Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Contractonderwijs

De opleidingen Cultural Anthropology and Development Sociology, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie bieden de mogelijkheid om uit het totale onderwijsaanbod een aantal cursussen apart te volgen. Dit ‘contractonderwijs’ is bedoeld voor geïnteresseerden die zich in een bepaald onderwerp willen verdiepen, maar niet de hele opleiding willen of kunnen volgen.

Cursusaanbod

Meer informatie over het cursusaanbod en het aanschaffen van boeken en/of syllabi is te vinden in de Studiegids. Let op: U kunt alleen de cursussen als contractstudent volgen die aangemerkt zijn als 'beschikbaar voor Contractonderwijs'. 

Wat is een contractstudent?

Contractstudenten volgen één of meer cursussen en betalen een bedrag op basis van het aantal studiepunten. Zij worden niet ingeschreven als reguliere student aan de Universiteit Leiden, maar als contractstudent bij de opleiding zelf.

Voor wie?

Contractstudenten hebben niet de intentie de volledige (bachelor) opleiding te volgen en deze af te ronden met een academisch examen. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding kunnen contractonderwijs volgen. Contractstudenten schuiven in de collegezaal aan bij de reguliere studenten en van hen wordt dezelfde inspanning gevraagd die ook van de andere studenten gevraagd wordt.  

Kosten

De omvang van elke cursus is weergegeven in zogenaamde EC’s (European Credits). Eén EC staat voor 28 uur studie. Voor het volgen van bachelor- en mastercursussen wordt €145,- per EC in rekening gebracht. Voor dit bedrag mag het onderwijs gevolgd worden (colleges en werkgroepen) en het tentamen (plus eventuele herkansing) worden afgelegd.

Inschrijving en betaling

Om u aan te melden voor een cursus als contractstudent, kunt u tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de betreffende cursus het aanmeldformulier invullen. U komt na het invullen van het formulier in de online betaalomgeving. Nadat het OSC de betaling heeft ontvangen, krijgt u ontvangstbevestiging met daarin de volgende informatie:

  • Bevestiging of de gekozen vakken inderdaad gevolgd kunnen worden. De mogelijkheid tot inschrijving als contractstudent staat in het algemeen niet open voor vakken waarvoor aanzienlijke specifieke voorkennis vereist is, met een sterk practicumkarakter of met een beperkte capaciteit. Controleer altijd vooraf in de Studiegids of het vak beschibaar is voor Contractonderwijs. 

Pas na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief. Er wordt dan een account en studentnummer aangevraagd. Zonder studentnummer is het niet mogelijk om voor cursussen ingeschreven te worden en heeft u geen recht om aan cursussen deel te nemen.

Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer u minimaal twee weken voor de aanvang van de cursus annuleert. Daarna is geen restitutie meer mogelijk, ook niet in het geval van overmacht, teleurstelling, ziekte, of andere omstandigheden.

Tentamen

Voor iedere cursus is er 1 regulier tentamen (of meerdere deeltentamens) en één herkansing per academisch jaar. Als u de eerste keer niet slaagt voor het tentamen, dan mag u het herkansingstentamen binnen hetzelfde studiejaar afleggen.

Voor ieder tentamen dat u wilt afleggen, dient u zich afzonderlijk aan te melden via uSis, het studentenregistratiesysteem van de Universiteit Leiden. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor het tentamen (zie ook de aanmeldingsprocedure voor tentamens). Mocht de aanmelding via uSis niet lukken, neem dan tijdens de aanmeldperiode van het tentamen contact op met het Onderwijs Servicecentrum.

Bewijs van deelname

Na afloop van een gevolgde cursus kunt u een op naam gesteld bewijs van deelname aanvragen. Dit certificaat wordt uitsluitend verstrekt als u het afsluitende tentamen van de cursus hebt behaald en aan de eventuele werkgroepverplichtingen hebt voldaan. Het is niet mogelijk om een apart bewijs af te geven dat u de colleges heeft gevolgd. Het certificaat kan aangevraagd worden bij het Onderwijs Servicecentrum.

Indien u later besluit de reguliere opleiding te gaan volgen, kan een bewijs van deelname aan een bepaalde cursus in sommige gevallen een vrijstelling opleveren.

Faciliteiten

Contractonderwijsstudenten kunnen tijdens de duur van het onderwijsonderdeel gebruikmaken van de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Computergebruik is een vereiste, omdat in het onderwijs gebruik wordt gemaakt van Brightspace (een digitale leeromgeving).

Locaties & rooster

Het onderwijs vindt over het algemeen op locatie plaats. Het actuele rooster is te vinden via de vakbeschrijving in de Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.