Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Updates coronavirus

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

Op 20 januari heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, waaronder het voornemen om een avondklok in te stellen. Wat dat precies betekent voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden, kan pas definitief worden vastgesteld als de Tweede Kamer hierover heeft gedebatteerd en de avondklok heeft goedgekeurd. Op dit moment treffen we wel al voorbereidingen, bijvoorbeeld voor werkgeversverklaringen en voor het verkorten van openingstijden van gebouwen.

De verwachting is dat morgen in de loop van de dag duidelijk wordt of de avondklok zal worden ingesteld – waarna de wij je zo snel mogelijk zullen informeren wat dit precies betekent voor studeren en werken op de universiteit. Houd deze pagina met updates in de gaten voor het laatste nieuws.

Lockdown verlengd, online onderwijs t/m 12 februari
De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 9 februari. De maatregelen die op 15 december van kracht werden, blijven dus langer gelden. Voor de universiteit betekent dit het volgende:

Al het onderwijs zal tot en met 12 februari online plaatsvinden. Enige uitzonderingen zijn kleinschalig praktijkonderwijs en mentor- en tutorgroepen gericht op de begeleiding en ondersteuning van studenten. Deze kunnen binnen de RIVM-richtlijnen wel op locatie plaatsvinden. We hadden gehoopt in het tweede semester weer deels fysiek onderwijs aan te kunnen bieden. Omdat docenten en opleidingen het voorbereide onderwijs nu toch weer naar online vormen moeten aanpassen, kan het even duren voor je meer informatie van je docent ontvangt en/of de roosterinformatie beschikbaar is. We rekenen op je begrip hiervoor.

Studieplekken blijven – via het reserveringssysteem – beschikbaar. Houd je op de studieplekken aan de regels: doe de coronacheck voor je komt, houd afstand, draag een mondneusmasker bij verplaatsing en gebruik je plek enkel voor de gereserveerde tijd. Wees sociaal, en reserveer alleen en plek als je nergens anders kunt studeren. Laat de beperkte plekken vrij voor je medestudent die deze meer nodig heeft. Lees meer

Thuiswerken blijft de norm, uitzonderingen zijn enkel mogelijk na overleg met de leidinggevende. Onderzoek mag op locatie doorgaan, indien dit locatiegebonden is.

Promoties kunnen doorgaan met een beperkt aantal aanwezigen in het Academiegebouw, zie voor details het protocol voor online promoties. Fysieke diploma-uitreikingen zijn t/m 12 februari afgelast.

Zie ook de update van 15 december voor meer details over de lockdown-maatregelen aan de universiteit.

Reis niet t/m eind maart
In lijn met het overheidsadvies mogen studenten en medewerkers tot en met eind maart niet naar het buitenland reizen. In uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming verlenen voor reizen die voor werk of studie noodzakelijk zijn. Volg hiervoor de toestemmingsprocedure voor studenten of medewerkers

De verlenging van deze maatregelen is opnieuw een tegenvaller. Voor studenten die graag weer wilden beginnen in het nieuwe semester, maar zeker ook voor docenten die eind vorig jaar zo hard gewerkt hebben om fysiek onderwijs weer mogelijk te maken en nu alles toch weer moeten veranderen naar online. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn. Met deze maatregelen dragen we als universiteit bij aan de bestrijding van het virus. Dat vraagt veel van onze medewerkers en studenten. Het enige dat we nu helaas kunnen doen is volhouden en onze schouders eronder zetten. We danken iedereen voor zijn of haar inzet.

BSA-norm verlaagd naar 40 studiepunten

Vanwege de situatie rond het coronavirus verlaagt de Universiteit Leiden de BSA-norm dit jaar van 45 naar 40 studiepunten. Daarnaast blijft het voor opleidingen mogelijk om de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is. Zoals altijd is er ook de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen. Lees meer 

De videoconferentie-app Zoom zal vanaf 22 januari beschikbaar zijn voor studenten en docenten van de Universiteit Leiden. De universiteit komt hiermee tegemoet aan de wens van zowel docenten als studenten. Voor online colleges hebben docenten straks de beschikking over twee systemen: Zoom en Kaltura Live Room, dat afgelopen jaar al in gebruik was en onlangs verbeterd is. De komende periode wordt gebruikt om de koppeling te maken met Brightspace, privacy- en veiligheidsmaatregelen te waarborgen en ondersteuning en training gereed te hebben. Lees meer hierover in het nieuwsbericht over zoom.

Het coronavirus blijft zich helaas verspreiden. Gisteren zijn daarom veel nieuwe maatregelen aangekondigd en vanaf vandaag is Nederland in lockdown. De extra maatregelen hebben ook gevolgen voor de universiteit, die staan hieronder. Op deze manier draagt ook het hoger onderwijs bij aan de strijd tegen het virus. Dankzij de veilige inrichting van de universiteit met de 1,5 meter maatregelen kunnen locatiegebonden onderzoek, praktijkonderwijs en tentamens gelukkig wel op locatie doorgaan. Promoties en oraties kunnen online doorgaan. 

De volgende maatregelen raken de universiteit:

Alle maatregelen gelden vanaf woensdag 16 december tot en met in elk geval 17 januari. We volgen met deze maatregelen de lijn die in de VSNU is afgesproken:

Studeren en studentenleven

 • Veel fysieke onderwijsactiviteiten worden voor de periode van 16 december tot in elk geval 17 januari afgelast en zoveel mogelijk online georganiseerd. Praktijkgericht onderwijs in kleine groepen kan wel doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen. Tutor- en mentorgroepen, gericht op de begeleiding en ondersteuning van studenten, kunnen wel op locatie doorgaan. Studenten ontvangen hierover nadere informatie van hun opleiding.
 • Fysieke tentamens kunnen in dezelfde periode wel doorgang vinden.
 • Studieplekken blijven beschikbaar, via het bestaande reserveringssysteem, voor studenten die deze het meest nodig hebben. Het gaat om deze studenten:
  • Internationale studenten;
  • Studenten met een functiebeperking;
  • Studenten die als mantelzorger optreden;
  • Studenten die thuis geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren of die om andere (mentale) redenen liever op de campus studeren.
 • Stages kunnen doorgaan als de aanbieder van de stage dit toestaat.
 • Studieverenigingen mogen in de genoemde periode geen fysieke activiteiten organiseren. Dat geldt ook voor activiteiten met een educatief doel.

Werken

 • Thuiswerken is en blijft het uitgangspunt. Uitzonderingen zijn uitsluitend mogelijk in overleg met de leidinggevende. We vragen leidinggevenden om in de geest van de oproep van het kabinet alleen bij uitzondering werken op locatie toe te staan.
 • Onderzoek mag op locatie plaatsvinden indien dit locatiegebonden is.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie over cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je een cruciaal beroep, dan kun je het PSSC servicepunt mailen voor een brief voor school en/of kinderdagverblijf.

Plechtigheden en feestdagen

 • Er zijn in deze periode geen gezamenlijke diploma-uitreikingen. Studenten kunnen hun diploma ophalen zonder gasten en publiek.
 • Promoties kunnen wel doorgaan, maar online. In het Academiegebouw zijn enkel de noodzakelijke functionarissen (dus geen publiek) aanwezig, met een maximum van tien personen.
 • Oraties kunnen online doorgaan. De plechtigheden worden op locatie en zonder publiek opgenomen.
 • Het is niet toegestaan om fysieke kerst- of nieuwjaarsbijeenkomsten te organiseren.

Reizen binnen en buiten Nederland

 • Studenten en medewerkers reizen zoveel mogelijk met eigen vervoer. Mocht dit niet mogelijk zijn – en indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten – dan kunnen zij gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Dienstreizen naar het buitenland waren en blijven tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur vooraf schriftelijk toestemming geeft. Zie voor meer informatie de mededeling.
 • Alle uitwisselingsprogramma’s in het eerste en tweede semester zijn al eerder in verband met het coronavirus geannuleerd. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming geven om toch voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Zie voor meer informatie de mededeling.

Openstelling gebouwen en catering

 • Veel universitaire gebouwen blijven open, onder andere voor locatiegebonden werk en tentamens. Wel zijn de openingstijden in de vakanties anders. Zie hier de aangepaste openingstijden voor universiteitsgebouwen en de universitaire bibliotheken rond de feestdagen.
 • De hortus botanicus is tijdens de volledige periode (dus t/m 19 januari) gesloten. Meer informatie vind je op de website van de hortus.
 • Het Universitair Sportcentrum (USC) zal in die periode op vrijwel alle locaties gesloten zijn. Meer informatie vind je op de website van het USC.
 • Cateringpunten op de universiteit blijven geopend, maar enkel voor take-away.

Met deze maatregelen dragen we als universiteit bij aan de bestrijding van het virus. Dat vraagt – net als begin dit jaar – veel van onze medewerkers en studenten. Voor studenten betekent het nóg minder contact met de universiteit en met elkaar, docenten moeten nog meer online onderwijs verzorgen, en veel medewerkers zullen onder werktijd hun kinderen bij zich hebben. Ook van onderzoekers, promovendi en andere medewerkers wordt wederom uiterste flexibiliteit en improvisatie gevraagd.

Door de maatregelen zijn de mogelijkheden tot ontspanning in de komende weken helaas ook beperkt, en vieren we de feestdagen met minder mensen dan gehoopt. Dat heeft veel impact, en dat geldt al helemaal voor alle medewerkers die dit jaar extra uren hebben gedraaid voor de digitalisering van het onderwijs, en voor de internationale studenten die zo graag terug waren gegaan naar hun land van herkomst. Het enige dat we nu helaas kunnen doen is volhouden en onze schouders eronder zetten. We danken bij voorbaat iedereen voor zijn of haar inzet.

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer vanaf 1 januari

In 2021 zullen we helaas nog grotendeels thuiswerken en heb je op dagen dat je thuiswerkt geen recht op reiskostenvergoeding. Daarom krijg je in 2021 niet meer automatisch de tegemoetkoming reiskosten uitbetaald. De universiteit geeft echter wel graag een vergoeding voor dagen waarop je naar je werkplek reist. Lees er meer over in de mededeling.

Internetvergoeding vanaf januari

Iedereen die vanwege de coronamaatregelen vanuit huis werkt en bij de Universiteit Leiden een dienstverband heeft, krijgt vanaf januari 2021 een tegemoetkoming voor de kosten van internetgebruik. De vergoeding bedraagt 25 euro netto per maand en wordt overgemaakt met het salaris vanaf januari. Lees meer in de mededeling.

Hoe komt het onderwijs in het tweede semester eruit te zien? Veel is nog onzeker, maar de verwachting is dat de huidige maatregelen ook in februari nog zullen gelden. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat al het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. Het onderwijs zal ook in semester 2 grotendeels online zijn, en deels op de campus plaatsvinden. Onze uitgangspunten bij de roostering zijn: 

 • De kwaliteit van het onderwijs blijft gewaarborgd
 • Docenten en medewerkers proberen studenten zo goed mogelijk te helpen en realiseren zich het belang van persoonlijk contact voor studenten
 • We hebben oog voor de werkdruk van docenten en andere medewerkers

Hierbinnen streven we ernaar om alle studenten ten minste één keer per week op de campus te kunnen ontvangen. Lees meer hierover via onderwijs op de campus en online.

In de persconferentie van dinsdag 17 november werd duidelijk dat het extra pakket maatregelen dat twee weken geleden werd ingevoerd per donderdag 19 november komt te vervallen. Dit betekent voor de Universiteit Leiden dat vanaf die dag de groepslessen in het Universitair Sportcentrum (USC) worden hervat en dat de Hortus botanicus weer is geopend. Zie voor meer informatie de onderstaande mededelingen:

Onderwijs in het tweede semester

Hoe ziet het onderwijs aan de Universiteit Leiden in het tweede semester eruit? Vanuit het ministerie van OCW zijn op 11 november richtlijnen gekomen voor het onderwijs in het tweede semester van dit collegejaar, dat in februari 2021 begint. De verwachting is dat het onderwijs voorlopig blijft zoals het nu is: hybride. Dus op de campus als het kan, en online als dat nodig is.

Bindend Studieadvies

Het Bindend Studieadvies (BSA) blijft gehandhaafd. Reden hiervoor is dat al het onderwijs aan eerstejaars wordt aangeboden - op de campus en/of online. Daardoor is de verwachting dat er komend jaar geen studievertraging zal ontstaan tengevolge van corona. We zullen dit goed blijven monitoren en bij problemen in actie komen. Specifieke opleidingen waar toch problemen ontstaan, kunnen afwijken. Als de universiteit hiertoe besluit, worden studenten hierover voor 1 februari 2021 geïnformeerd.
 
De Universiteit Leiden bekijkt hoe het onderwijs voor studenten op basis van deze nieuwe richtlijnen van OCW kan worden vormgegeven in het tweede semester. We kunnen ons voorstellen dat er vragen leven over oa roostering, stages, keuzevakken. We zullen in de komende weken zoveel mogelijk duidelijkheid geven, voor zover dat mogelijk is, gegeven de onzekere omstandigheden.

Vanwege de aangescherpte maatregelen die het kabinet op 3 november heeft aangekondigd, is de Hortus Botanicus met ingang van 5 november voor twee weken gesloten. Geplande evenementen in deze periode, zoals de Zondagwandeling, zijn afgelast. De Hortuswinkel is nog wel geopend, en ook het Hortuscafé blijft open voor afhalen. Lees meer

Ook zullen er vanaf 5 november géén groepslessen worden gegeven bij het Universitair Sportcentrum, voor de duur van twee weken. Individueel sporten of met twee personen (op 1,5meter afstand) is nog wel mogelijk. De zwembaden zijn ook gesloten. Lees de details op de website van het USC

Alle locaties van de Universiteitsbibliotheek blijven geopend – de UBL is een onderwijsinstelling en valt dus niet onder de maatregelen die op 3 november zijn aangekondigd. Meer informatie over de huidige dienstverlening van de UBL lees je op hun website
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.