Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Coronavirus

Informatie over het coronavirus voor studenten en medewerkers

Updates over het coronavirus

De informatie over het coronavirus wordt dagelijks bijgewerkt, of vaker als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Ga naar de updates

Bericht van het college van bestuur

De universiteit volgt de ontwikkelingen  rond het coronavirus op de voet. De inperkende maatregelen die opnieuw door het kabinet zijn afgekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus te remmen, hebben  voor de universiteit – studenten en medewerkers – ingrijpende gevolgen. 

We werken en overleggen nu allemaal vanuit huis en evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 juni helemaal verboden. Onderwijs en onderzoek gaan, weliswaar op afstand van elkaar, zo goed mogelijk door. Ook onze collega’s van het LUMC werken hard verder, onder meer aan de ontwikkeling van een virusremmend middel tegen corona. Van groot belang is ook de intensieve zorg voor patiënten in het ziekenhuis waar velen zich onvermoeibaar voor inzetten. 

Met ingang van 23 maart bieden we het onderwijs zoveel mogelijk digitaal aan en zijn de onderwijsprogramma’s hierop aangepast. Dit duurt tot het einde van het collegejaar. Een omvangrijke operatie waaraan onze docenten heel hard werken. Daar hebben we grote waardering voor. In deze opstartfase zal niet alles waarschijnlijk meteen soepel verlopen, maar dat is logisch. We doen wat we kunnen en van ervaringen leren we.

Het is voor iedereen een vreemde en moeilijke tijd. Er zijn veel vragen: loop ik studievertraging op? Kan ik wel op tijd afstuderen? Hoe zit het met de subsidietermijn voor mijn onderzoek die binnenkort afloopt, of met dat belangrijke congres in het buitenland waar ik mijn nieuwe onderzoeksresultaten zou presenteren? Als mijn promotie/oratie niet door kan gaan, wanneer lukt dit dan wel?

En het gaat niet alleen om aandacht voor praktische problemen voor het werk of studie, maar natuurlijk ook om gevoelens van onzekerheid. Hoe ziet de toekomst er uit, blijven mijn naasten en ik  gezond? Het is een bijzonder lastige tijd voor onze internationale medewerkers en studenten die, ver van huis, er vaak alleen voor staan. Laten we hen vooral ook niet vergeten!

Ook al zijn er handige (digitale) mogelijkheden om thuis te werken, te overleggen en te studeren, de fysieke afstand blijft. Het gezellige koffiemoment in de gang, het afscheid van een collega met wie je jaren hebt samengewerkt en ook het gezamenlijke lunchmoment is weggevallen. Daarnaast is het voor veel medewerkers ingewikkeld om de zorg en het onderwijs voor (jonge en oudere) kinderen met het werk thuis te combineren. Anderen hebben thuis de zorg voor een ziek gezinslid. Daarom kunnen we ook niet het uiterste van mensen vragen. We vinden het belangrijk om juist in deze tijd een beetje extra op elkaar te letten, ook al is dat op afstand.

Het einde is nog niet in zicht. We werken in het centraal crisisteam dagelijks aan nieuwe maatregelen, oplossingen en antwoorden om het werken en studeren op afstand te ondersteunen en zonodig te verbeteren. Via deze website en de websites over online studeren (informatie voor studenten), remote teaching (informatie voor docenten) en thuiswerken (en de nieuwsbrieven) blijven we iedereen informeren, zo snel en volledig mogelijk als we kunnen.

Deze uitbraak vraagt om de gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit van ons allemaal. Laten we met elkaar goede nieuwe oplossingen voor alle uitdagingen (blijven) bedenken. Maar laten we ook op elkaar (blijven) letten. Laten we er proberen te zijn voor elkaar, juist in deze moeilijke tijd, ook al zijn we niet op de studie- of werkplek. Dat kan ook door elkaar te appen, te bellen, te skypen en dergelijke. Maak tijdens een skype- of teams-overleg regelmatig ook tijd voor een gesprek over andere dingen dan werk. Gelukkig is er ook veel inventiviteit en humor op de digitale werkvloer, dat houdt ons op de been.

We staan samen met jullie voor de opgave om alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden dit collegejaar. We zijn diep onder de indruk van het werk dat al door jullie is verzet, het improvisatie- en aanpassingsvermogen, de flexibiliteit en het geduld, ook van onze studenten. Ook namens Hester en Carel wil ik zeggen dat we enorm trots zijn op wat er al bereikt is. Daar zijn we jullie allemaal heel dankbaar voor. We blijven rekenen op jullie steun en inzet om deze moeilijke situatie tot een goed einde te brengen. Samen kunnen we dit.

Mocht je vragen hebben, houd de updates op de website in de gaten, lees de FAQs en/of benader ons via de mail.

Martijn Ridderbos
Vice-voorzitter College van Bestuur

Onze belangrijkste maatregelen in een notendop:

  • Al ons onderwijs zal vanaf 23 maart t/m eind van het academisch jaar online zijn. Meer informatie hierover voor studenten en medewerkers/docenten.
  • Evenementen zijn tot 1 juni afgelast.
  • We vragen studenten niet naar de universiteit te komen, gebouwen en studieplekken zijn voor hen gesloten.
  • Medewerkers dienen zoveel als mogelijk thuis te werken. 
  • We instrueren alle studenten die zich (studiegerelateerd) in het buitenland bevinden, om terug te keren.
  • Besteed extra aandacht aan je persoonlijke hygiëne, beperk sociale contacten tot een minimum en blijf thuis bij lichte gezondheidsklachten.
  • Volg onze dagelijkse updates, en de overige informatie op deze pagina's voor de meest actuele informatie.

Vragen en antwoorden

De veelgestelde vragen worden elke dag bijgewerkt op basis van de vragen die leven binnen de universiteit. 

Ga naar de FAQ
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.