Dit onderzoek draagt onder andere bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Van data naar inzichten

Het belang van goede onderzoeksmethoden

Sociaal wetenschappelijk onderzoek leert ons om menselijk gedrag en maatschappelijke structuren te begrijpen. Deze worden bepaald door veel verschillende factoren. Dat maakt het onderzoek complex en vergroot de kans op onterechte conclusies. Het kiezen van de onderzoeksmethoden en analyses is dan ook erg belangrijk. Ook het aangeven van de grenzen en aannames van het onderzoek is noodzakelijk; ze moeten duidelijk vermeld worden als de resultaten gepubliceerd worden. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat de onderzoeker nu precies heeft onderzocht en wat niet. Recente maatschappelijke en wetenschappelijke discussies over de betrouwbaarheid van sociaal wetenschappelijk onderzoek benadrukken het belang om aandacht te besteden aan onderzoeksmethoden en de verbetering ervan.

Onderzoek onderzocht

Universiteit Leiden heeft een eigen centrum dat het verrichten van wetenschappelijk onderzoek bestudeert en evalueert: het CWTS. Bij het CWTS werken sociale wetenschappers die onderzoek doen naar de dynamiek van wetenschappelijk onderzoek wereldwijd. Hun onderzoeken vergroten de kennis over het internationale wetenschapssysteem en over de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek.

De sectie van hoogleraar Methodologie en Statistiek van Psychologisch Onderzoek Mark de Rooij focust op het verbeteren van statistische methodologie. Met behulp van computersimulaties toetsen zij statistische methoden op hun bruikbaarheid bij verschillende soorten onderzoek. Met de uitkomsten stellen ze richtlijnen op waarmee psychologen de juiste methode kunnen kiezen voor hun onderzoeken.


Nieuwe inzichten in onze maatschappij

De aandacht voor methodologie resulteert in opmerkelijke inzichten bij diverse wetenschappelijke disciplines.
Zo ontdekten politicologen Tom Louwerse en Simon Otjes waarom de ene parlementariër veel actiever is dan de andere. Ze onderzochten dit door te kijken naar de hoeveelheden moties, amendementen en parlementaire vragen die de Kamerleden indienden. Zorgvuldige keuze van methode zorgde er ook voor dat Leidse pedagogen inzicht kregen in het welbevinden van kinderen in lawaaierige en stillere kinderdagverblijven.

Economisch antropoloog Erik Bähre onderzocht oorzaken van ongelijkheid en geweld in Zuid-Afrika. Om de invloed van verzekeringsmaatschappijen op het dagelijks leven in Zuid-Afrika te begrijpen, maakt hij gebruik van de zogeheten extended case study. Hij voerde onder meer gesprekken met mensen, nam deel aan het dagelijks leven in townships en analyseerde websites en documenten.

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies