Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Contractonderwijs

De opleidingen Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie bieden de mogelijkheid om uit het totale onderwijsaanbod een aantal cursussen apart te volgen. Dit ‘contractonderwijs’ is bedoeld voor geïnteresseerden die zich in een bepaald onderwerp willen verdiepen, maar niet de hele opleiding willen of kunnen volgen.

Wat is een contractstudent?

Contractstudenten volgen één of meer cursussen en betalen een bedrag op basis van het aantal studiepunten. Zij worden niet ingeschreven als reguliere student aan de Universiteit Leiden, maar als contractstudent bij de opleiding zelf.

Voor wie?

Contractstudenten hebben niet de intentie de volledige (bachelor) opleiding te volgen en deze af te ronden met een academisch examen. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding kunnen contractonderwijs volgen. Contractstudenten schuiven in de collegezaal aan bij de reguliere studenten en van hen wordt dezelfde inspanning gevraagd die ook van de andere studenten gevraagd wordt. Een contractstudent heeft geen inschrijving bij een wo- of hbo-instelling.

studenten aan tafels bij het raam aan het studeren

Cursusaanbod

Meer informatie over het cursusaanbod en het aanschaffen van boeken en/of syllabi is te vinden in de Studiegids. Let op: je kunt alleen de cursussen als contractstudent volgen die aangemerkt zijn als 'beschikbaar voor Contractonderwijs'. 

Kosten

De omvang van elke cursus is weergegeven in zogenaamde EC’s (European Credits). Eén EC staat voor 28 uur studie. Voor het volgen van bachelorcursussen wordt €145,- per EC in rekening gebracht. Voor dit bedrag mag het onderwijs gevolgd worden (colleges en werkgroepen) en het tentamen (plus eventuele herkansing) worden afgelegd.

Inschrijving en betaling

Om je aan te melden voor een cursus als contractstudent, kun je tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de betreffende cursus het aanmeldformulier invullen. Je komt na het invullen van het formulier in de online betaalomgeving. Nadat het Onderwijs Servicecentrum (OSC) de betaling heeft ontvangen, krijgt je een ontvangstbevestiging.

Pas nadat de reguliere studenten zich hebben ingeschreven voor de vakken, en duidelijk is dat er plekken over zijn voor de contractstudenten, wordt de inschrijving definitief. Er wordt dan een account en studentnummer aangevraagd. Zonder studentnummer is het niet mogelijk om voor cursussen ingeschreven te worden en heb je geen recht om aan cursussen deel te nemen. Contractstudenten worden door het OSC ingeschreven voor hoorcolleges en/of werkgroepen en het tentamen en de herkansing.

Restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer u minimaal twee weken voor de aanvang van de cursus annuleert. Daarna is geen restitutie meer mogelijk, ook niet in het geval van overmacht, teleurstelling, ziekte, of andere omstandigheden.

 

Tentamen

Voor iedere cursus is er 1 regulier tentamen (of meerdere deeltentamens) en één herkansing per academisch jaar. Als je de eerste keer niet slaagt voor het tentamen, dan mag je het herkansingstentamen binnen hetzelfde studiejaar afleggen.

Bewijs van deelname

Na afloop van een gevolgde cursus kun je een op naam gesteld bewijs van deelname aanvragen. Dit certificaat wordt uitsluitend verstrekt als je het afsluitende tentamen van de cursus hebt behaald en aan de eventuele werkgroepverplichtingen hebt voldaan. Het is niet mogelijk om een apart bewijs af te geven dat je de colleges heeft gevolgd. Het certificaat kan aangevraagd worden bij het Onderwijs Servicecentrum.

Indien je later besluit de reguliere opleiding te gaan volgen, kan een bewijs van deelname aan een bepaalde cursus in sommige gevallen een vrijstelling opleveren.

Faciliteiten

Contractonderwijsstudenten kunnen tijdens de duur van het onderwijsonderdeel gebruikmaken van de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Computergebruik is een vereiste, omdat in het onderwijs gebruik wordt gemaakt van Brightspace (een digitale leeromgeving).

Locaties & rooster

Het onderwijs vindt over het algemeen op locatie plaats. Het actuele rooster is te vinden via uSis en MyTimetable.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.