Universiteit Leiden

nl en

Kim Stroet

Universitair docent

Naam
Dr. K.F.A. Stroet
Telefoon
+31 71 527 3955
E-mail
k.f.a.stroet@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6775-4454

Kim Stroet werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Kim Stroet

Kort CV

Kim Stroet werkt als universitair docent bij het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar leraar-leerling interacties en motivatie in het vmbo. Proefschrift: ‘Studying motivation in classrooms’ (2014). (Co-)promotoren: dr. M.C.J.L. Opdenakker & prof. dr. A.E.M.G. Minnaert.

Zij heeft een BSc en MSc in Sociale Psychologie met een minor onderzoeksmethodologie en een MSc in Sociologie met een minor data-analyse (Rijksuniversiteit Groningen).

Onderzoek

Op dit moment is Kim bezig met het ontwikkelen van een onderzoekslijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in hoe motivatie, betrokkenheid en creativiteit kunnen worden ondersteund in verschillende schoolse contexten. Zij heeft daarbij aandacht voor processen binnen het kind, maar ook voor groepsprocessen en voor gelijke kansen. De komende tijd ligt de nadruk op open opdrachten, cognitieve autonomie, omgaan met diversiteit in de klas en verbondenheid in een inclusieve gemeenschap. Zij maakt binnen deze onderzoekslijn gebruik van mixed methods en werkt nauw samen met basisscholen in Den Haag en Leiden.

Kim is betrokken bij de kenniswerkplaats ‘Gelijke Onderwijskansen, Haags Onderwijs Anders’. Binnen deze kenniswerkplaats werkt zij samen met gemeente Den Haag, drie schoolbesturen en zes basisscholen in Den Haag. De focus ligt op ruimte geven aan en bevorderen van onderzoekend vermogen op school en een praktijksensitieve houding op de universiteit. De centrale inhoudelijke thema’s zijn: motivatie, leerkracht-verwachtingen, feedback en ouderbetrokkenheid. De werkplaats wordt gesubsidieerd door gemeente Den Haag en vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.

Lopende en komende projecten

  • Zie en hoor je mij? Analyse van factoren die bijdragen aan ongelijke kansen bij de overgang van PO naar VO in Leiden. Dit project betreft een samenwerking tussen onderzoekers, schoolbesturen in Leiden en gemeente Leiden. Dit project wordt gefinancierd vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.
  • Afstandsonderwijs tijdens corona. Onderzoek naar de ervaringen van kinderen, ouders en leraren. Dit project wordt gesubsidieerd door Universiteit Leiden en Universiteit Twente.
  • Differentiatie in het basisonderwijs. Hoe ervaren kinderen dit? Wat betekenen niveaugroepen voor motivatie? Dit project wordt gesubsidieerd door Universiteit Leiden.
  • Promotieonderzoek samen met UU gericht op het tegengaan van etnische en socio-economische segregatie in scholen. Kim zal als co-promotor betrokken zijn. Dit project wordt gefinancierd door NRO (start juli 2022).

Onderwijs

Kim geeft onderwijs in de bachelor Pedagogische Wetenschappen, in de master Onderwijswetenschappen en aan de Academische Pabo. Daarnaast is Kim als lid van het ontwikkelteam betrokken bij de nieuwe Haagse academische lerarenopleiding, die zal focussen op grootstedelijk onderwijs, diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid.

Werkdagen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B05A

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.