Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen

De Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen is één van de breedste in haar soort. Er worden niet minder dan 80 verschillende talen onderwezen. Daarnaast wordt een duizelingwekkend spectrum aan wetenschappen aangeboden.

Studeren bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

De faculteit geniet landelijke bekendheid vanwege de concentratie van deskundigheid op het terrein van de buiten-Europese taal- en cultuurgebieden, bijvoorbeeld die van China, Japan, Indonesië en het islamitische Midden-Oosten. Daarnaast worden ook veel minder bekende talen zoals die van Indiaanse volken in Midden- en Zuid-Amerika, en talen uit gebieden in Afrika en Centraal-Azië in Leiden onderwezen. Daarnaast herbergt de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen ook meer voor de hand liggende vakgebieden zoals (kunst)geschiedenis, Nederlands, Frans, Duits en Engels. Contractonderwijs bij de Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u de mogelijkheid om cursussen te volgen op één of meerdere van de volgende gebieden:

Hoe werkt contractonderwijs?

Contractstudenten volgen één of meer cursussen en betalen een bedrag op basis van het aantal studiepunten. Zij worden niet ingeschreven als reguliere student aan de Universiteit Leiden, maar als contractstudent bij de opleiding zelf.
Contractstudenten hebben niet de intentie de volledige (propedeuse/bachelor/master) opleiding te volgen en deze af te ronden met een academisch examen. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding (maar minimaal VWO/WO) kunnen contractonderwijs volgen. Contractstudenten schuiven in de collegezaal aan bij de reguliere studenten en van hen wordt dezelfde inspanning gevraagd die ook van de andere studenten gevraagd wordt.

Voor wie is deze vorm geschikt?

  • U wilt zien of de studie u ligt: snuffelen aan de studie zonder verdere verplichtingen.
  • U wilt een bepaald vak volgen in het kader van bij- of nascholing, of specifieke interesse

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.