Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Over ons

De rechtenfaculteit is gevestigd in twee prachtig gerenoveerde monumentale panden in het historische hart van Leiden. Daarnaast bieden wij onderwijs en onderzoek op de Campus Den Haag.

Op de Campus Den Haag is het Grotius Centre for International Legal Studies actief en verzorgen onze wetenschappers ook onderwijs en onderzoek voor onder meer Bestuurskunde en het Leiden University College. 

Onderwijs en onderzoek

Jaarlijks kiezen ruim 900 studenten voor een studie Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht of Criminologie in Leiden. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaren, geldt er voor de opleiding Criminologie een decentrale selectie. Het totaal aantal studenten in de Bachelor en de Master is circa 5200. Daarnaast komen er jaarlijks zo’n 700 buitenlandse studenten naar Leiden, van uitwisselingsstudenten die een semester in Leiden studeren, tot studenten die hun juridische opleiding al hebben voltooid en nu zijn geselecteerd voor één van de tien Advanced masteropleidingen.

De faculteit legt in haar onderwijs vanzelfsprekend veel nadruk op de Nederlandse rechtsorde. Dat is immers waar veel van haar alumni werkzaam zijn – soms op beeldbepalende posities, bijvoorbeeld in de rechtspraak, de overheid, of in de advocatuur. Om goed te kunnen inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt, blijft de faculteit haar onderwijsaanbod aanpassen. Veel van het facultaire onderzoek is ook direct relevant voor de beroepspraktijk. Zo geeft Leiden invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Internationaal georiënteerd

Toch is Leiden van oudsher óók sterk internationaal georiënteerd. Er bestaat een lange traditie van bestudering van het internationale en het Europese recht. De eerste leerstoel internationaal belastingrecht werd destijds in Leiden gevestigd. Ruim 100 jaar geleden bestudeerde Van Vollenhoven al het adatrecht van Nederlands-Indië, en nog altijd heeft de faculteit een open oog voor recht en bestuur in ontwikkelingslanden. Al meer dan vijftig jaar organiseert de faculteit in samenwerking met Columbia University (VS) een tweejaarlijkse zomercursus over Amerikaans recht. Studenten worden gestimuleerd een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Omgekeerd vinden veel buitenlandse studenten de weg naar Leiden, om er een rijk aanbod Engelstalig onderwijs aan te treffen.

Om de internationale samenwerking te vergemakkelijken heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid niet alleen meer dan tachtig uitwisselingsovereenkomsten, maar maakt ze ook deel uit van verschillende netwerken, zoals de League of European Research Universities (LERU).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.