Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Duurzaamheid in onderwijs

De universiteit streeft ernaar dat alle studenten in hun opleiding kennismaken met duurzaamheidsthema’s en -vraagstukken, die zoveel mogelijk aansluiten bij de inhoud van hun opleiding.

Studenten worden opgeleid tot academische professionals die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidstransitie. In veel vakken van de faculteit komt duurzaamheid aan bod, omdat dat nu eenmaal onderdeel is van de rechtspraktijk. Denk aan de Urgenda-zaak, waar het leerstuk van de onrechtmatige daad toegepast is op klimaatverandering. De minor Tax and Society: Building a Sustainable and Fair Tax System is een minor die specifiek ingaat op maatschappelijke en duurzame aspecten van het internationale belastingstelsel. 

Duurzame vakken

Vak Opleiding SDG's
Aerospace Law Rechtsgeleerdheid 13
Arbeidsrecht Rechtsgeleerdheid 8
Beginselen van de democratische rechtsstaat Rechtsgeleerdheid, Criminologie 16
Bestuursrecht Rechtsgeleerdheid 16
Corporate Social Responsibility Rechtsgeleerdheid 8, 12
Current Issues of European Integration Rechtsgeleerdheid 7
European Union Law Foundations Rechtsgeleerdheid 16, 17
Fiscale Ethiek Fiscaal Recht 10
Global and European Labour Law Rechtsgeleerdheid 8
Immigration, Integration and Non-Discrimination Rechtsgeleerdheid 10
Inleiding Burgerlijk Recht Rechtsgeleerdheid 13
Inleiding Europees Recht Rechtsgeleerdheid 16
Inleiding Internationaal Publiekrecht Rechtsgeleerdheid 16
Introduction to Children's Rights Rechtsgeleerdheid 1, 2, 3, 4 
Introduction to International Human Rights Law Rechtsgeleerdheid 5, 8, 10, 16 
Law, Governance and Development Rechtsgeleerdheid 16
Moot Court Public International Law Rechtsgeleerdheid 16
Openbare Financiën Rechtsgeleerdheid 8, 10, 13, 17 
Protection of Human Rights in Europe Rechtsgeleerdheid 16
Public International Law Rechtsgeleerdheid 16
Rechtseconomie Rechtsgeleerdheid 8, 12
Staatsrecht Rechtsgeleerdheid 16
The Business of Sustainability & Law in the EU Rechtsgeleerdheid 12,13
Verbintenissenrecht Rechtsgeleerdheid 13

 

Vak Opleiding SDG's
Beginselen van de democratische rechtsstaat Law, Culture and Development 16
Klimaatbeleid en circulaire economie Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering 10, 12, 13
Recht in de multiculturele samenleving Law, Culture and Development 10, 16
Tax behavior Tax and Society: Building a Sustainable and Fair Tax System 8, 10
Taxing for the Common Good Tax and society: Building a Sustainable and Fair Tax System 8, 10

 

Vak Opleiding SDG's
Europees en internationaal arbeidsrecht Arbeidsrecht 8,10
Human Rights and European Criminal Law in Context Criminaliteit en rechtshandhaving: Comparative Criminal Justice 10, 16
Europe's Area of Freedom, Security and Justice European Law 16
Children's Rights Jeugdrecht 1, 2, 3, 4
Kind en migratie Jeugdrecht 3
Sustainability, Governance & Ethics Law & Finance 8, 12
Elective: Current Issues in Law and Society Law & Society 16
Elective: Mobilizing Rights and Social Justice Law & Society 16
Elective: The Challenges of Globalization, Migration and Cross-Border Mobility Law & Society 11, 16
Lawmaking, Society and Politics Law & Society 11, 16
The Rule of Man in the Rule of Law Law & Society 5, 10
Capita Selecta Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht 8, 12
Verdieping Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht 7, 13
International Human Rights Law in Today's World Public International Law 5, 10
Public International Law Public International Law 16
Omgevingsrecht Staats- en bestuursrecht 6, 7, 11, 13, 14, 15
Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context Staats- en bestuursrecht 13, 16
Verdieping Bestuursprocesrecht Staats- en bestuursrecht 16
Vak Opleiding SDG's
Gender, Race, Intersectionality and Law  Honours College Law  5, 10
Policy coherence to achieve the Sustainable Development Goals from a tax, trade and investment law perspective  Honours College Law 8, 9, 12
Role of International Actors in (tackling global inequality and) Achieving the Sustainable Development Goals Honours College Law 9, 10, 12, 17
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.