Universiteit Leiden

nl en

Toegangseisen

De toegangseisen voor het Contractonderwijs zijn gelijk aan de wettelijk vastgelegde toegangseisen voor een universitaire opleiding. Dat betekent dat u minimaal een VWO diploma, of een daaraan gelijkwaardig of relevant diploma moet hebben behaald.

Daarnaast kunnen behaalde vakken ook aanvullende toegangseisen hebben. Dit geldt vooral voor de colleges uit de Master.

Specifieke toegangseisen vindt u per vak in de cursusbeschrijvingen in de e-studiegids.
Daarnaast beslist de admission commissie, afhankelijk van de gekozen cursus(sen) en het aangeleverde diploma, over de uiteindelijke toelating.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.