Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Impact

De Leidse rechtenfaculteit. Midden in de samenleving.

Onderwijs

De allergrootste impact hebben wij door ons onderwijs. Onderwijs aan Nederlandse studenten en studenten die van verre naar Leiden komen. Van alle Leidse faculteiten hebben we de meest diverse groep buitenlandse studenten in ons midden. Maar we leiden ook al heel lang met veel succes  - en met  hart en ziel - mensen op voor de Nederlandse rechtspraktijk en veiligheidspraktijk. Onze kennis bereikt dan ook zowel de Nederlandse praktijk als die in samenlevingen ver van ons vandaan en dat loopt via onderwijs.

Onderzoek

Wat zou de samenleving zijn zonder de regels van het recht? Geen een van de Societal Development Goals van de Verenigde Naties is bereikbaar zonder de Rule of Law. Economische voorspoed, een veilige samenleving en zelfs geluk blijkt af te hangen van stabiliteit die alleen kan worden bereikt met het recht. Hoezo impact? Niet eenvoudig uit te drukken in geld, maar onbetaalbaar.

Maatschappelijk debat

Veel van onze wetenschappers spelen een rol in het maatschappelijk debat in Nederland en daarbuiten. Het debat aangaan betekent ook midden in de samenleving staan. Wetenschappelijke publicaties zijn heel belangrijk maar niet het hele verhaal. Ook adviezen, lezingen, bijscholingen, functies in de rechts- en adviespraktijk spelen een belangrijke rol om een breder publiek te benaderen.

Binding met de praktijk

Onze rechtswetenschap, de metajuridica, de economie en de criminologie en alle takken van wetenschap die in huis zijn, laten zich inspireren door praktijkvragen en –problemen. Onze excellente wetenschappers hebben graag impact op die praktijk. Veel stafleden staan met een been in de praktijk, een serieus deel van onze promoties betreft mensen die vanuit hun praktijkervaring de wetenschappelijke verdieping zoeken. Alumni verzorgen graag gastlessen en de samenwerking met de Rechtbank Den Haag tekent de mooie binding tussen praktijk en wetenschap.

De rechtbank Den Haag en de Leidse rechtenfaculteit hebben sinds 2005 een samenwerkingsovereenkomst. Studenten en wetenschappers maken door deze samenwerking gebruik van de praktijkomgeving van de Rechtbank Den Haag. De rechtbank heeft op zijn beurt binding met de wetenschap, toekomstige medewerkers en geeft invulling aan de leerstoel Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging.

Onderdelen van deze samenwerking zijn:

  • symposia op de Leidse rechtenfaculteit
  • een jaarlijkse Masterclass voor 12 studenten (op basis van sollicitaties)
  • stages
  • rechters voor Moot Court
  • leerstoel Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.