Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Onderzoek

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hoogwaardig onderzoek.

Hieruit komen proefschriften, boeken en overige wetenschappelijke publicaties voort. Met optredens in de media en populaire publicaties draagt de faculteit bij aan het maatschappelijk debat. Momenteel lopen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid acht onderzoeksprogramma’s:

Profileringsgebieden

De universiteit richt zich op een beperkt aantal onderzoeksterreinen, omschreven in zogeheten profileringsgebieden. Dit zijn gebieden waarin de universiteit en haar faculteiten voldoende kwalitatieve en kwantitatieve massa hebben om aanzien te behouden of te verwerven, om goed mee te dingen naar externe subsidies en om aantrekkelijk te zijn voor excellente wetenschappers.

Voor onze faculteit is het gebied Interaction between legal systems het belangrijkste. Het profileringsgebied Interaction between Legal Systems is multidisciplinair en stimuleert innovatief onderzoek met een inhoudelijke focus op de interactie tussen rechtsstelsels. Voor de komende onderzoeksperiode 2016-2020 zijn uit alle inzendingen drie winnende projecten geselecteerd.

De twee andere profileringsgebieden waarin onze onderzoekers participeren zijn Political legitimacy: institutions and identities, en Asian Modernities and Traditions.

Samenwerkingspartner

League of European Research-intensive Universities (LERU)

Journals

De faculteit geeft een aantal hoog aangeschreven juridische tijdschriften uit, inclusief de Common Market Law Review, gepubliceerd door het Europa Institute, en de Leiden Journal of International Law