Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Updates coronavirus

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

Update 2 juni: Boeken lenen van andere bibliotheken

Vanaf vandaag (2 juni) is het weer mogelijk om boeken te lenen uit de collecties van andere Nederlandse universiteitsbibliotheken, via WorldCat. Lees hoe op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Update 29 mei: Hortus Botanicus open vanaf 1 juni

De Hortus Botanicus is na een tijdelijke sluiting vanwege de landelijke COVID-19-maatregelen weer geopend vanaf 1 juni. De afgelopen weken is de Hortus - met zorg voor personeel en bezoeker - ingericht om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Plan uw bezoek via de website.

Update 28 mei: beperkte openstelling gebouwen, geen uitwisselingprogramma’s eerste semester

De universiteit bereidt een beperkte openstelling van de gebouwen voor. In deze update geven we informatie over wanneer dat kan en hoe we dat zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen doen. Voor de duidelijkheid: thuiswerken en thuis studeren blijft de norm en het onderwijs zal, met slechts beperkte uitzonderingen, tot het einde van het collegejaar (eind augustus 2020) online zijn. 

Stap voor stap uit de lockdown
Allereerst: we begrijpen dat er veel vragen zijn over de ingebruikname van onze gebouwen. In de afgelopen tijd heb je wellicht gehoord dat overal stickers, looproutes en schermen zijn aangebracht. Dit alles is ter voorbereiding op het weer deels in gebruik nemen van onze gebouwen. 
Het kabinet versoepelt stap voor stap maatregelen, met een scherp oog op de volksgezondheid, de zorg en de economie. De maatschappij, en dus ook het hoger onderwijs, moet bedachtzaam en intelligent van het slot afgehaald worden. Daar zit een volgorde en prioritering in die ook voor de universiteiten geldt. Wat daarbij zwaar weegt is de noodzaak om de belasting voor het openbaar vervoer en de openbare ruimte zo klein mogelijk te laten zijn. Telkens als het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen aankondigt, moeten deze in stappen worden vertaald voor onze sector, met afspraken vanuit het ministerie van OCW en de VSNU over de uitwerking binnen de universiteit. 

Prioriteit: onderwijs en onderzoek 
Ook binnen de Universiteit Leiden is er die prioritering in kleine stappen. Wij geven voorrang aan onderwijs en onderzoek. Daarom blijft thuiswerken voor de meeste medewerkers de norm. Wat (binnenkort) wél kan op locatie is op beperkte schaal onderzoek, kleinschalig onderwijs (zoals practica) en tentamens.  

Thuiswerken als norm
Iedereen die thuis kan werken, blijft dus thuiswerken. We houden er rekening mee dat dit nog tot 1 september zo zal blijven. Medewerkers die hun werk niet vanuit huis kunnen doen, omdat hun werk locatiegebonden is, of omdat thuiswerken door omstandigheden niet mogelijk is, kunnen met toestemming van hun leidinggevende toegang krijgen tot hun werkplek. Alle gebouwen zijn met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen aangepast om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling over veilig werken op de medewerkerssite en volg de instructies. 

Vanaf 8 juni: beperkte openstelling studieplekken
Met ingang van 8 juni kunnen studenten beperkt studeren op de studieplekken in de bibliotheken en op een aantal facultaire locaties. Vanaf 8 juni is 10% bezetting mogelijk, vanaf 15 juni 15% en vanaf 22 juni 20%. Houd er rekening mee dat er maar weinig studieplekken zullen zijn en deze dus snel vol kunnen zitten. Studenten kunnen via het reserveringssysteem SharedDesk een blok (van 3 - 4 uur) reserveren, zodat een goede spreiding mogelijk is en er voldoende afstand kan worden gehouden. Begin juni vermelden we op de studentensite hoe er gereserveerd kan worden. Houd de site in de gaten. De studieplekken worden frequent schoongemaakt. Ook voor de beperkte studeerplekken geldt dat alle gebouwen zijn aangepast met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de mededeling hierover op de studentensite en volg de instructies. 

Vanaf 15 juni: beperkte start onderwijs (practica) en tentamens
Met ingang van 15 juni zijn op zeer beperkte schaal onderwijs en tentamens op locatie toegestaan. Onderwijs wordt in bepaalde timeslots gegeven met een maximum van 20 % studenten van de reguliere capaciteit. 

Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:
1.    (begeleiding) afstudeerders
2.    practicumonderwijs
3.    begeleiding van kwetsbare studenten
4.    tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd

Let op: studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden. 

Voorbereiding collegejaar ’20 -’21
Wanneer de overheid ons meer ruimte geeft, kunnen we een verdere versoepeling van de maatregelen invoeren. De ervaringen van medewerkers en studenten in de komende periode van beperkte openstelling worden gebruikt voor een zo goed mogelijke start van het collegejaar ’20 -’21. In het eerste semester zullen we ons onderwijs waarschijnlijk in een hybride vorm gaan aanbieden: op locatie als dat kan, en ook nog online. Er vinden hierover op dit moment intensieve gesprekken plaats op landelijk niveau en zodra hierover meer bekend is berichten we dat in een update.  

Geen uitwisselingprogramma’s eerste semester 
De uitwisselingprogramma’s binnen en buiten Europa gaan het eerste semester van collegejaar '20-'21 niet door. Dit geldt zowel voor studenten die in het buitenland willen gaan studeren (uitgaande studenten), als buitenlandse studenten die hier willen komen studeren (inkomende studenten). Lees meer hierover in de mededeling.
 

Update 25 mei: promoties vanaf 1 juni en overstap hbo


Promoties vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen). De promoties zullen worden gehouden in het Klein Auditorium van ons Academiegebouw. Overige belangstellenden kunnen de verdediging volgen via een livestream. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol.

Universiteit kan helpen bij overstap vanaf het hbo
Volg je een hbo-opleiding en wil je doorstromen naar een bachelor aan de Universiteit Leiden, maar lukt het je door de coronamaatregelen niet om voor het eind van het collegejaar je propedeuse af te ronden? In dat geval kan de Universiteit Leiden je mogelijk helpen om studievertraging te voorkomen. Zie onze FAQ’s voor meer informatie.

Update 20 mei: Stapsgewijs naar het nieuwe normaal

De beperkende maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen, worden steeds meer versoepeld. Wat betekent dat voor de Universiteit Leiden, voor onze studenten en medewerkers? 

In het kort wat nu blijft gelden:

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Medewerkers die grote problemen hebben met thuiswerken, kunnen zich melden bij hun leidinggevende.
 • Online onderwijs blijft het uitgangspunt. Studenten die grote problemen ondervinden met online studeren, kunnen zich melden bij Student Support Services: 071-527 1132 of studentsupport@leidenuniv.nl 
 • Onderzoek: laboratoria zijn beperkt open binnen de regels die we hiervoor hebben. Overleg met je leidinggevende.
 • De UB is open voor uitleen van boeken en – op afspraak – voor studenten die willen printen. Praktische informatie vind je hier.

Wat geldt vanaf 1 juni:

Vanaf 1 juni kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen (maximaal 20 personen), plus voor overige belangstellenden een livestream van de verdediging. Zie voor alle details het aangepaste promotieprotocol.

Wat geldt vanaf 15 juni:

Onderwijs dat niet of lastig online kan worden gegeven, is weer beperkt mogelijk in universitaire gebouwen. We geven hierbij voorrang aan afstudeerders, practica, tentamens en mentoring kwetsbare studenten. Mocht een deel van het onderwijs in fysieke vorm kunnen worden hervat, dan krijgen studenten vanuit hun opleiding hier informatie over.

Wat we nu voorbereiden, voor wanneer er verdere verruiming van de maatregelen komt: 

 • Hoe we vorm gaan geven aan de ‘anderhalvemeter-universiteit’, onder andere met betrekking tot toegang tot onze gebouwen;
 • Verruiming van het aanbod studieplekken voor onze studenten;
 • Hybride onderwijs: op de campus als het kan, online omdat het kan.

We hebben meer uitgebreid op een rij gezet hoe we de komende maanden en het volgend academisch jaar willen inrichten, en welke scenario’s we daarvoor uitdenken. Lees hier verder: ‘Stapsgewijs naar het nieuwe normaal’
 

Update 15 mei

Met studievertraging toch starten met master
Wil jij in september aan een master bij de Universiteit Leiden beginnen, maar lukt het je niet om voor het einde van dit collegejaar je bachelor af te ronden? Van het ministerie van OCW mogen universiteiten dit jaar studenten die hun bachelor nog niet hebben afgerond toelaten tot een master onder voorwaarden die de universiteiten zelf stellen. We hebben dit nu voor onze studenten uitgewerkt tot twee verschillende opties. Ook bieden sommige masters een tweede instroommoment aan. Per master verschilt welke mogelijkheden er zijn. Lees hier hoe de doorstroom voor jouw master geregeld is 

USC start geleidelijk met buitensporten
Het Universitair Sport Centrum Leiden (USC) gaat vanaf 13 mei gefaseerd starten met buitensport. Je kunt alleen op het sportcomplex terecht als je lid bent van het USC en als je gereserveerd hebt. Medewerkers van het USC controleren deze reservering. Uiteraard wordt er alleen gesport volgens het officiële NOC*NSF-sportprotocol. Meer informatie over aanmelden en het lesrooster

Studenten gezocht: word Maatje voor Thuis bij Schoolwerk
Wil jij je inzetten voor de maatschappij? Dan is het echt iets voor jou om een MATS te worden: een Maatje voor Thuis bij Schoolwerk. Als MATS ga je een kind in de leeftijdscategorie tussen 4 en 16 jaar begeleiden. MATS is een project van Jes Rijnland, zij hebben allerlei programma’s voor kinderen die vaak (maar niet altijd) in wat moeilijker omstandigheden leven. Deze kinderen kunnen een extra zetje in de rug én een luisterend oor in deze tijd goed gebruiken. Je hebt meerdere keren per week contact met jouw leerling, bv. 2-3 keer een half uur, of iedere dag wat korter). Sinds begin mei hebben al zo’n 45 kinderen een MATS gekregen, maar er is nog meer vraag! Meer informatie en aanmelden

Een boodschap voor aanstaande studenten van rector Carel Stolker
Het zijn onzekere tijden, maar één ding weten we zeker: als je straks bij ons start kun je onderwijs van hoge kwaliteit verwachten. Onze rector Carel Stolker heeft een videoboodschap voor alle aanstaande studenten, bekijk 'm hier

Update 7 mei:


Nieuwe maatregelen kabinet & implicaties daarvan
Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Er zijn voor het Hoger Onderwijs geen wijzigingen, er is wel aangekondigd dat versoepeling voor het Hoger Onderwijs wordt onderzocht.

Dit betekent dat de maatregelen die we al hebben genomen tot nader order van kracht blijven:

De norm is nog steeds dat iedereen waar mogelijk thuis werkt. Het kabinet heeft geen einddatum gegeven voor thuiswerken, we houden er echter rekening mee dat dit nog wel enkele maanden kan duren.

Onze gebouwen blijven gesloten voor studenten, behalve een beperkte dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Bij cruciale taken die wel op locatie moeten plaatsvinden, handhaven we de hygiëne-maatregelen:

 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Niezen en hoesten in elleboog
 • Regelmatig handen wassen
 • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis
 • Het gebruik van mondkapjes wordt door de overheid niet nodig gevonden en niet wenselijk gevonden, wanneer er 1,5 meter afstand mogelijk is

Privacy bij digitaal toezicht tentamens
Nu tentamens online worden afgenomen, moet ook het toezicht op die toetsen digitaal gebeuren. Dat roept natuurlijk vragen op over de privacy, met name over het gebruik van bepaalde controlesoftware (bijv. ProctorExam). De universiteit kiest ervoor om het gebruik van die software tot een minimum te beperken door zoveel mogelijk alternatieve toetsvormen of programma’s te gebruiken. Waar het gebruik van de proctorsoftware noodzakelijk is, zijn er goede afspraken gemaakt over dataverzameling, wie die data kan inzien, en hoe lang ze worden bewaard. Lees meer over deze afsprakenHet is begrijpelijk dat sommige studenten bezorgd zijn over deze nieuwe manieren van beoordeling, Wees je er echter van bewust dat digitaal toezicht een manier is om zo dicht mogelijk te blijven bij een normale examensituatie, waarbij je ook wordt gecontroleerd door examinatoren.

Documenten printen kan nu ook in Wijnhaven
Studenten kunnen nu ook in de Bibliotheek Wijnhaven (Den Haag) op afspraak documenten komen printen. Bij de bibliotheek kan je een tijdvak reserveren van maximaal 20 minuten. Tijdens deze 20 minuten heb je een printer helemaal tot je beschikking.

Update 6 mei: Collegejaar 20/21: informatie (aanstaande) studenten, gezamenlijke lijn VSNU


Collegejaar 20/21: zo bereiden we ons voor
Vicerector Hester Bijl heeft vanochtend in een mail alle studenten geïnformeerd over het komend collegejaar. Hoe het onderwijs er precies uit gaat zien, weten we nog niet. De universiteit is afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om het onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten. Per opleiding kijken we welke delen van het onderwijs je fysiek kunt krijgen, zoals practica, afstudeervakken, kleine werkgroepen en tutoronderwijs. Lees het volledige bericht van Hester Bijl.

Webdossier voor aanstaande studenten 
Ben of ken jij een aanstaande student met veel vragen over komend collegejaar? Check dan ons nieuwe webdossier voor aanstaande studenten (bachelor en master). Hierin staat alle relevante informatie over toelating, onderwijs (op de campus en online) en introductiedagen in het nieuwe collegejaar.

Gezamenlijke lijn VSNU
Alle Nederlandse universiteiten trekken samen op bij het ontwikkelen van de scenario’s voor het nieuwe studiejaar. Het gezamenlijke motto is: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’. Lees er meer over in dit nieuwsbericht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Nieuwe maatregelen?
Vanavond is er een persconferentie van het kabinet, waarin naar verwachting een versoepeling van de maatregelen zal worden aangekondigd. Wat dit betekent voor de universiteiten in zijn algemeenheid en voor Leiden in het bijzonder zal de komende dagen worden uitgewerkt. 

Update 1 mei

Beperkte toegang leeszaal Bijzondere Collecties
Vanaf woensdag 6 mei is de Leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek (UB) weer beperkt toegankelijk voor Leidse wetenschappers. Met inachtneming van de corona-maatregelen worden Leidse wetenschappers zo in staat gesteld om onderzoek te doen aan de hand van stukken uit de Leidse collecties. Dit kan door een werkplek aan te vragen voor een specifieke datum en tijdsblok. De Leeszaal Bijzondere Collecties is niet toegankelijk voor andere gebruikers. Meer informatie over de aanvraagprocedure

Update 30 april

Onderwijs in 2020-2021
We zijn begonnen met de voorbereiding op het nieuwe collegejaar dat in september 2020 start. We moeten daarbij rekening houden met verschillende scenario’s. Het zijn en blijven namelijk onzekere tijden, maar één ding weten we zeker: we willen ook in het nieuwe collegejaar onze huidige en nieuwe studenten onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Dat vergt een goede voorbereiding, flexibiliteit en creativiteit. We kijken daarbij niet alleen naar het onderwijs zelf, maar ook naar manieren waarop we onze studenten een warm welkom kunnen bieden. Binnen de studie, in het Leids studiesysteem, en ook in het studentenleven. En we zoeken naar een alternatief voor de introductieweken EL CID, HOP en OWL die niet door kunnen gaan in de traditionele vorm. Ook scenario’s voor een anderhalvemeter-universiteit zijn we aan het uitwerken. Wat is er straks mogelijk in onze gebouwen voor ons onderzoek en onderwijs? We realiseren ons dat er veel vragen zijn over de (nabije) toekomst en we begrijpen dat deze onzekerheid vervelend is. In deze updates informeren we je zodra er meer duidelijkheid is.

Live Vragenuur Gemeente Leiden
Vanavond, donderdag 30 april, om 20.00 houdt de Gemeente Leiden een live vragenuur op Facebook. Burgemeester Henri Lenferink en gemeentesecretaris Pim van Vliet beantwoorden vragen over corona op het gebied van handhaving en de dienstverlening van de gemeente. Ga vanavond naar de Facebookpagina van de gemeente Leiden.
De regels uit de noodverordening die relevant zijn voor studenten staan ook op onze studentenwebsite 

Update 24 april

Doorstroom van bachelor naar master: uiterlijk 15 mei duidelijkheid
Normaal kunnen studenten pas aan hun master beginnen op het moment dat ze hun bachelor hebben afgerond. Maar omdat we ons in een bijzondere situatie bevinden willen de universiteiten een oplossing bieden aan derdejaars bachelor- en schakelstudenten die studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen en willen beginnen aan een master in het studiejaar 2020-2021. Op dit moment wordt per opleiding bekeken wat de beste oplossing is. Vóór 15 mei wordt per masteropleiding aan aankomende studenten duidelijkheid geboden over de voorwaarden voor instroom.

Printen in UB voor studenten
Vanaf 28 april kunnen studenten van de Universiteit Leiden op afspraak printen in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. Kijk op de website van de Universiteitsbibliotheek om een afspraak te maken

Studenten: word Maatje voor Thuis bij Schoolwerk
Heb je nu tijd ‘over’ en wil je die op een nuttige manier gebruiken? De gemeente Leiden zoekt studenten die schoolgaande kinderen willen helpen. Als Maatje voor Thuis bij Schoolwerk begeleid je een kind tussen 4-16 jaar enkele uren per werk bij zijn/haar schoolwerk of huiswerk. Interesse? Meld je voor 28 april aan! Meer informatie 

Voorkom boetes: vorm geen groepen en houd afstand
Als laatste een waarschuwing voor onze studenten: volgens de noodverordening van de gemeente Leiden worden studenten die samen in één huis wonen, niet gezien als een huishouden. Houd hier rekening mee als je dit weekend van de zon gaat genieten: vorm geen groepen van 3 of meer mensen, en houdt 1,5 meter afstand. Meer informatie 

Update 22 april: Gevolgen verlenging maatregelen


Het kabinet heeft op 21 april nieuwe maatregelen aangekondigd en veel bestaande maatregelen verlengd tot 20 mei. In deze update de gevolgen voor de Universiteit Leiden.

Evenementen tot 1 september niet mogelijk
Volgens het kabinetsbesluit mogen er in ieder geval tot 1 september geen evenementen plaatsvinden. Dit betekent dat ook evenementen van de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de introductieweken (EL CID, Hague Orientation Programme, Orientation Week Leiden), helaas niet op de traditionele manier kunnen doorgaan. We begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is en bekijken nu welke alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van online introducties. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit melden in onze updates en aan onze aanstaande studenten.

Coronamaatregelen verlengd tot 20 mei
Het kabinet heeft aangekondigd dat de meeste bestaande coronamaatregelen verlengd worden tot 20 mei. Dit betekent dat ook dat de universitaire maatregelen die golden t/m 28 april verlengd worden tot 20 mei. Deze week komt er een nieuwe zogeheten service brief uit van het ministerie van OCW met handreikingen waarmee universiteiten en hogescholen invulling kunnen geven aan de implementatie van de corona-maatregelen tot 20 mei in het hoger onderwijs. Het is mogelijk dat naar aanleiding hiervan nog wijzigingen komen in onze maatregelen. Indien dit het geval is, zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken.

Promoties
Gezien de verlenging van de beperkende maatregelen wordt promovendi dringend geadviseerd om hun promoties bij voorkeur online te laten plaatsvinden, en niet door te schuiven naar volgend collegejaar. We snappen dat dit voor velen teleurstellend kan zijn, maar anders zullen promoties mogelijk lang - wellicht zelfs tot in het nieuwe kalenderjaar - uitgesteld worden. Bureau Pedel neemt contact op met de promotoren van alle geplande promoties. Als evenementen weer zijn toegestaan, zal er een feestelijke ceremonie komen in de Pieterskerk voor alle onderzoekers (met familie en vrienden) die in deze tijd online promoveren. 

Update 21 april: Nieuw Strategisch Plan uitgesteld en online sporten USC

Nieuw Strategisch Plan uitgesteld
Het nieuwe Strategisch Plan, waarin de koers van de universiteit voor de komende vijf jaar wordt uitgezet, is uitgesteld en zal nu in februari 2022 uitkomen. Dat heeft het college van bestuur besloten, omdat de coronacrisis nu veel extra inspanningen vraagt en een aantal geplande bijeenkomsten niet kan doorgaan. Meer informatie

Online sporten bij het USC
Hoe blijf je fit in tijden van quarantaine? Het Universitair Sportcentrum Leiden biedt via haar social media-kanalen live lessen, zoals yoga, hiphop of coretraining. Ook vind je er korte en lange workoutvideo's voor elk moment van de dag, en deelt het sportcentrum wetenschappelijk onderbouwde artikelen over bijvoorbeeld sport, voeding en slaap. Dus kun je zelf ook wel een sportieve break gebruiken van je thuiswerk of -studie? Volg het USC Leiden op  FacebookInstagram of YouTube. Stay safe, stay fit! Meer informatie

Update 20 april: Standpunt onderzoek proefpersonen

De (aangescherpte) maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben grote impact op het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen. Uitgangspunt is dat de veiligheid en het welzijn van proefpersonen en wetenschappers voorop staat. Op basis van het Europese richtsnoer en de adviezen van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), hebben de Universiteit Leiden en het LUMC een universitair standpunt inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten opgesteld. Je vindt het volledige standpunt (in pdf) ook in het online dossier over onderzoek

Update 17 april: scenario’s na 28 april, onderwijs op afstand


Crisisteam werkt aan scenarios na 28 april
Het kabinet heeft verschillende corona-maatregelen genomen die tot 28 april gelden. Naar verwachting zal premier Rutte op 21 april bekendmaken wat er na die tijd zal gebeuren. Op dit moment weten we natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. De maatregelen kunnen worden verlengd, maar er kan ook sprake zijn van enige versoepeling.

Het Centraal Crisisteam (CCT) van de Universiteit Leiden is op dit moment druk bezig om te anticiperen op de mogelijke uitkomsten. Om dat zo goed mogelijk voor te bereiden, worden er verschillende scenarios uitgewerkt. Het gaat om scenarios voor de korte en de langere termijn.

Korte termijn
Eén mogelijke uitkomst is dat de maatregelen na 28 april (iets) worden versoepeld, met toepassing van de anderhalve meter afstand. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe er binnen die nieuwe veiligheidsregels weer op locatie gewerkt zou kunnen worden. Daarom inventariseert het CCT momenteel alle ruimtes in onze gebouwen, en wordt er onderzocht of er aanvullende veiligheidsvoorzieningen nodig zijn. Ook wordt komende week in nauw overleg met de faculteiten en expertisecentra bekeken welke activiteiten met prioriteit toegang dienen te krijgen tot de gebouwen, zodat we op een veilige manier zo optimaal mogelijk van de gegeven ruimte gebruik kunnen maken.

Langere termijn
Het CCT denkt natuurlijk ook na over de situatie op de langere termijn. Zo worden er scenarios geschetst voor het nieuwe collegejaar. Wat als de colleges ook dan nog (deels) digitaal moeten? En hoe verwelkom je nieuwe studenten als de introductieweken niet door kunnen gaan? Maar ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat docenten in de zomer weer een beetje op adem komen? Door deze vragen nu al te bespreken, zijn we beter voorbereid op mogelijke scenarios in de wat verdere toekomst.

Nieuwe online bron voor ondersteuning bij onderwijs op afstand
De Universiteit Leiden heeft een nieuwe website gelanceerd voor ondersteuning bij onderwijs op afstand voor docenten en medewerkers. Deze website vervangt de Screensteps-website die in de eerste dagen van de COVID-19-crisis is opgezet en zal voor de komende periode dé online bron zijn voor informatie en ondersteuning bij onderwijs op afstand. Zie deze mededeling voor meer informatie.

Update 16 april: voorkom boetes door groepsvorming


Ga je samen met anderen naar buiten? Houd je dan aan de richtlijnen over groepsvorming. Als je dat niet doet, riskeer je een boete. Je mag met maximaal drie personen samen zijn. Daarbij moet je steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Let op: dit geldt ook voor huisgenoten! Zie deze mededeling voor meer informatie.

Update 15 april: computerbeveiliging en selectieminoren


Aanvullende beveiliging voor Office 365, OneDrive en Teams
Vanaf 22 april zal bij het gebruik van Office 365, OneDrive en Teams aanvullende beveiliging via multifactor authentication (MFA) nodig zijn. De universiteit gaat MFA inzetten voor de veiligheid van informatie bij het thuiswerken. Meer informatie en de handleiding voor MFA staan op de medewerkerswebsite 

Deadline selectieminoren: 15 april
De deadline voor het aanmelden voor selectieminoren is vandaag, 15 april. In deze lijst kun je zien of de minor van jouw keuze een selectieminor is (of kijk in de E-studiegids). 

Update 14 april: Problemen met Kaltura (door internetverbinding)


Nu iedereen werkt of studeert vanuit huis, wordt de internetverbinding soms traag waardoor systemen zoals Kaltura niet goed werken. Ervaar je problemen met Kaltura? Kijk dan hier voor mogelijke oplossingen.

Update 9 april: Universitaire verkiezingen, veiliger thuiswerken, hou vol


Universitaire verkiezingen
Vanwege de coronamaatregelen zijn de verkiezingen voor de student- en personeelsgeleding van de Universiteitsraad en de faculteitsraden uitgesteld tot de week van 25 mei. Je kunt je voor één van deze raden kandidaat stellen. Heb je duidelijke ideeën over de koers van de universiteit? En wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van onderhandelen en beoordelen van beleid? Stel je dan kandidaat - van 20 t/m 24 april - voor de universitaire verkiezingen. Lees meer hierover in de verkiezingsmededeling. 

Aanvullende beveiliging Office 365, OneDrive en Teams 
Om veiliger thuis te werken is het vanaf 22 april niet meer mogelijk om alleen met je ULCN-gegevens in te loggen op Teams, Office 365 en OneDrive. Er is dan nog een extra beveiligingsstap nodig: je moet je inlog bevestigen in de app Microsoft Authenticator, die je op je mobiele telefoon installeert. Je account is zo extra beveiligd tegen hackers en andere kwaadwillenden. Lees meer hierover in de mededeling over aanvullende beveiliging.

Hou vol
We wensen iedereen een fijn lang paasweekend. We herhalen graag de oproep van premier Rutte: Hou vol en blijf de RIVM-richtlijnen volgen. Speciaal voor onze studenten: Heb je zorgen en behoefte aan steun, tips of een luisterend oor? Lees in dit artikel met adviezen voor studenten waar je – ook in het paasweekend – terecht kan.

Update 8 april: Poll over thuiswerken, RIVM-richtlijnen in andere talen


Vul poll (1 minuut) in over thuiswerken
Na een paar weken thuiswerken zijn we benieuwd hoe het de medewerkers (academische staf en andere medewerkers) vergaat. Daarom heeft het projectteam Remote Teaching & Testing een korte (anonieme) vragenlijst gemaakt via Qualtrics. De poll bestaat uit vier gesloten vragen en één open vraag. Vul de poll in

RIVM-richtlijnen in andere talen  
Bent u of kent u een medewerker of student die graag de richtlijnen van het RIVM in een andere taal wil lezen? De website van het RIVM heeft een Engelstalige sectie over de bestrijding van het coronavirus: RIVM.nl/en/novel-coronavirus
Daarnaast zijn de richtlijnen in vier andere talen als pdf beschikbaar. Download ze hier in het Arabisch, Frans, Spaans en Turks. Of download ze op de website ludejo.eu/corona

Update 6 april

Aanmelddeadlines in sommige gevallen verschoven
De deadline voor niet-EU/EER-studenten voor toelating voor een bachelor- of masteropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor de aanvraag van visa is verschoven naar 15 juni. 
Voor de masteropleidingen met een capaciteitsbeperking (selectie) is de aanmelddeadline voor alle studenten verschoven naar 15 juni. Dit geldt niet voor de masteropleiding Farmacie en masteropleiding Biomedical Science; voor deze opleidingen blijft de deadline 1 april. Zie de FAQs over aanmelding en toelating voor alle aanmelddeadlines

Beschikbaarheid onderzoeks- en onderwijstools
Voor onderwijs en in het onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse ict-applicaties. Het ISSC werkt hard aan de beschikbaarheid van applicaties vanuit huis. Op de pagina ‘Applicaties voor onderzoek en onderwijs’ staat een overzicht van de reeds beschikbare programma’s, en hoe deze thuis te gebruiken zijn.

Informatie van gemeentes omtrent corona
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook hun effect op de dienstverlening van en regels in de gemeentes Leiden en Den Haag. Dat is voor veel van onze studenten en medewerkers die in deze steden wonen van belang. Zowel de gemeente Leiden als de gemeente Den Haag hebben op hun website de praktische informatie en meest gestelde vragen op een rij gezet.

COVID-radar app van het LUMC
Om een goed en actueel beeld te krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt, heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de app COVID Radar gelanceerd. Iedereen kan helpen door de app te downloaden en regelmatig (het liefst dagelijks) een korte vragenlijst over zijn/haar gezondheid en gedrag in te vullen. De gegevens worden door wetenschappers van het LUMC gebruikt om zicht te krijgen op hoe de epidemie zich ontwikkelt, wie er grotere risico’s loopt, wat het effect van social distancing is en waar en wanneer we een zorgvraag kunnen verwachten. Meer informatie en hoe je de app kunt downloaden op de website van het LUMC

Update 3 april 16:30u: Toegang voor onderzoekers en bijwerken besturingssysteem


Toegang tot gebouwen voor onderzoek
Ten minste tot en met 28 april blijft de hoofdregel dat we thuiswerken. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk bij kritische processen en vitale functies zoals dierverzorging, corona-gerelateerd onderzoek, langlopend laboratoriumonderzoek dat niet gestaakt kan worden zonder grootschalig verlies van gegevens en het in werking houden van cruciale onderzoeksapparatuur. De decaan stelt binnen bovenstaande kaders vast voor welk onderzoek een uitzondering geldt. Het is niet toegestaan nieuwe experimenten te starten. 

Onderzoek dat bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus wordt, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, maximaal gefaciliteerd. In alle gevallen worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en beperking van het aantal personen per ruimte.

Is je besturingssyteem bijgewerkt?
Werk je thuis op je eigen PC of laptop? We gaan er vanuit dat je met Windows 10/MacOS High Sierra (of nieuwer) werkt en dat je de nieuwste beveiligingsupdates installeert. Het is voor jouzelf en voor de beveiliging van het universiteitsnetwerk van groot belang dat je werkt met software die up-to-date is. Lees er meer over.

Update 2 april 17.00u: Gebruik Zoom niet toegestaan, beveilig je thuiscomputer en protocol voor online promoties


Beveilig je computer thuis
Medewerkers (en studenten) werken inmiddels grotendeels vanuit huis, maar niet ieders thuiswerkcomputer heeft de laatste updates. Dat maakt je thuisnetwerk maar ook de universiteit extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. Beveilig daarom nu je thuiscomputer in vier stappen, lees hier hoe dit moet.

Gebruik van de app Zoom niet toegestaan
De Universiteit Leiden staat geen gebruik van Zoom toe. Er zijn vanuit privacy-oogpunt risico’s aan het gebruik van deze app verbonden, die momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Zoom verkoopt of deelt persoonsgegevens met derden. Ook de functie Attendee Attention Tracking die de app biedt is risicovol. De universiteit beschikt over veiligere alternatieven, zoals Kaltura LiveRoom en Microsoft Teams. 

Als je toch wordt uitgenodigd voor een Zoom-meeting, bijvoorbeeld door een partij buiten de universiteit, houd je dan aan de volgende richtlijnen:

 • Zet de cookie-instellingen in je browser op minimaal/noodzakelijk om tracking cookies te ontwijken;
 • Neem geen meetings op;
 • Deel geen documenten/bestanden via Zoom, en download ook geen bestanden die gedeeld worden;
 • Gebruik altijd een wachtwoord voor de meeting;
 • Zet je audio en video standaard op mute en schakel ze pas aan indien je deelneemt aan de meeting;
 • Zet als host niet de functie attendee attention tracking aan.

Protocol digitale promoties
Promovendi die hun verdediging na 6 april gepland hebben staan, kunnen ervoor kiezen deze online te laten plaatsvinden. Het protocol voor digitale promoties staan online op de website over onderzoek doen op afstand.

Update 1 april – 17.00u: Verlenging maatregelen, promoties, nieuw dossier over onderzoek en andere belangrijke instructies online


Maatregelen verlengd t/m 28 april
In lijn met het kabinetsbesluit van 31 maart worden alle universitaire maatregelen die golden tot en met 6 april (zoals thuiswerken) verlengd t/m 28 april. Het kabinet heeft aangekondigd om op 21 april een nieuw besluit te nemen. Naar aanleiding daarvan zal de universiteit zo spoedig mogelijk besluiten welke maatregelen er nodig zijn na 28 april. 

Promoties  
Vanwege de verlenging van de maatregelen kunnen fysieke promotieceremonies in ieder geval t/m 28 april niet doorgaan. Vanaf 6 april hebben promovendi de keuze om hun promotie online te laten plaatsvinden of deze uit te stellen. De pedel neemt contact op met de promotoren om hier afspraken over te maken. 

Dossier Onderzoek op afstand
Vandaag staat een nieuw dossier online over onderzoek in tijden van corona. Lees hoe het onderzoek door kan gaan. In het dossier staat onder andere actuele informatie over gewijzigde procedures rond onderzoeksubsidies, ondersteuning en toegang tot onderzoeksfaciliteiten. 

Handleiding digitaal toetsen 
De Handleiding digitaal toetsen voor docenten staat online. Lees meer over tools en tips voor de diverse online tentamenvormen en manieren van surveilleren.  

Code of Conduct online onderwijs 
De nieuwe Code of Conduct voor onderwijs op afstand staat online. Deze gedragscode voor studenten en docenten bevat richtlijnen voor het lesgeven en leren via digitale leeromgevingen en gaat onder andere in op privacy en online etiquette.  

Update 31 maart 17:00u: Gezond thuiswerken, toegankelijkheid en diversiteit


Tips van Healthy University @ Home voor gezond thuiswerken en –studeren
Thuiswerken en online studeren gaat niet altijd voor iedereen vanzelf. Het valt niet mee om het juiste ritme te vinden, je werk- en studieplek optimaal in te richten, continu bereikbaar te zijn, soms ook nog de kinderen bezig te houden en dan te focussen op je werk of studie. Healthy University@home helpt medewerkers en studenten om op een gezonde en verantwoorde manier thuis te werken. Bekijk bijvoorbeeld de tips over bewegen tijdens je werkdag, contact met collega’s of mede-studenten, of over het aansturen van je team.

Blog diversity officer
Diversity officer Aya Ezawa blogt over de impact die de coronacrisis heeft op de universitaire gemeenschap. ‘De onzekerheid, druk en beperkingen van ons dagelijks leven vormen ook een emotionele belasting. De werkelijke impact van weken sociale isolatie moet nog komen. Community en verbinding zijn belangrijker dan ooit.’

Toegankelijkheid online onderwijs voor studenten
Ook in deze bijzondere tijd heb je als student recht op toegang tot het onderwijs. De universiteit doet er alles aan om te zorgen dat je alle onderwijsmaterialen kunt verkrijgen en al je colleges kunt volgen. Loop je hierbij tegen problemen aan? Bekijk of je de oplossing kunt vinden op de pagina over Voorzieningen, diensten en IT, bij de tips of de FAQs op deze website. Als dat niet lukt, vragen we je in eerste instantie hulp te vragen aan je medestudenten. Mocht je probleem daarmee niet opgelost zijn, neem dan contact op met je studieadviseur. Hij/zij kan je helpen om een oplossing te vinden.

Update 30 maart 17:30u: Prikbord voor klussen


Leiworks: 'prikbord' voor klussen in coronatijd
Heb je zin en tijd om collega's te helpen, zodat we samen zo goed mogelijk door deze periode komen? Of heb je juist klussen waar je hulp van anderen goed bij kunt gebruiken? Meld je beschikbaarheid of je werkzaamheden bij Leiworks.

Kabinetsbesluit verlenging coronamaatregelen
Veel coronamaatregelen van het kabinet lopen in principe tot en met 6 april. Morgenavond (31 maart) zal het kabinet bekendmaken of deze maatregelen wellicht nog langer in werking zullen blijven. De Universiteit Leiden zal woensdag 1 april met het ministerie van Onderwijs en met collega-universiteiten binnen de VSNU overleggen welke consequenties deze besluiten hebben voor de Nederlandse universiteiten, en dus voor ons. Hierover zullen we zo spoedig mogelijk iedereen informeren met  een update in ons coronadossier, de verwachting is dat die update er woensdag aan het eind van de middag zal zijn.

Update 27 maart

Er zijn geen wijzigingen in de maatregelen van de universiteit ten opzichte van de laatste update (26 maart 17u).

Update 26 maart 17:00u: Niet-uitleenbare boeken beschikbaar voor onderwijs

Er zijn verschillende manieren waarop docenten niet-uitleenbare boeken toch beschikbaar kunnen stellen aan hun studenten voor online onderwijs. De Universiteitsbibliotheken Leiden (UBL) hebben deze mogelijkheden op een rij gezet.

Update 25 maart 17.00u: NSE uitgesteld, crowdfunding corona, promoties, hulpnummer studenten


NSE uitgesteld
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is geannuleerd. Het Ministerie van OCW heeft daartoe besloten samen met de koepels van hogeronderwijsinstellingen en studentenbonden. De enquête zou gehouden worden van 20 april tot en met 15 mei, maar gezien de coronacrisis is ervan afgezien. Lees meer hierover in de mededeling NSE geannuleerd 

Steun corona-onderzoek LUMC
In het LUMC wordt heel hard gewerkt aan potentiële virusremmers en medicijnen tegen het nieuwe coronavirus. Onder de hashtag #wakeuptocorona is SteunLeiden.nl een crowdfundingsactie gestart. Steun ook dit belangrijke onderzoek en lees meer over deze actie op SteunLeiden/wakeuptocorona

Vragen over promoties
Er zijn veel vragen over promoties na 6 april. Eerder is al besloten dat promoties t/m 6 april niet doorgaan. Wij begrijpen dat het voor promovendi heel vervelend is dat er ook onzekerheid is over de periode daarna. De universiteit kan over de promoties geen zelfstandig besluit nemen. We zijn afhankelijk van besluiten van het kabinet en het ministerie van OCW en afstemming binnen de VSNU. We onderzoeken ondertussen de mogelijkheden van online promoveren. Houd hierover onze updates in de gaten. 

Hulpnummer voor studenten
Ervaar je angst, stress of eenzaamheid in deze moeilijke tijd? Neem dan contact op met de ‘Listening Phone’, georganiseerd door Student Support Services. Bel 071 527 1132 of e-mail studentsupport@leidenuniv.nl, dan bellen we je terug. The Listening Phone is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Update 24 maart 17.00u: Dienstverlening UBL, werklaptop/pc updaten vanuit huis


Dienstverlening UB
De Universiteitsbibliotheek is vanaf heden alleen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend voor het ophalen van aangevraagde boekmaterialen (via de boekenlockers). In het weekend is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Voor de afhaallocaties in het Pieter de la Courtgebouw, Van Steenis gebouw en het Wijnhaven gebouw in Den Haag gelden de openingstijden van de betreffende gebouwen. Meer informatie

Daarnaast biedt de Universiteitsbibliotheek meer digitale bronnen vrij beschikbaar aan: voor studenten, docenten, onderzoekers en materiaal specifiek over coronaonderzoek.

Update je werklaptop of -pc
Ben je thuis aan het werk op een Windows-laptop of pc van het werk? Zorg dat beveiliging hiervan up to date is: installeer de update van Windows 10 zodra deze beschikbaar is. Lees hier hoe je dit doet vanuit huis

Boodschap Carel Stolker voor studenten
Het zijn vreemde tijden: lege gebouwen, geen onderwijs en onze hele universitaire gemeenschap blijft thuis. Rector Carel Stolker spreekt de studenten vanuit huis toe: ‘Let op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal’ – en dat geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers! Bekijk de hele videoboodschap van Carel Stolker

Update 24 maart 12u: Geen evenementen tot 1 juni

In lijn met de nieuwe kabinetsmaatregelen zullen er tot 1 juni geen evenementen meer plaatsvinden op of georganiseerd door de universiteit. Alle reeds geplande evenementen worden afgelast. Wat dit betekent voor promoties en diploma-uitreikingen is nog niet bekend, hierover wordt in VSNU-verband met alle universiteiten gesproken.

Update 23 maart: Cruciale beroepen en Microsoft Teams

Brief cruciale beroepen voor school en kinderdagverblijf
Vervul je een cruciale functie bij de universiteit, bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij het verzorgen of organiseren van afstandsonderwijs? Dan kun je een brief krijgen waarmee je kind(eren) naar school of het kinderdagverblijf kunnen. Mail je verzoek naar het PSSC Servicepunt. Kijk voor meer informatie in het dossier Thuiswerken.

Tips voor werken in Microsoft Teams
Microsoft Teams is sinds kort beschikbaar voor alle medewerkers. Daarmee kun je gemakkelijk vanuit huis met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld door middel van online vergaderingen. Meer informatie hierover in de updates in het dossier Thuiswerken.

Update 20 maart: Veranderingen toetsen, bindend studieadvies, aanmelding, decentrale selectie en andere zaken

Toetsen worden minimaal 5 werkdagen vooraf aangekondigd 
In overleg met de Universiteitsraad heeft het Centraal Crisis Team (CCT) van de universiteit op 20 maart besloten dat de termijn waarop docenten toetsen van te voren kenbaar moeten maken aan studenten minstens vijf werkdagen bedraagt, in plaats van drie werkdagen. 

Dit betekent dat als je als student vandaag nog niet geïnformeerd bent over toetsen, je ervan uit kunt gaan dat je volgende week geen toetsen hebt. Als je donderdag 19 maart, via Blackboard of Brightspace, door je docent wél was geïnformeerd over een toets, dan kun je deze toets dus op zijn vroegst 5 werkdagen later verwachten, dus in dit geval niet eerder dan op donderdag 26 maart. 

Voor vragen verwijzen we je naar je docent of studieadviseur.

Uitstel bindend studieadvies (bsa)
Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de VSNU.

Het college van bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:

 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief advies;
 • Van de studenten die aan het eind van het jaar 2019-2020 de BSA-norm van 45 EC + eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt - niet hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), wordt het advies ‘aangehouden’. Zij ontvangen een uitgesteld advies.
 • Deze studenten moeten dan in het studiejaar 2020-2021, uiterlijk 15 augustus 2021, hun BSA-norm hebben behaald voor een positief advies.
 • Voor tweedejaars studenten met een aangehouden advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling van de examencommissie.
 • Op verzoek van studenten kan een studieplan worden opgesteld met de studieadviseur (artikel 3.1.3 van de Regeling BSA). Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding (artikel 3 Regeling BSA).

Advies: niet meer reizen
Studenten en medewerkers krijgen, net als alle Nederlanders, van de Rijksoverheid het advies om niet meer te reizen. Op dit moment verblijft nog een aantal studenten en medewerkers in het buitenland, de universiteit inventariseert dit. Studenten krijgen zoveel mogelijk hulp bij terugkeer naar Nederland. Nederlandse universiteiten trekken hierbij veelal samen op om de mogelijkheden voor repatriëring voor studenten te kunnen vergroten.

Aanmelding bacheloropleidingen verschuift naar 1 juni
De deadline voor de aanmelding voor bacheloropleidingen, in veel gevallen 1 mei, verschuift in principe naar 1 juni. Dit geldt ook voor opleidingen met verplichte matching. Het recht op een studiekeuzecheck vervalt bij inschrijving na 1 mei, universiteiten proberen dit ook aan latere aanmelders aan te bieden. De Universiteit Leiden onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn voor het aanbieden van de studiekeuzecheck.

Decentrale selectie
De opleidingen die decentrale selectie toepassen houden vast aan 15 april als datum waarop de via Studielink rangnummers worden toegekend. Selectieprocedures zullen waar mogelijk op afstand, digitaal, worden ingericht.

Update 19 maart: Online onderwijs en toetsing vanaf 23 maart tot einde collegejaar

Vanaf maandag 23 maart gaan alle opleidingen met alle vakken zo snel mogelijk over op online onderwijs en toetsing. Deze remote teaching en toetsing geldt voor het einde van periode 3 en heel periode 4, dus tot het einde van dit collegejaar. Er zal geen fysiek onderwijs meer worden gegeven. Als het overheidsbeleid tijdens periode 4 zodanig wijzigt, dat er aanpassingen nodig zijn voor het onderwijs, krijg je daarover tijdig informatie. Meer informatie, over wanneer en hoe het online onderwijs en de toetsing plaats zullen vinden, staat op de studentenwebsite en op de medewerkerssite.

Dit is een ingrijpend besluit. De huidige switch naar al het onderwijs online vraagt een enorme inspanning en aanpassing van iedereen. We willen jullie, studenten en medewerkers, daarna niet nog meer belasten met op korte termijn weer opnieuw veranderingen. We hopen dat dit besluit rust geeft. Mochten de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld worden, dan sluiten we niet uit dat bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing weer ingevoerd kunnen worden. Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar.

Update 18 maart: Mare online, toegang tot documenten op P-schijf voor studenten en meer

Zolang de universiteit gesloten blijft, zal het Leids universitair weekblad Mare alleen digitaal verschijnen, en dus niet op papier. Op de website www.mareonline.nl zijn elke dag nieuwe berichten, achtergrondstukken en columns te vinden. Hoe gaan studentenhuizen om met de coronacrisis? Hoe verlopen de eerste digitale werkcolleges? Welke lessen over isolatie kunnen we leren van wetenschappers en andere ervaringsdeskundigen? Hoe ondergaan studenten in het buitenland een lockdown? Tips en suggesties zijn welkom via redactie@mare.leidenuniv.nl, Twitter (@weekbladmare) en Facebook

De Universiteitsbibliotheek heeft werkplekken ingericht waar studenten bestanden van hun P-schijf kunnen halen. Je dient hiervoor een telefonische afspraak te maken bij de UB. Meer informatie over de procedure en het maken van een afspraak is te vinden op de website van de UB.

Op donderdagochtend 19 maart informeren we studenten over de hervatting van online onderwijs en toetsing.

We kunnen ons voorstellen dat het voor iedereen nog wennen is om thuis te werken of te studeren  – er zijn mogelijk ook kinderen thuis die aandacht vragen –  en dat hier nog vragen over zijn. Houd de website over thuiswerken in de gaten voor tips hierover. We vullen die websites dagelijks aan en werken ook daar ook aan een lijst met vragen en antwoorden. Donderdag 19 maart komt er voor studenten een website met tips en tools voor online studeren.

Oproep aan alle medewerkers: blijf aandacht houden voor veilig thuis werken. Werk via een beveiligde netwerkverbinding en wees alert op phishing mails. De universiteit beschikt ook over EduVPN, waarmee je altijd een veilige internetverbinding hebt. Zie ook de informatie van het ISSC over veilig digitaal werken.

We doen onze uiterste best om alle informatie in onze updates en elders op de pagina’s over onze maatregelen zo snel mogelijk naar het Engels te vertalen. Helaas lukt het niet altijd om dit simultaan te doen. Daarom zal een enkele keer de informatie op de Nederlandse pagina’s iets voorlopen op die van de Engelse pagina’s.

Update 17 maart 17.00u: Restauratieve voorzieningen Faculty Club en Huygens gesloten

Restauratieve voorzieningen in de Faculty Club en het Huygens zijn m.i.v. woensdag 18 maart gesloten.

Update 17 maart 12u: Promoties afgelast, waarschuwing voor phishing mails


Alle promoties afgelast
Met ingang van vandaag, 17 maart, zijn alle promoties aan de Universiteit Leiden afgelast. Dit geldt in ieder geval tot 6 april. Vier promoties die plaatsvinden in deze week zijn hiervan uitgezonderd, de desbetreffende promovendi en hun promotiecommissies hebben hierover persoonlijk bericht gehad. Deze vier verdedigingen zullen door maximaal 25 personen worden bijgewoond, en er zal achteraf geen receptie plaatsvinden.

Let op: veel phishing mails in omloop
Internetcriminelen spelen in op de actualiteit en het feit dat veel mensen thuis werken. Op dit moment zijn er veel phishing mails in omloop, die lijken te komen van het RIVM en de World Health Organization. We roepen onze medewerkers op extra alert te zijn: klik niet op links en open geen bijlagen, ook niet als je twijfelt! Meer informatie over cyberveiligheid bij thuiswerken

Update 16 maart: Informatie over remote teaching en thuiswerken; Gravensteen en universiteitswinkel gesloten

Informatie over en hulp bij remote teaching
Vanaf nu is er een website voor docenten met tools en tips voor remote teaching: www.universiteitleiden.nl/remoteteaching

Deze website zal de komende tijd verder worden uitgebreid en geactualiseerd. Ook richtlijnen over het aanbieden van deze vorm van afstandsonderwijs volgen nog. Om docenten alvast hulp te bieden bij de eerste vragen rondom online onderwijs is besloten de site nu al toegankelijk te maken. 

Als je technische vragen hebt over deze website of de daaraan gelinkte Kaltura-software, dan kunt u de helpdesk benaderen via (071 527) 8888 of via de helpdeskportal. Naast de helpdesk is er ook een supportteam beschikbaar om je te helpen met remote teaching, dit team is te bereiken via c4iremoteteaching@sea.leidenuniv.nl.

Thuiswerken
Alle informatie over thuiswerken is nu ook in het Engels beschikbaar. Er zijn allerlei manieren en programma’s om thuis te kunnen werken, lees de uitgebreide uitleg op de medewerkerswebsite. Richtlijnen op het gebied van HR voor thuiswerken volgen spoedig.

Gravensteen en University Shop sluiten
Twee locaties van de universiteit gaan dicht met ingang van woensdag 18 maart: het betreft het gebouw Gravensteen en de universiteitswinkel in Plexus.

Update 15 maart 21:45u: Maatregelen verlengd tot 6 april

Het kabinet neemt nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo gaan onder meer alle onderwijsinstellingen dicht tot en met 6 april. Dat betekent dus dat de Universiteit Leiden over een langere periode geen fysiek onderwijs, tentamens, en andere evenementen zal verzorgen, maar ook dat basisscholen, middelbare scholen en mbo’s tot die tijd hun deuren sluiten. Promoties gaan in kleine setting door (zie hiervoor de update van 13 maart.

Voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden geldt:

 • De eerder afgekondigde maatregelen gelden tot en met 6 april.
 • Het besluit de basisscholen en middelbare scholen te sluiten kan consequenties hebben voor uw werkzaamheden. We beseffen dat dit extra belastend is voor ouders met (jonge) kinderen. Maak afspraken met uw leidinggevende hoe u dit het best kunt opvangen.
 • Universitair restaurants en cafés zijn tot en met 6 april gesloten, met uitzondering van de Oude UB en het Huygensgebouw (enkel afhalen mogelijk).

Voor alle docenten: Tools en ondersteuning Remote teaching

Vanaf 23 maart zullen we zoveel mogelijk van het geplande onderwijs door laten gaan, maar dan online.

Vanaf maandag 16 maart gaat ter ondersteuning van medewerkers via de medewerkerswebsite een speciale website  over remote teaching in de lucht met uitleg over wat te doen, met heel veel tips en tools en met duidelijke lijnen naar de verschillende supportteams die er straks binnen en buiten de faculteit beschikbaar zijn. Er is een nieuw softwarepakket Kaltura Live Room gekocht waarmee  werkgroepen interactief kunnen worden gegeven. Dat komt tegelijk met de website beschikbaar.

Na de introductie van de website,  zal deze stap voor stap nog worden verbeterd.  

Thuiswerken

Werk zoveel als mogelijk thuis. Daarvoor is ter ondersteuning een omgeving ingericht op de medewerkersportal. Hier vind je alle informatie over werken op afstand, online vergaderen, contact met je collega’s, doorschakelen van je telefoon en meer. 

Update 15 maart 15:00u: Advies: keer terug uit het buitenland

De Universiteit Leiden instrueert alle studenten met studiegerelateerde reizen (ook in landen met groene of gele reisadviezen) zo snel mogelijk terug te gaan naar Nederland in verband met de reisrestricties die door steeds meer landen worden opgelegd.

De Universiteit Leiden helpt studenten waar mogelijk met terugkeer. Wanneer je er echter voor kiest om toch te blijven, is de universiteit niet aansprakelijk en kan mogelijk later geen hulp meer geboden worden. Zie voor meer informatie onze belangrijkste maatregelen en reisadviezen.

Update 14 maart 15.00ur: gebouwen grotendeels gesloten, verkiezingen uitgesteld

 • Alle gebouwen dus ook het Universitair Sport Centrum, Plexus en Beehive zijn gesloten voor studenten. 
 • De Universiteitsbibliotheek is gesloten om er te studeren. Lees meer over de de aangepaste dienstverlening van de UB 
 • Front-office Plexus is fysiek gesloten, maar wel telefonisch en per e-mail bereikbaar. Als je als student een afspraak hebt met een medewerker van het Student Support Service kun je die afspraak gewoon nakomen.
 • Naast al het fysieke onderwijs en de tentamens zijn ook alle evenementen afgelast t/m 31 maart. 
 • Studenten mogen geen studiegerelateerde reizen naar het buitenland maken die een link hebben met de Universiteit Leiden. Er worden geen punten toegekend voor werk in het buitenland bij reizen die zijn begonnen na dit besluit (12 maart 2020) en de universiteit is niet aansprakelijk.
 • Studenten die op 10 maart al in het buitenland waren, hebben contact met hun vaste contactpersoon. Indien niet direct noodzakelijk, worden zij niet gedwongen teruggehaald. Wie hulp wil, krijgt hulp. 
 • De verkiezingen voor de universitaire medezeggenschap zijn tot nader bericht uitgesteld. De kandidaatstelling op dinsdag 17 en woensdag 18 maart gaat niet door.

Update 14 maart 12.00u

Rond 15.00 uur plaatsen we een geactualiseerde update. 
 

Update 13 maart 19.00u: Werk zoveel mogelijk vanuit huis t/m 31 maart

Op 12 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Wij voeren deze maatregelen nu door bij onze universiteit. Een van de maatregelen is het thuiswerken. We vragen alle medewerkers nadrukkelijk om hieraan gehoor te geven en vanaf nu tot en met 31 maart thuis te gaan werken. Om deze manier dragen we bij aan het beheersbaar houden van een potentieel groot probleem voor de volksgezondheid. Wees daarom solidair en volg deze en andere instructies nauwgezet op. 

De regel voor alle medewerkers is: werk tot en met 31 maart zoveel als mogelijk vanuit huis. Voor elke werksituatie en medewerker kunnen de omstandigheden anders zijn. Stem met je leidinggevende af als je werk hebt dat je niet thuis kunt doen. Overleg ook als je werk hebt dat door de omstandigheden stil komt te liggen. Faculteiten en expertisecentra maken waar nodig richtlijnen om een en ander in hun context in goede banen te leiden. 

Maak vanuit huis gebruik van Webmail. Maandag volgt meer informatie over thuis werken, inloggen op je online werkomgeving en andere praktische zaken.

Update 13 maart 13:00u: Geen fysiek onderwijs t/m 31 maart, werk zoveel mogelijk thuis

De uitbraak van het coronavirus is een groot probleem voor de volksgezondheid. Met de maatregelen die wij als  universiteit nemen, willen wij bijdragen aan de inperking en oplossing hiervan. We nemen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid serieus. In lijn met de op 12 maart afgekondigde maatregelen, betekent dit voor onze studenten en medewerkers het volgende:

Onderwijs

 • Al het fysieke onderwijs en tentamens zijn afgelast tot en met 31 maart.
 • De komende week (tot en met 20 maart) zijn alle vormen van onderwijs en toetsing afgelast. We gebruiken deze week om voor te bereiden welk onderwijs we vanaf 23 maart online (‘niet fysiek’) aan kunnen bieden, en op welke manier.
 • We vragen studenten niet naar de universiteit te komen. Studieplekken zijn gesloten,  de restaurants zijn beperkt geopend. Het is wel mogelijk om boeken af te halen of in te leveren in de boeklockers in de UB, Wijnhaven, Van Steenis en Pieter de la Courtgebouw. Meer informatie over de aangepaste dienstverlening van de UB
  De overige gebouwen zijn geopend, maar enkel voor medewerkers.
 • Ga thuis verder met zelfstudie.
 • Meer informatie over online onderwijs geven voor docenten volgt de komende week.

Oraties, promoties en voorlichtingsactiviteiten

 • Oraties zijn t/m 31 maart afgelast.
 • Promoties kunnen doorgaan, indien er maximaal 25 mensen bij de verdediging aanwezig zijn. Voor overige belangstellenden is een Livestram-verbinding mogelijk.
 • Alle voorlichtingsactiviteiten zoals Proefstuderen en Meeloopdagen zijn tot 31 maart afgelast. Bezoekers worden op een later moment over mogelijke alternatieven geïnformeerd.

Thuiswerken indien mogelijk

 • We vragen onze medewerkers om vanaf nu zoveel mogelijk thuis te werken. 
 • Meer informatie over de praktische zaken rondom thuiswerken volgt later vandaag.

Naast deze specifieke maatregelen vanuit de universiteit, gelden ook de algemene maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd voor iedereen in Nederland:

 • Blijf thuis wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn en/of koorts. Vermijd dan sociale contacten. Wanneer je klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD.
 • Alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt dus ook voor evenementen die op of door (onderdelen van) de universiteit zijn georganiseerd. Je zult door de organisatie van het desbetreffende evenement op de hoogte gesteld worden; wend je met eventuele vragen tot hen.

We begrijpen dat dit ingrijpende beslissingen zijn, die allerlei effecten kunnen hebben op bijvoorbeeld je studievoortgang, je onderzoek, of andere aspecten van je werk of studie. We proberen zoveel mogelijk problemen te ondervangen, maar hebben wellicht nog niet op al je vragen nu al een antwoord. We hopen op je begrip hiervoor, en rekenen op je medewerking om dit volksgezondheidsprobleem aan te pakken. Blijf deze webpagina volgen voor het laatste nieuws en updates.

Update 12 maart 19u: Vrijdag onder meer geen onderwijs en geen tentamens

De nieuwe besluiten van het kabinet vragen om enige tijd om te kijken hoe we dit in onze universiteit moeten implementeren. Dit is wat we nu weten en wat is besloten:

Maatregelen OP vrijdag 13 maart

 • Al het onderwijs gaat voor één dag niet door.
 • Alle tentamens op deze dag gaan niet door
 • De Masterdag gaat niet door.
 • Er stonden deze dag geen promoties gepland.
 • Gebouwen en UB zijn vrijdag 13 maart en het weekend gewoon open.

Maatregelen VANAF vrijdag 13 maart

 • Studenten mogen, tot nader order, niet meer naar het buitenland voor studiegerelateerde reizen.
 • Alle LUMC-onderwijsactiviteiten zijn in elk geval tot en met 27 maart geannuleerd.
 • De Hortus Botanicus is gesloten.

Houd de website in de gaten voor aanvullende informatie en hoe het onderwijs en tentamens volgende week georganiseerd worden. Overige besluiten, zoals bijvoorbeeld over thuiswerken en online colleges, moeten nog worden genomen en worden later gecommuniceerd op deze pagina.

Update 12 maart 1700u: Tentamens op 13 maart gaan door

Alle tentamens die gepland staan voor vrijdag 13 maart gaan door zoals gepland.

De overige gevolgen van de vandaag afgekondigde maatregelen van de overheid maken we zo snel mogelijk op deze pagina bekend.

Update 12 maart 15.30u: Masterdag afgelast, overige implicaties overheidsmaatregelen volgen

Zojuist heeft premier Mark Rutte een persconferentie gegeven waarin een aantal maatregelen voor het onderwijs is afgekondigd, die ook de universiteit raken. Wij bekijken op dit moment wat deze voor de Universiteit Leiden betekenen en hoe wij deze kunnen implementeren. We verzoeken je enig geduld te hebben en deze pagina in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Masterdag afgelast
De Masterdag op vrijdag 13 maart is afgelast. Alle bezoekers zijn hierover geïnformeerd, evenals docenten en studenten die voorlichting zouden geven. Voor de bezoekers wordt op gekeken welke alternatieven wij kunnen bieden om hen toch op passende wijze van informatie te voorzien over de masteropleiding(en) waarin zij geïnteresseerd zijn.

Update 12 maart 12u: geen veranderingen

Er zijn geen wijzigingen in de maatregelen van de universiteit ten opzichte van de laatste update (11 maart).

Update 11 maart: Onderwijs in LUMC deels gestaakt, Masterdag gaat door

Vanaf donderdag 12 maart wordt al onderwijs met direct patiëntencontact in de bachelors Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Klinische technologie afgelast. Dit is een voorzorgsmaatregel om de continuïteit van de patiëntenzorg in het LUMC te waarborgen. De studenten zijn hierover door het LUMC geïnformeerd. Alle andere onderwijsactiviteiten op de universiteit gaan gewoon door.

De Masterdag op vrijdag 13 maart gaat door. Bezoekers en voorlichters hebben instructies ontvangen in lijn met onze voorzorgsmaatregelen. We vragen alle aanwezigen de aanwijzingen voor infectiepreventie in acht te nemen: geen handen schudden, nies of hoest in je elleboog of in een tissue, en was regelmatig je handen.

Update 10 maart: Colleges gaan door zoals gepland

Alle colleges en andere bijeenkomsten in Leiden en Den Haag zullen plaatsvinden zoals gepland. We kunnen ons natuurlijk voorstellen dat u zich zorgen maakt, maar zolang een ieder zich aan de RIVM-richtlijnen houdt (handhygiëne, geen handen schudden, thuisblijven wanneer ziek), kan er veilig worden gewerkt en samengekomen. Als u als docent of als student toch van mening bent dat er redenen zijn om daarvan af te wijken, dan is dit iets om vooraf te bespreken met uw leidinggevende, studieadviseur of andere contactpersoon. Het College van Bestuur, het crisisteam, de VSNU en allen betrokken bij deze afwegingen, bekijken voortdurend hoe de lijn van de Universiteit Leiden moet zijn. Daarbij wordt niet lichtvaardig besloten. Als u zelf, zonder overleg een andere afweging maakt, draagt dat niet bij aan de rust op de universiteit.

Update 10 maart: Masterdag en promoties gaan door onder voorwaarden

De Masterdag, promoties en andere evenementen vinden doorgang. De organisator draagt er zorg voor dat de hygiëneadviezen van het RIVM worden medegedeeld en zo nodig toegelicht. Voor deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn, worden oplossingen als Skype georganiseerd. Belangrijke afspraak is natuurlijk dat mensen die ziek zijn niet naar de universiteit komen. Ook worden er geen handen meer geschud. Organisatoren houden er overigens wel rekening mee dat buitenlandse gasten hun bezoek mogelijk moeten afzeggen, en dat dit soms zelfs een reden kan zijn om het evenement te annuleren.

Update 9 maart: Schud elkaar niet de hand

Op advies van het RIVM worden de bestaande hygiënemaatregelen op de Universiteit Leiden uitgebreid met een extra maatregel, namelijk dat we een ieder verzoeken geen handen te schudden.

Update 8 maart: In- en uitreizen bemoeilijkt

Houd er rekening mee dat reizigers vanuit Nederland tegen beperkingen op kunnen lopen, omdat landen reizigers uit ‘coronalanden’ niet toelaat.

Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Italië, laten geen mensen uitreizen. Houd er rekening mee dat mensen door overmacht niet naar Nederland kunnen afreizen.

Update 8 maart: Advies inwoners Noord-Brabant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dit geldt dus ook de studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die in Noord-Brabant wonen.

Update 6 maart: Besmetting vastgesteld bij FSW-medewerker

Van een medewerker van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is vastgesteld dat diegene besmet is met het coronavirus. Deze collega zit in thuisquarantaine en is lang voordat de ziekteverschijnselen optraden niet op de universiteit geweest. Naar omstandigheden gaat het goed. De huisgenoten van deze medewerker zijn op advies van de GGD ook in thuisquarantaine gegaan.

Update 5 maart: Aangescherpt reisadvies studenten

Er gelden aangescherpte regels voor (groepen) studenten die verbonden aan de universiteit een reis gaan maken. Dit gaat om bijvoorbeeld studiereizen, reizen voor een cursus of werkgroep, of reizen van studieverenigingen voor zover de universiteit daaraan bijdraagt of verantwoording voor draagt. Onderstaande geldt niet voor reizen die studenten in eigen tijd/op eigen gelegenheid maken.

 1. Studenten mogen niet afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken (dit is de standaardprocedure). Dit geldt sinds 10 maart onder meer voor heel Italië.
 2. Nieuw beleid is dat een reis naar een gebied dat vanwege corona een GEEL reisadvies heeft moet worden goedgekeurd door het Internationaal Incidententeam (IIT) van de universiteit. Dit geldt vooralsnog voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 maart tot 1 juni 2020.  Een aanvraag kan via de facultaire contactpersoon worden ingediend bij het IIT via Afdeling Veiligheidszaken.
  Het IIT heeft op 4 maart het besluit genomen om reizen naar gele gebieden in de volgende landen niet toe te staan: Zuid-Korea, Japan, Singapore, Hongkong. Ook dit geldt voor reizen met een vertrekdatum vanaf 4 maart tot 1 juni 2020. Op 1 april (of eerder indien mogelijk) wordt deze regeling heroverwogen.
 3. Studenten die al in het buitenland zijn, kunnen worden geconfronteerd met een gewijzigd reisadvies. Neem in dit geval contact op met de studieadviseur, het international office of de buitenlandcoördinator. Wijzigt het reisadvies naar oranje of rood, dan wordt de student teruggehaald naar Nederland. Bij terugkeer gelden de RIVM-richtlijnen: bij de geringste gezondheidsklachten bel je de huisarts of lokale GGD. Wijzigt het reisadvies naar geel, dan wordt in overleg besloten of terugreizen wenselijk is.
  Het is belangrijk dat je geen gezondheidsklachten hebt op het moment dat je terugkeert naar Nederland. Heb je wel klachten, dan wordt het advies van een arts of de GGD gevraagd. De studieadviseur, het international office of de buitenlandcoördinator kunnen tevens advies vragen bij het IIT. Dit advies is dan leidend.

Update 4 maart: Geen besmetting LUC-student

Een student van het Leiden University College The Hague (LUC) heeft eerder enkele dagen in isolatie gezeten in het universiteitsgebouw aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. De resultaten van de tweede test wezen uit dat er geen sprake is van coronabesmetting bij deze student. De isolatie is opgeheven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.