Universiteit Leiden

nl en

Online Proefstuderen

Je neemt deel aan digitaal onderwijs met opdrachten en filmpjes die je thuis of op school zelfstandig uitwerkt. Studenten of docenten van de opleiding begeleiden je hierbij.

Wat is Online Proefstuderen

Tijdens het Online Proefstuderen werk je aan online studiemateriaal en een aantal bijbehorende opdrachten. Hier ga je gedurende een cursusperiode van acht weken gemiddeld twee à drie uur per week (afhankelijk van de gekozen opleiding) zelfstandig mee aan de slag.  

Je krijgt toegang tot het materiaal en de opdrachten via de digitale leeromgeving Blackboard. Vanuit de opleiding krijg je (inhoudelijke) begeleiding via Blackboard. Daarnaast is er een helpdesk voor organisatorische en technische vragen. 

Het is niet mogelijk om het Online Proefstuderen bij meerdere opleidingen tegelijkertijd te volgen. Je kunt pas bij een volgende opleiding starten met Online Proefstuderen als je het online programma bij de eerste opleiding hebt afgerond. 

Waarom Online Proefstuderen?

Online Proefstuderen is inhoudelijk representatief voor de opleiding. Door het werken aan het online programma van een opleiding zal snel duidelijk worden of deze opleiding geschikt voor je is. Daarnaast kan deze activiteit in de Tweede Fase gebruikt worden voor Oriëntatie op Vervolgonderwijs (OVO) en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB): bij een voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat van de Universiteit Leiden met vermelding van het aantal bestede studielasturen (slu). 

Let op: Bij het Online Proefstuderen geldt uitsluitend individuele deelname; het is absoluut niet de bedoeling dat je met anderen samenwerkt. 

Voor wie?

Online Proefstuderen is aangepast aan het niveau van 5 vwo. Het Online Proefstuderen is dan ook met name geschikt voor 5 en 6 vwo, maar iedereen die overweegt om bij een opleiding van Universiteit Leiden te gaan studeren, is welkom om deel te nemen (dus ook mensen die geen vwo-leerling (meer) zijn). Een uitzondering hierop zijn de programma's van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie, deze zijn uitsluitend bedoeld voor vwo-leerlingen.