Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Informatie over contractonderwijs aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Contractonderwijs

De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen biedt de mogelijkheid aan om uit het totale onderwijsaanbod een aantal cursussen apart te volgen. Dit ‘contractonderwijs’ is bedoeld voor geïnteresseerden die zich in een bepaald onderwerp willen verdiepen, maar niet de hele opleiding willen of kunnen volgen.

Wat is een contractstudent

Contractstudenten volgen één of meer cursussen en betalen een bedrag op basis van het aantal studiepunten. Zij worden niet ingeschreven als reguliere student aan de Universiteit Leiden, maar als contractstudent bij de opleiding zelf.

Voor wie

Contractstudenten hebben niet de intentie de volledige (propedeuse/bachelor/master) opleiding te volgen en deze af te ronden met een academisch examen. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding kunnen contractonderwijs volgen. Contractstudenten schuiven in de collegezaal aan bij de reguliere studenten en van hen wordt dezelfde inspanning gevraagd die ook van de andere studenten gevraagd wordt.

Kosten

De omvang van elk vak is weergegeven in zogenaamde EC’s (European Credits). Eén EC staat voor 28 uur studie. Voor het volgen van bachelor- en mastervakken wordt €145,- euro per EC in rekening gebracht. Voor dit bedrag mag het onderwijs gevolgd worden (colleges en werkgroepen) en het tentamen (plus eventuele herkansing) worden afgelegd.

Inschrijving en betaling

Om u aan te melden voor een cursus als contractstudent neem contact op met de studieadviseur/studiecoördinator van de desbetreffende opleiding waardoor het vak gegeven wordt. Indien goedkeuring vanuit de opleiding, dan ontvangt u vanuit de opleiding (of van de administratie) het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier graag invullen ondertekenen en terugsturen (naar het adres aangegeven op het formulier). U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging met daarin de volgende informatie:

  • Bevestiging van het gekozen vak of de gekozen vakken.
  • Wat de hieraan verbonden kosten zijn en hoe u deze kunt voldoen.

Pas na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief. Er wordt dan een Brightsapce account en dossiernummer aangemaakt.

Tentamen

Voor iedere cursus is er 1 regulier tentamen (of meerdere deeltentamens) en één herkansing per academisch jaar. Als u de eerste keer niet slaagt voor het tentamen, dan mag u het herkansingstentamen binnen hetzelfde studiejaar afleggen.

Cursusaanbod

Meer informatie over het cursusaanbod en het aanschaffen van boeken en/of syllabi is te vinden in de e-Studiegids.

Bewijs van deelname

Na afloop van een gevolgde cursus kunt u een op naam gesteld bewijs van deelname aanvragen. Dit certificaat wordt uitsluitend verstrekt als u het afsluitende tentamen van de cursus hebt behaald en aan de eventuele werkgroep verplichtingen hebt voldaan. Het is niet mogelijk om een apart bewijs af te geven dat u de colleges heeft gevolgd. Het certificaat kan aangevraagd worden bij de studenten administratie, email: sosz-admin@science.leidenuniv.nl.

Indien u later besluit de reguliere opleiding te gaan volgen, kan een bewijs van deelname aan een bepaalde cursus in sommige gevallen een vrijstelling opleveren.

Locaties

Het actuele rooster is op te vragen bij de studieadviseur/studiecoördinator van de desbetreffende opleiding waardoor het vak gegeven wordt.

Faciliteiten

Contractonderwijsstudenten kunnen tijdens de duur van het onderwijsonderdeel waarvoor zij ingeschreven staan, gebruikmaken van de bibliotheek en de computerfaciliteiten van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Computergebruik is een vereiste, omdat in het onderwijs gebruik wordt gemaakt van Brightspace (een digitale leeromgeving).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.