Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Marian Hickendorff

Universitair docent

Naam Dr. M. Hickendorff
Telefoon +31 71 527 3765
E-mail mhickendorff@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

  • 2014-heden: Universitair Docent Onderwijsstudies, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
  • 2006-heden: itemconstructeur Cito Eindtoets rekenen-wiskunde
  • 2011-2015: Universitair Docent Methoden en Technieken, Instituut Psychologie, Universiteit Leiden
  • 2011: promotie Psychologie, Universiteit Leiden, in samenwerking met Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling
  • 2005: afgestudeerd Psychologie, Universiteit Leiden

Onderzoek

Hoe lossen kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs rekenopgaven op: met welke oplossingsstrategie? Welke factoren zijn van invloed op rekenprestaties en strategiekeuze, zoals geslacht, rekenniveau, werkgeheugen, kenmerken van de rekenles en rekenmethode en kenmerken van de opgave? Onderzoek in het grensgebied van onderwijspsychologie, cognitieve psychologie en toegepaste psychometrie.

Prijzen

  • Promovendiprijs voor het beste artikel in de Opleiding Psychologie 2007-2008. Universiteit Leiden
  • Van der Geer Scriptieprijs 2004-2005, Opleiding Psychologie. Universiteit Leiden

Subsidies

Beurs promotie-onderzoek (2006-2011) van Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling.

Registraties

  1. Lid COTAN (Commissie Test Aangelegenheden) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  2. Postdoc-lid IOPS (Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie)

 

Zie Engelstalig profiel Marian Hickendorff

Universitair docent
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Pedagogische Wetenschappen
Onderwijsstudies
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A49
Contact
+31 71 527 3765
mhickendorff@fsw.leidenuniv.nl
CITO
rekenonderwijs