Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Organisatie

De faculteit heeft ongeveer 650 medewerkers, wetenschappelijk personeel en ondersteunende staf. Samen maken zij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid tot wat zij is: een onderzoekgedreven en onderwijsrijke faculteit.

v.l.n.r. Hannah Saberi, prof. Jan Crijns, prof. Suzan Stoter en Drs. Gertjan Boshuizen RC
Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (v.l.n.r. Hannah Saberi, prof. Jan Crijns, prof. Suzan Stoter en Drs. Gertjan Boshuizen RC)

Bestuur en medezeggenschap

De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur, onder leiding van de decaan. Het bestuur telt, naast het student-lid, portefeuillehouders op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De medezeggenschap is in de eerste plaats belegd bij de faculteitsraad. Opleidingsdirecteuren, het onderwijsbestuur, opleidingscommissies en examencommissies zijn – elk met hun eigen rol – verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die de faculteit aanbiedt. Het onderzoeksbestuur organiseert het facultaire onderzoeksbeleid en bewaakt de kwaliteit van de facultaire onderzoeksprogramma’s. De faculteit kent vijf instituten, die elk worden geleid door een wetenschappelijke directeur. De facultaire raad van advies, met leden uit de advocatuur, rechterlijke macht en het bedrijfsleven, komt enkele malen per jaar bijeen met het faculteitsbestuur.

Instituten

Voor de coördinatie van de werkzaamheden op de onderscheiden vakgebieden en ter bevordering van de samenhang tussen het onderwijs en het onderzoek op die wetenschapsgebieden, omvat de faculteit vijf instituten.

De instituten zijn weer onderverdeeld in afdelingen; elk instituut staat onder leiding van de wetenschappelijk directeur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.