Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven

De inschrijfperiode voor semester 2 is reeds gesloten. Vanaf 17 juni kunt u zich aanmelden voor semester 1 van het nieuwe collegejaar 2021-2022.

Coronamaatregelen & Collegejaar 2020-2021

Vanwege het coronavirus zal het onderwijs in collegejaar 2020-2021 grotendeels online gegeven worden en alleen daar waar mogelijk weer in onze gebouwen. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij het maken van uw keuze in aanschuif- en/of contractonderwijs. 

Voor meer informatie en updates over de maatregelen kunt u het coronadossier van de universiteit raadplegen.

Inschrijving

U schrijft zich in via het inschrijfformulier (van 17 juni beschikbaar op deze pagina). Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling en een gewaarmerkte kopie van uw hoogst behaalde diploma.

Na inschrijving ontvangt u van ons het volgende:

 • bevestigingsbrief (bevat o.a. roosterinformatie)
 • persoonlijk studentennummer
 • registratiekaart
 • inloggegevens ULCN-account (geeft o.a. toegang tot Brightspace)
  (let op: als u in het eerste semester van het lopende collegejaar al ingeschreven stond dan blijft uw account geldig en ontvangt u niet opnieuw een brief met uw accountgegevens)

De medewerkers van het Studiepunt schrijven u in voor de colleges en tentamens/schrijfopdrachten in uSis, dit hoeft u niet zelf te doen.

Aanmeldingsdeadlines

Registratie voor semester 1 start op 15 juni 2020 - 07:00u en eindigt op
14 augustus 2020- 23:59u.
Registratie voor semester 2 start op 16 november 2020- 07:00u en eindigt op 15 januari 2021 - 23:59u.

Let op: vanwege de administratieve afhandeling van de inschrijvingen zijn wij genoodzaakt ons te houden aan deze deadlines. Inschrijvingen die na de deadline binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

 

Annulering en restitutie

Annulering is mogelijk tot twee weken voor de start van het semester. Voor het eerste semester is de uiterste annuleringsdatum 21 augustus 2020, voor het tweede semester 18 januari 2021. In geval van annulering na de uiterste datum worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:

 • Vóór aanvang van de cursus: 10% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de eerste cursusweek: 40% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de tweede week of later wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van:

 • overmacht (op medische gronden)
 • annulering van een cursus en geen passend alternatief wordt aangeboden

In geval van ziekte of wisseling van docent wordt niet gerestitueerd. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u de registratiekaart te retourneren. Indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt een aangepaste factuur toegezonden.

Resultaten

Indien de cursus met een positief resultaat wordt afgerond worden het cijfer en EC’s vastgelegd in uSis (studentenregistratiesysteem). Cijferlijsten kunt u na afloop van de tentamenperiode opvragen via e-mail. Indien u besluit uw inschrijving om te zetten naar een reguliere (bachelor-/master-)inschrijving, dan is het mogelijk vrijstelling aan te vragen voor reeds gevolgde vakken.

Rechten

Als contractstudent heeft u recht op: 

 • gebruik van Brightspace, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden 
 • gebruik van de computerzalen 
 • gebruik van de Universiteitsbibliotheek (UB) 
 • gebruik van een uMail-adres (e-mail) 

U heeft geen recht op: 

 • studiefinanciering 
 • korting bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.