Universiteit Leiden

nl en

Toetsing

Als Contractstudent legt u hetzelfde tentamen af als de reguliere studenten. Bij inschrijving voor Contractonderwijs heeft u recht op één tentamenmogelijkheid en één herkansing.

Schriftelijk of mondeling?

Toetsing kan bestaan uit een schriftelijk tentamen, mondeling tentamen, presentatie of werkstuk. Welke toetsingsvorm voor een bepaalde collegereeks geldt, kunt u lezen in de collegebeschrijving van het betreffende college. Wilt u meer weten over de toetsing van een bepaalde collegereeks, dan kunt u contact opnemen met de docent. Contactgegevens vindt u onderaan de collegebeschrijving in de e-Studiegids.

Tentamenperiodes

Tentamens vinden plaats op verschillende momenten in het jaar. Voor een compleet overzicht van de tentamenperiodes zie de academische kalender.

Toegang tot tentamens en herkansingen

De regels omtrent tentamens en herkansingen zijn terug te vinden in de facultaire Onderwijs- en Examenregeling

Inschrijven?

Als contractstudent hoeft u zich niet in te schrijven voor tentamens en papers, de coördinator contractonderwijs draagt hier zorg voor.  

Wilt u gebruik maken van de herkansing(en), neemt u dan minimaal twee weken voor de herkansingsdatum contact op met de coördinator contractonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.