Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Grenzen van fiscale soevereiniteit

Het onderzoek naar de kwaliteit van fiscale regelgeving richt zich niet alleen op de kwaliteit van fiscale regels die afkomstig zijn van de wetgever. Ook wordt de positie van de belastingrechter onderzocht daar waar hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger.

Contact
Jan van de Streek

Het onderzoeksprogramma ‘Grenzen van fiscale soevereiniteit’ is sinds 2006 gericht op de begrenzingen van de macht van een staat om met belastingheffing inbreuk te maken op de rechten van burgers. Het gaat dan zowel om de externe fiscale soevereiniteit (wat zijn de beperkingen (‘grenzen’) van de heffingsmacht van een staat doordat ook andere staten belasting heffen?) als om de interne soevereiniteit (hoe beperken (‘begrenzen’) normen van rechtsstatelijkheid, en maatschappelijke opvattingen over het staatsoptreden, de uitoefening van fiscale soevereiniteit?). Beide vragen passen in het facultaire onderzoeksthema Interaction between Legal Systems.

Accenten

Binnen deze brede thematiek, die uiteenlopende aspecten van het belastingrecht beslaat, zijn in de loop van de jaren verschillende accenten gekozen. In de eerste jaren van de verslagperiode was er nog spin-off van de eerdere (2006-2009) aandacht voor terugwerkende kracht van fiscale regelgeving; sinds 2013 is de BEPS-discussie een belangrijke focus geworden. Aandacht voor grondslagen en geschiedenis van het belastingrecht is meer continu, maar geen kernthema.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.