Universiteit Leiden

nl en

ULCN en uMail

Als alumnus kunt u gebruik blijven maken van uw ULCN-account. Daarnaast blijft ook uw uMail account bestaan na uw afstuderen.

Alumni afgestudeerd na 31 augustus 2006

Alumni die afgestudeerd zijn na 31 augustus 2006 kunnen na hun afstuderen gebruik blijven maken van hun ULCN-account en universitaire e-mail. De inloggegevens van de ULCN-account blijven gelijk aan die toen men nog student was, alleen moet het wachtwoord regelmatig aangepast worden.

Zestig dagen na afstuderen wordt de studentaccount automatisch omgezet naar een alumnusaccount. Hiermee is het mogelijk om gebruik te blijven maken van de Universitaire Bibliotheken Leiden, in te loggen voor de tests en de vacaturezoekmachine van de LU Careerzone en gebruik te maken van werkplekken op de universiteit.

We raden alumni altijd aan hun uMail te forwarden naar hun persoonlijke e-mail, en een persoonlijk mailadres in de alumnidatabase te laten opnemen.

Alumni afgestudeerd voor 31 augustus 2006

Bent u voor 31 augustus 2006 afgestudeerd en wilt u gebruik kunnen maken van services waar een ULCN-account voor vereist is? Bij de balie van de Universiteitsbibliotheek Leiden kunt u op vertoon van legitimatie en (kopie van) bul een gastaccount aanvragen.

Let op: als alumnus kunt u geen gebruik meer maken van de wifi-faciliteiten op andere universiteiten en hogescholen (via Eduroam) en ook diensten zoals Surfspot en Blackboard zijn voor alumni niet meer toegankelijk.

Promovendi

De registratie van promovendi verloopt anders dan die van studenten. Promovendi kunnen na promotie alleen in aanmerking komen voor een alumnus-account wanneer zij tijdens hun promotie als student waren geregistreerd en dus een ULCN-account en studentnummer hadden. In het algemeen kan er gesteld worden:

Promovendi die tussen okt 2006 en jan 2015 zijn begonnen aan hun promotie krijgen niet automatisch een alumnusaccount, maar kunnen deze wel aanvragen. Dit kan door te mailen naar info@alumni.leidenuniv.nl.

Promovendi die voor okt 2006 of na jan 2015 zijn begonnen aan hun promotie kunnen momenteel helaas geen alumnusaccount krijgen. Zij kunnen wel een gastaccount aanvragen bij de UBL om toch gebruik te blijven maken van de services van de UBL.

Wachtwoord, gebruikersnaam en overige vragen

Bent u uw wachtwoord of inlognaam kwijt of heeft u een andere vraag over uw ULCN-account, kijk dan hier voor meer informatie. Voor overige vragen over ULCN en uMail kunt u contact opnemen met de ISSC-helpdesk.