scenario’s voor het nieuwe studiejaar. Het gezamenlijke motto is: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’. Lees er meer over in dit nieuwsbericht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Nieuwe maatregelen?
Vanavond is er een persconferentie van het kabinet, waarin naar verwachting een versoepeling van de maatregelen zal worden aangekondigd. Wat dit betekent voor de universiteiten in zijn algemeenheid en voor Leiden in het bijzonder zal de komende dagen worden uitgewerkt. 

Update 1 mei

Beperkte toegang leeszaal Bijzondere Collecties
Vanaf woensdag 6 mei is de Leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek (UB) weer beperkt toegankelijk voor Leidse wetenschappers. Met inachtneming van de corona-maatregelen worden Leidse wetenschappers zo in staat gesteld om onderzoek te doen aan de hand van stukken uit de Leidse collecties. Dit kan door een werkplek aan te vragen voor een specifieke datum en tijdsblok. De Leeszaal Bijzondere Collecties is niet toegankelijk voor andere gebruikers. Meer informatie over de aanvraagprocedure

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.