Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van de Universiteit Leiden samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. U vindt hier een voorbeeld op het gebied van recht, politiek en bestuur.

Overzicht wetenschap in de spotlight

Veiligheid en dreiging

De angst te lijf

Onderzoek is de basis voor goed veiligheidsbeleid. Door motieven van geradicaliseerden te analyseren en de grootste risico’s rond digitaal verkeer in kaart te brengen helpen Leidse onderzoekers met het opstellen van gedegen maatregelen.

<p>Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers zich veilig blijven voelen?(photo: Olaf Kraak ANP)</p>
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers zich veilig blijven voelen?

Terrorisme vormt een wereldwijde bedreiging en mist ook zijn uitwerking op de Nederlandse samenleving niet. Aanslagen, zoals die in Brussel en Nice, brengen de terrorismedreiging akelig dicht bij onze grenzen. Hoe en waarom plegen terroristen aanslagen? Hoe kunnen we hun plannen verijdelen en ervoor zorgen dat burgers zich veilig (blijven) voelen? Hoe gaan we om met de risico’s rondom internet?

Leidse wetenschappers zoeken antwoorden op deze vragen. Ze delen hun inzichten met andere onderzoekers, binnen- en buitenlandse overheden en met het brede publiek. Dankzij hun werk hebben we een beter begrip van terroristen, en kunnen overheden zich beter weren tegen dit gevaar.

Zo brengen ze de motieven in kaart van Foreign Fighters om naar oorlogshaarden te gaan. Onderzoek naar hun beweegredenen en hun sociale omgeving kan helpen om dit te verhinderen. Ook kijken ze naar het tegengaan van radicalisering tijdens en na gevangenschap: hoe bewerkstellig je dat? Een ander aspect van veiligheid is beveiliging van het digitale verkeer: hoe doe je dat, en welke wettelijke kaders spelen daarbij een rol?

100% veiligheid bestaat niet

Onderzoekers en beleidsmakers spannen zich in om  veiligheid te vergroten, maar er bestaat niet zoiets als ‘honderd procent veiligheid.’ Bibi van den Berg, onderzoeker op het terrein van cybersecurity, zegt daarover: “De wereld is nooit veilig geweest, maar in het verleden was de mens veel meer afhankelijk van het lot. Sommige gebeurtenissen overkwamen je nu eenmaal. Door technologie hebben we de invloed van het lot kunnen beperken. Ons leven is nu zó veilig dat we onveiligheid niet meer accepteren. Het is als samenleving heel belangrijk om te beseffen dat we niet kunnen voorkomen dat er nare gebeurtenissen zullen plaatsvinden.”

Meer informatie:
Institute of Security and Global Affairs
Cyber Security Academy The Hague
Faculteit Governance and Global Affairs
Faculteit der Rechtsgeleerdheid