Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Updates coronavirus

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

Het demissionaire kabinet heeft op 26 november nieuwe maatregelen afgekondigd. Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden zijn er een paar kleine aanpassingen in de maatregelen, onder andere voor sportfaciliteiten en horeca.

Onderwijs blijft open
De universiteit blijft open voor onderwijs. Anderhalve meter afstand houden, is binnen universiteitsgebouwen niet verplicht, maar houd afstand waar mogelijk en mijd drukte. Houd rekening met elkaar. Het College van Bestuur onderstreept hierbij nogmaals het belang van fysiek onderwijs, de mogelijkheid tot ontmoeting en samenwerking voor het welzijn van onze studenten.

Zorgen onder medewerkers en docenten
Het open blijven van het onderwijs is belangrijk voor studenten, maar zorgt aan de andere kant voor zorgen bij medewerkers en docenten. Het College van Bestuur begrijpt deze zorgen. Het is belangrijk dat we hierover in gesprek blijven met elkaar en naar mogelijkheden zoeken om de maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren. We zullen de situatie nauwlettend monitoren en bijsturen waar nodig.

Thuiswerken
Het dringende advies is om thuis te werken. Als dat echt niet kan, hou dan 1,5 meter afstand op het werk.

Sportfaciliteiten
Het Universitair Sport Centrum (USC) en Plexus in Leiden en Beehive in Den Haag zijn na 17.00 uur gesloten voor sportactiviteiten.

Horeca
De horeca in universitaire gebouwen is na 17.00 uur gesloten.

Houd je aan de basisregels
We doen een dringend beroep op iedereen om de basisregels uit de coronacheck en het campusprotocol na te leven:
·    Werk zoveel mogelijk vanuit huis
·    Laat je snel testen als je klachten hebt
·    Doe de coronacheck voordat je naar de universiteit komt
·    Houd als en waar dat kan, anderhalve meter afstand
·    Doe twee keer per week een zelftest, ook als je geen klachten hebt, die zijn gratis te bestellen
.    Ons advies is: laat je vaccineren

Het demissionaire kabinet heeft op 12 november nieuwe maatregelen afgekondigd vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Daarom gelden voor de medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden vanaf maandag 15 november de volgende nieuwe maatregelen: 

Maximale groepsgrootte voor onderwijs
Er geldt opnieuw een maximum van 75 personen in een ruimte. Alle werkgroepen en colleges met maximaal 75 personen gaan gewoon door. Voor hoorcolleges beschouwen we maandag als een overgangsdag, om iedereen in de gelegenheid te stellen om te schakelen. Als je maandag een hoorcollege hebt met meer dan 75 personen, kijk dan op Brightspace of dit online wordt aangeboden of wordt gestreamd. Als dat zo is, volg je dit college vanuit huis. Als dat niet zo is, kun je het college op locatie gaan volgen. 

Uiterlijk maandag ontvangen studenten via Brightspace informatie hoe de colleges vanaf dinsdag 16 november worden aangeboden. Het streven is om via een verdeelmodel zoveel mogelijk de capaciteit van 75 personen fysiek in de zaal te benutten en de overige studenten online het college aan te bieden. Het College van Bestuur onderstreept hierbij nogmaals het belang van fysiek onderwijs voor het welzijn van onze studenten. Voor studiewerkplekken geldt dat studenten deze plekken weer moeten reserveren in verband met de beperkte capaciteit (ook hier max. 75 per ruimte). Zie voor nadere informatie de website van UBL.

Uitzondering voor toetsen en tentamens
Voor toetsen en tentamens geldt het maximum aantal van 75 personen niet.

Oraties, promoties en diploma-uitreikingen
Oraties, promoties en diploma-uitreikingen gaan fysiek door, met een maximum van 75 personen in de ruimte. Houd hierbij de facultaire communicatie in de gaten.

Afstand houden en mondkapjes 
Met ingang van 6 november is het weer verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst in de gebouwen van de universiteit. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit. Anderhalve meter afstand houden is binnen universiteitsgebouwen niet verplicht, maar houd afstand waar mogelijk en mijd drukte. Houd rekening met elkaar.

Thuiswerken is de norm 
Het dringende advies is waar dat kan, thuis te werken. De norm is dus weer thuiswerken en online overleggen waar mogelijk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen voor onderzoek en onderwijs (laboratorium, collecties en ander locatiegebonden werk). Bespreek met je leidinggevende als je vanwege je privésituatie toch op kantoor moet werken. 

Student Well-Being week 
De geplande Student Well-being Week van 15 t/m 19 november gaat door. De meeste activiteiten zijn kleinschalig en juist in deze moeilijke tijden is het heel belangrijk om elkaar te ontmoeten en aan de mentale gezondheid te denken. Dus kom en doe mee!

Houd je aan de basisregels
We doen een dringend beroep op iedereen om de basisregels uit de coronacheck en het campusprotocol na te leven:
·    Werk zoveel mogelijk vanuit huis
·    Laat je snel testen als je klachten hebt
·    Doe de coronacheck voordat je naar de universiteit komt
·    Houd als en waar dat kan, anderhalve meter afstand
·    Doe twee keer per week een zelftest, ook als je geen klachten hebt, die zijn gratis te bestellen
.    Ons advies is: laat je vaccineren

We actualiseren de informatie in het coronadossier (FAQ’s etc.) en het campusprotocol op maandag 15 november naar aanleiding van deze nieuwe maatregelen die vanaf 13 november ingaan. Deze maatregelen gelden tot zaterdag 4 december. 

Boodschap College van Bestuur
Rector magnificus Hester Bijl wil namens het College van Bestuur iedereen een hart onder de riem steken. ‘We realiseren ons dat de strengere maatregelen voor velen zwaar zullen zijn. Thuiswerken wordt weer de norm en de maatregelen vragen veel van onze medewerkers en studenten. Gelukkig gaat een groot deel van het onderwijs wél fysiek door want we weten hoe belangrijk dat is voor onze studenten. Door ons allemaal te houden aan de maatregelen kunnen we samen de coronacrisis bestrijden zodat we elkaar weer zoveel mogelijk kunnen ontmoeten op de campus.’

Op vrijdag 12 november is er weer een persconferentie, waarin het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen tegen de Corona-pandemie aankondigt. De universiteit volgt vanaf het begin van de coronacrisis de lijn van het kabinet en de adviezen van het RIVM. Dit weekend komt het Centrale Crisis Team (CCT) van de universiteit bijeen om de gevolgen voor de universiteit van eventuele nieuwe maatregelen te bespreken. De uitkomsten van dit overleg deelt het CCT zoals gebruikelijk meteen in de bestuurlijke lijn. We informeren ook medewerkers en studenten zo spoedig mogelijk.  Eventuele nieuwe maatregelen zullen we op maandag via een update op de website breder bekendmaken, en dan ook het Campusprotocol aanpassen.

Wij doen er alles aan om ons onderwijs en onderzoek goed door te laten gaan, op een manier die voor onze medewerkers en studenten zo veilig mogelijk is. Ons onderwijs is en blijft fysiek gegeven, uiteraard zolang het kabinetsbeleid dit toestaat. Hierover is ook nauw contact met de GGD. Er zijn geen gevallen van brandhaarden van besmettingen op de campus bekend, de GGD ziet daarom geen redenen tot grote ongerustheid.  Uiteraard vragen we alle medewerkers en studenten om zich te houden aan de basisregels en om de coronacheck te doen voordat ze naar de universiteit komen.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op 2 november nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november en vanaf dat moment passen wij de nieuwe regels toe binnen de universiteit. De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in een nieuwe versie van het Campusprotocol.

De belangrijkste punten uit het nieuwe protocol: 

  • Met ingang van 6 november 2021 is het weer verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst in de gebouwen van de universiteit. Het mondkapje kan af zodra je op een werk- of studieplek zit.
  • Het thuiswerkadvies voor medewerkers is gewijzigd: we werken minstens de helft van de werktijd thuis. Medewerkers en leidinggevenden bespreken samen hoe zij dit vormgeven.
  • Horecagelegenheden en het sportcentrum blijven voor medewerkers en studenten vrij toegankelijk. Voor externen is het coronatoegangsbewijs nodig. Kijk voor de regels van het sportcentrum op de website.
  • De Hortus botanicus is alleen toegankelijk met het coronatoegangsbewijs.
  • Houd afstand waar mogelijk, mijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Let op: in de gebouwen van het LUMC gelden mogelijk andere regels.

Doe altijd de coronacheck voordat je naar de universiteit komt. Heb je verkoudheids- en/of andere op corona gelijkende klachten en test je negatief? Houd rekening met je omgeving en blijf thuis tot de ergste klachten voorbij zijn.

Op 2 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 6 november. Op vrijdag 5 november verschijnt een nieuwe versie van het Campusprotocol, waarin de nieuwe maatregelen zijn te vinden. 
 
De belangrijkste wijzigingen vanaf 6 november zijn: 

  • In de universiteitsgebouwen ben je weer verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af. 

  • Het thuiswerkadvies wijzigt naar 'werk minstens de helft van de werktijd thuis'. Ook geldt de oproep om drukte te mijden, waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden en waar mogelijk buiten de spits te reizen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.