Universiteit Leiden

nl en

Michiel Dam

Universitair docent

Naam
Dr. M. Dam
Telefoon
+31 71 527 5190
E-mail
m.dam@iclon.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2331-0194

Michiel Dam is universitair docent bètadidactiek bij het ICLON.

Meer informatie over Michiel Dam

Michiel Dam is sinds 2017 universitair docent bij het ICLON, Universiteit Leiden. In 2014 is hij gepromoveerd op bèta vakdidactisch onderzoek naar de invoering van de concept-contextbenadering voor biologiedocenten in een duaal traject naast lesgeven als biologiedocent in het voortgezet onderwijs. Daarna heeft hij twee keer een postdoc positie gehad (Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam) waarin hij met name kwalitatief onderzoek heeft gedaan naar hoe docenten (in opleiding) in hun dagelijkse lespraktijk leerlingen kunnen activeren op een gedifferentieerde wijze.

Zijn huidige focus ligt met name op bèta vakdidactisch onderzoek, waarbij hij met behulp van onder andere verworven beurzen en externe financieringen onderzoek doet naar de centrale thema’s die vallen onder het leren van docenten, het onderwijzen in de bètavakken en de samenwerking van lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Onderwerpen van zijn onderzoek:

  • Domeinspecifieke denk- en werkwijzen (vakperspectieven) en hoe deze kunnen dienen voor domeinspecifiek redeneren in de bètavakken, samenhang en leerprogressies in de bètavakken (bijvoorbeeld hoe leerlingen vanuit grote ideeën kunnen leren denken in de biologie over leerjaren heen, startend vanaf de entree in het primair onderwijs, en lopend tot einde van het voortgezet onderwijs);
  • Effectieve manieren om lastige inhouden in het bèta domein te onderwijzen (bijvoorbeeld cellulaire respiratie, veldwerk, controversiële en/of gevoelige onderwerpen);
  • Effectieve, praktisch bruikbare manieren waarop innovaties in de bètavakken kunnen worden ingevoerd in het voortgezet onderwijs;
  • Hoopvol klimaatonderwijs en hoe jongeren actief te maken als betrokken probleemoplossers;
  • Hoe praktijkgericht onderzoek op scholen en het onderzoek dat wordt gedaan in lerarenopleidingen effectief kunnen worden verbonden.

Momenteel begeleidt hij drie promovendi in hun onderzoek.

Universitair docent

  • ICLON
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B2.38

Contact

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.