Universiteit Leiden

nl en

Waarom Universiteit Leiden?

Ben jij nieuwsgierig, kritisch en betrokken bij de wereld om je heen? Bij de Universiteit Leiden word je opgeleid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de nationale en internationale uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken

De wereld van vandaag kampt met tal van complexe vraagstukken: gewapende conflicten, de klimaatcrisis, vluchtelingenstromen, gezondheidsproblemen... Studenten van verschillende disciplines geven hun mening over onderwerpen die op dit moment spelen. Hoe denken zij over dit onderwerpen? Hoe komt dit thema terug binnen de studie? Houdt het hen ook persoonlijk bezig? Bekijk de videoserie:

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

6 redenen om te kiezen voor Universiteit Leiden

Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. Een universiteit in de wereldtop: al vele jaren behoren we tot de koplopers in Nederlandse rankings en staan we tot op de dag van vandaag in de top 100 van universiteiten wereldwijd in 3 prominente internationale rankings. Onze staf bevat vele topwetenschappers met een internationale reputatie. We hechten grote waarde aan vrijheid van geest, van denken en spreken. We gaan de discussie niet uit de weg. Wat ons bindt, is de zoektocht naar oplossingen voor actuele mondiale vraagstukken. Dat doen we met een open blik.

Aan de Universiteit Leiden kun je kiezen uit circa 50 bacheloropleidingen, waarvan er 16 Engelstalig worden aangeboden, en zo’n 80 masterprogramma’s. Daar zit vast iets tussen wat bij jouw interesses past. Als je kiest voor de Universiteit Leiden, kies je voor een universiteit met oog voor traditie en een blik naar de toekomst. Onze docenten en studenten mengen zich in het wetenschappelijke en publieke debat, en zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Met een breed spectrum van wetenschapsgebieden en onderwijsprogramma’s kun je over de grenzen van je eigen studie kijken of je juist verder verdiepen in je eigen vakgebied. Maak als student dus straks gebruik van het ruime aanbod van keuzevakken, honours classes, leadership programmes, uitwisselingsprogramma’s met andere universiteiten of één van de vele minoren die de Universiteit Leiden aanbiedt!

Ons onderwijs wordt gevoed door onderzoek. Nieuwsgierige studenten ervaren dat een onderzoekende houding nodig is bij het vinden van oplossingen voor allerlei vraagstukken. Veel docenten betrekken studenten bij hun eigen onderzoek. Dit vraagt van jou een actieve leerhouding. Hoe doe ik onderzoek? Hoe zet ik het op, hoe voer ik het uit, en hoe leg ik vast wat ik heb bedacht en gedaan? Je onderzoekt niet alleen om antwoorden op vragen te vinden, maar je gaat ook zelf op zoek naar de vragen. De docent faciliteert, ondersteunt en motiveert je daarbij. Zo word je voorbereid voor je latere studieloopbaan en meer uitgedaagd om met creatieve onderzoekvragen te komen. De kennis en vaardigheden die je zo ontwikkelt, komen de rest van je leven goed van pas. Wat voor carrière je ook kiest.

Onze bescheiden omvang zorgt voor een persoonlijke en betrokken sfeer. Universiteit Leiden staat open voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen. Deze motivatie en leergierigheid is de grootste overeenkomst tussen onze studenten. Maar onze universitaire gemeenschap is in vele opzichten divers: we verschillen van elkaar in etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd, sociaal-economische achtergrond, en meer. Bij de Universteit Leiden verwelkomen we iedereen. Daarom bieden we ook veel initiatieven en activiteiten aan zodat iedereen zichzelf kan zijn. 

In het onderwijsprogramma en in de begeleiding besteedt de Universiteit Leiden veel aandacht aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt en aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die je daarvoor nodig hebt. Zo werk je tijdens je bachelor aan zogenoemde ‘21st Century Skills’:

  • Het vermogen samen te kunnen werken in teams
  • Internationale en interculturele competenties
  • Ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale competenties

Wat voor carrière je ook kiest: Leidse afgestudeerden komen overal terecht en hebben hele goede kansen op de arbeidsmarkt. Zo vindt driekwart van onze alumni in minder dan drie maanden een baan. De Universiteit Leiden helpt jou ook graag op weg naar een succesvolle carrière en stimuleert je daarom om gebruik te maken van onze Career Services en Jong Alumni Netwerk. 

Leiden en Den Haag zijn echte studentensteden: Leiden telt ruim twintig studentenverenigingen en het barst in het compacte centrum van de (studenten)cafés. En als groeiende en internationaal georiënteerde studentenstad biedt Den Haag jou een mooie mix voor een geweldige studententijd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.