Universiteit Leiden

nl en

Toegangseisen

De toegangseisen voor het contractonderwijs zijn gelijk aan de wettelijk vastgelegde toegangseisen voor een universitaire opleiding. Dat betekent dat u minimaal een VWO diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma moet hebben behaald.

Bij inschrijving moeten gewaarmerkte kopieën van diploma's overlegd worden. Dit betekent dat kopieën dienen te zijn gewaarmerkt door de instelling die het originele diploma heeft uitgegeven en door dezelfde instelling in een gesloten envelop moet worden verstuurd naar:

Studiepunt Geesteswetenschappen 
T.a.v. de coördinator contractonderwijs 
Cleveringaplaats 1 
2311 BD Leiden

U mag de gewaarmerkte kopie van uw diploma ook inscannen en als PDF naar ons emailen.
(LET OP! Foto's van het diploma worden niet geaccepteerd).

Indien het niet mogelijk is om kopieën te laten waarmerken door de instelling, is het ook mogelijk de kopie te laten waarmerken door een notaris.

Twijfelt u of uw diploma toegang geeft tot contractonderwijs? Neemt u dan contact op met ons op via: contractonderwijs@hum.leidenuniv.nl.

Aanvullende eisen

Voor sommige collegereeksen gelden aanvullende eisen. Eventuele aanvullende eisen vindt u bij de collegebeschrijvingen. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij het secretariaat of de studiecoördinator van de relevante opleiding. Telefoonnummers en e-mailadressen vindt u in de adressenlijst.

Mastercolleges

In sommige gevallen zijn colleges die onderdeel uitmaken van een masteropleiding toegankelijk voor contractstudenten. Hiervoor gelden strenge toegangseisen. 

In principe is alleen het bachelor onderwijs opengesteld voor Contractonderwijs. Een aantal opleidingen biedt via het Contractonderwijs echter ook mastercursussen aan.

Inschrijving en aanmelding

In principe is alleen het bacheloronderwijs opengesteld voor contractonderwijs. Een aantal opleidingen biedt via contractonderwijs echter ook mastercursussen aan. In de e-Studiegids staat bij elke cursus aangegeven of deze toegankelijk is voor contractstudenten.   

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus van een 'doorstroommaster' (dat wil zeggen: als u beschikt over een Leids bachelordiploma van de opleiding die mastercursussen aanbiedt), dan kunt u zich direct inschrijven bij het Studiepunt Geesteswetenschappen. Vermeld bij uw inschrijving duidelijk dat u dit diploma heeft. 

Zoniet, dan dient u eerst een toelatingsverzoek in via het online aanmeldformulier. Vermeld bij uw verzoek de naam van de masteropleiding (en niet de cursustitel) die u wilt volgen. 

U kunt per opleiding terugvinden wat de toegangseisen zijn en wanneer de opleiding als een 'doorstroommaster' wordt beschouwd. 

U kunt zich wel eerder aanmelden bij het Studiepunt Geesteswetenschappen voor een of meer mastercursussen, maar u kunt pas worden ingeschreven als u een (onvoorwaardelijk) toelatingsbesluit heeft van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen. Mocht u namelijk alsnog het volledige masterprogramma willen afronden, dan kunt u vrijstelling krijgen voor de onderdelen die u als contractstudent heeft behaald. Om u voor het volledige programma te kunnen inschrijven, heeft u een (onvoorwaardelijk) toelatingsbesluit nodig.

Deadlines

Naast de inschrijvingsdeadlines voor het Contractonderwijs (zie Voorwaarden voor de data) gelden voor het indienen van uw toelatingsverrzoek de volgende einddata: 

Indien u vanaf september mastercolleges wilt volgen, dan dient uw toelatingsverzoek uiterlijk binnen te zijn: 
1 april indien u een buitenlandse nationaliteit en/of vooropleiding heeft; 
15 juni* indien u een Nederlandse nationaliteit EN Nederlandse vooropleiding heeft  

Indien u vanaf februari mastercolleges wilt volgen, dan dient uw toelatingsverzoek uiterlijk binnen te zijn: 
15 oktober indien u een buitenlandse nationaliteit en/of vooropleiding heeft; 
1 december* indien u een Nederlandse nationaliteit EN vooropleiding heeft. 

Let op: indien u uw toelatingsverzoek indient na bovengenoemde einddata, dan wordt uw verzoek in behandeling genomen voor het daaropvolgende semester. 

* Verzoeken die later dan deze datum worden ingediend, worden nog wel in behandeling genomen, maar er is geen garantie dat u kunt beginnen in het door u opgegeven semester.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.