Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven

De inschrijfperiode voor semester 1 (2024/2025) start op 3 juni.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt middels een inschrijfformulier (beschikbaar van 3 juni tot 5 augustus 2024). Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Na inschrijving ontvangt u van ons het volgende:

 • Bevestigingsbrief (bevat o.a. roosterinformatie)
 • persoonlijk studentennummer
 • inloggegevens ULCN account (geeft o.a. toegang tot BrightSpace) 
  (let op: als u in het eerste semester van het lopende collegejaar al ingeschreven stond dan blijft uw account geldig en ontvangt u niet opnieuw een brief met uw accountgegevens)

  Let op: Bij Studeren À-la-Carte wordt géén gebruik gemaakt van de studentensystemen uSis of MyStudymap.

Aanmeldingsdeadlines

Registratie voor semester 1 start op 3 juni 2024- 07:00u en eindigt op 5 augustus 2024- 00:01u.
Registratie voor semester 2 start op 14 november 2024- 07:00u en eindigt op 13 januari 2025- 00:01u.

Let op: vanwege de administratieve afhandeling van de inschrijvingen zijn wij genoodzaakt ons te houden aan deze deadlines. Inschrijvingen die na de deadline binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Annulering en restitutie

Een collegereeks bestaat in principe uit 13 collegeweken. Bij het uitvallen van colleges in verband met feestdagen wordt geen restitutie verleend. Bij annuleren van colleges door de docent worden de eerste 5 colleges niet gerestitueerd. Bij het uitvallen van een zesde college of meer, zal per uitgevallen college 1/7e van het cursusbedrag op verzoek van de cursist worden gerestitueerd.

Annulering is mogelijk tot twee weken voor de start van het semester. Voor het eerste semester is de uiterste annuleringsdatum 19 augustus 2024, voor het tweede semester 20 januari 2025.
In geval van annulering na de uiterste datum worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:

 • Vóór aanvang van de cursus: 10% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de eerste cursusweek: 40% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de tweede week of later wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van:

 • overmacht (op medische gronden)
 • annulering van een cursus en geen passend alternatief wordt aangeboden

In geval van ziekte of wisseling van docent wordt niet gerestitueerd. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u de registratiekaart te retourneren. Indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt een aangepaste factuur toegezonden.

Certificaat

Na het volgen van de cursus(sen) ontvangt u een certificaat. Dit certificaat wordt door de docent tijdens het laatste college uitgereikt, of na afloop van de cursus naar uw huisadres verstuurd. Het certificaat wordt alleen uitgereikt als u voldoende aanwezig bent geweest. Dit wordt bepaald door de docent(en) aan de hand van een presentielijst. Op het certificaat is geen beoordeling opgenomen, aangezien u als cursist Studeren à la carte alleen onderwijs volgt en geen tentamen aflegt.

Rechten

Als À-la-Carte student heeft u recht op:

 • gebruik van BrightSpace, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden
 • gebruik van de computerzalen
 • gebruik van de Universiteitsbibliotheek (UB)
 • gebruik van een uMail-adres (e-mail)

U heeft geen recht op:

 • studiefinanciering
 • korting bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.