Universiteit Leiden

nl en

Jessica Kiefte-de Jong

Hoogleraar Population Health

Naam
Prof.dr. J.C. Kiefte-de Jong
Telefoon
+31 71 5 26 91 11
E-mail
j.c.kiefte@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-8136-0918

Jessica Kiefte-de Jong is hoogleraar Population Health (sinds 2019) met aandacht voor leefstijl en levensloop onderzoek. Ze is tevens hoofd wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Interdisciplinaire Health Campus in Den Haag. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen (NAV).

Meer informatie over Jessica Kiefte-de Jong

Prevention, Population Health and Disease Management

De onderzoekslijn van Jessica Kiefte-de Jong is ingebed in de interdisciplinaire Health Campus Den Haag. Daarbij richt ze zich op het identificeren van groepen die in een kwetsbare situatie leven, met als doel het aanbieden van gerichte preventie initiatieven. Hierbij kijkt zij naast voeding en leefstijl ook naar de sociale en fysieke omgeving, onder andere in relatie tot (eco)syndemics en levensloopprocessen. Binnen haar onderzoekslijn zijn de volgende focusgebieden te onderscheiden:

I) Gezondheidsverschillen gedurende de levensloop

Binnen dit gebied leidt Prof. Kiefte-de Jong het onderzoek  naar de eerste 1000 levensdagen, waarbij  gebruik gemaakt wordt van de data-infrastructuur van DIAPER (in samenwerking met het RIVM) en de domeinoverstijgende datainfrastructuur van het Extramuraal Leiden Academic Network. Daarnaast heeft zij de RISE-UP studie opgezet, een open cohort onder zwangere vrouwen in de regio Den Haag gericht op onderzoek naar onbedoelde zwangerschap.

Binnen dit focusgebied wordt gebruik gemaakt van epidemiologische en datawetenschappelijke methoden gecombineerd met kwalitatieve en participatieve methoden (onder andere vanuit de medische antropologie) om multidimensionele gezondheidsproblemen in een ongunstige context  (syndemics) op te sporen en oplossingsrichtingen te kunnen identificeren.

II) Voeding- en leefomgeving

Prof. Kiefte-de Jong heeft het onderzoek naar voedselonzekerheid opgezet in de regio Den Haag. Naast de invloed van financiële toegang tot gezonde voeding wordt hier ook aandacht besteed aan de fysieke voedselomgeving zoals de impact van  gemeenschappelijke voedseltuinen alsmede hoe de voedsel- en leefomgeving in de wijk die kunnen bijdragen aan gezond gedrag zoals binnen het ZonMW project over ecosyndemics en obesitas en het NWA ECOTIP project waar kantenpunten worden onderzocht met betrekking tot de voeding- en leefomgeving die van invloed zijn op clustering van gezondheidsproblemen in de populatie.

III) Transitiemomenten voor leefstijlverandering

Prof. Kiefte-de Jong is Dekker Laureaat van de Nederlandse Hartstichting. Hiervoor kreeg zij een persoonlijke beurs om​​onderzoek op te zetten naar teachable moment, gebeurtenissen in iemand leven of transitiemomenten waar men meer gevoelig is voor (positieve of negatieve) leefstijlverandering. In samenwerking met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Haagse Hogeschool worden teachable moments onderzocht na een acuut cardiaal event en bij andere belangrijke transitiemomenten zoals zwangerschap (TEACHLIFE-project) en adolescentie (MOVE-ON project).

IV) Leefstijlgeneeskunde

Jessica Kiefte is actief in het kernteam van het onderzoek binnen de Leefstijlcoalitie en Lifestyle4Health.

Ze doet onderzoek naar de inzet van leefstijlinterventies zoals binnen de LESS study, gericht op het reduceren van het gebruik maagzuurremmers in eerstelijnszorg door middel van voeding en leefstijlondersteuning. Ook leidt ze onderzoek naar hoe leefstijlinterventies verbeterd kunnen worden zoals bijvoorbeeld aansluiten bij de interoceptieve gevoeligheid van patiënten en contextuele factoren.

Wetenschappelijke carrière

Jessica Kiefte-de Jong studeerde in 2004 af als diëtist aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkte als klinisch diëtiste in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, het Maasstad Ziekenhuis en het VUMC voordat ze haar Masterdiploma in Public Health Research & Nutrition behaalde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2009 besloot ze een voltijds PhD-traject te volgen bij het Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC, waar ze in 2012 promoveerde op haar proefschrift "Early Life Nutrition and Gastro-intestinal and Allergic outcomes: The Generation R Study".

Ze werd senior onderzoeker op gebied van voeding en gezondheid aan het Erasmus MC en begeleidde verschillende onderzoeksprojecten in grote cohortstudies, waaronder The Generation R Study, The Rotterdam Study en The B-Proof Study. Ze was tevens visiting researcher aan de Harvard School of Public Health in 2014 en 2016, waar ze voedingsfactoren bestudeerde in relatie tot diabetes mellitus type 2. Tussen 2014 en 2018 combineerde ze haar onderzoek met haar werk als assistant-professor aan het Leiden University College in Den Haag om een interdisciplinair onderwijsprogramma op gebied van Global Public Health op te zetten. Gedurende deze periode continueerde zij haar onderzoek op het gebied van voeding, leefstijl en levensloop.

Hoogleraar Population Health

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Lifestyle4Health Management Team
  • Wetenschappelijke adviesraad Kenniscentrum dietisten overgewicht en obestias Advisering tav preventie en behandeling van overgewicht en de rol van de dietist hierin
  • Gezondheidsraad Commissielid 'Voedingsaanbevelingen voor zwangerschap en lactatie en kinderen tot 2 jaar'
  • Journal of Public Health Nutrition Associate editor
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.