Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. M. Jesse LLM
Telefoon
+31 71 527 7232
E-mail
m.jesse@law.leidenuniv.nl

Curriculum Vitae

Dr. Moritz Jesse is universitair hoofddocent Europees Recht aan het Europa Instituut van de  Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden.

Hij is sinds oktober 2010 aan het instituut verbonden. Zijn onderwijs en onderzoek gaan over de interne markt, het vrije verkeer van personen, Europees Burgerschap en Europees migratierecht. Jesse geeft les en coördineert verschillende vakken op bachelor en master niveau in zowel Engels als Nederlands. Hij is tevens  coach van het Leidse team in de European Law Moot Court Competition (ELMC). In 2013 heeft zijn team de pleitwedstrijd gewonnen. Jesse is een bestuurslid van de Dutch Association for Migration Research (DAMR) en is regelmatig als rechter bij de international rounds van de Jessup International Law Moot Court betrokken.

Voordat Jesse in Leiden ging werken heeft hij zijn proefschrift over Europees Recht geschreven aan het European University Institute in Florence,  Italie. Zijn PhD draagt de titel “The Civic Citizens of Europe – Legal Realities for Immigrants in Europe and the Legal Potential for their Integration”. Het  boek analyseert het recht van de EU, België, Duitsland en het Verenigde Koninkrijk met betrekking tot de invloed op de integratie van migranten.

Jesse begon in 2002 aan de studies Nederlands-, Internationaal- en Europees Recht aan de European Law School van de Universiteit van Maastricht. In 2006 studeerde hij cum laude af van het LL.M. programma van de European Law School. Tijdens zijn studie in Maastricht heeft Jesse als assistent voor Prof. Lisa Waddington gewerkt. Hij nam deel aan de internationale rondes van de Jessup International Law Moot Court in 2005 en was lid van het winnende team van de European Law Moot Court Competition team in 2006.

Onderwijs

 • Coördinatie: Inleiding Europees Recht, Bachelor Rechtsgeleerdheid.
 • Coördinatie: European Law in Practice – Practicum, LL.M. European Law.
 • Begeleiding van Bachelor en Master scripties in het Nederlands en Engels.
 • Het coachen van de European Law Moot Court Competition teams

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B133

Contact

 • Jesse M. (2017), The unlawfulness of existing pre-departure integration conditions applied in family reunification scenarios – urgent need to change national laws in the European Union, 3(1): 1-15.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2016), The Civic Citizens of Europe - The Legal Potential for Immigrant Integration in the EU, Belgium, Germany, and the United Kingdom. Leiden: Brill / Nijhoff.boek
 • Jesse M. (2016), Integration measures, integration exams, and immigration control: P and S and K and A, Common Market Law Review 53(4): 1065-1087.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2016), Legal Risks from, to, and within EU Migration Law: An Inventory. In: Mišćenić E., Raccah, A. (red.) Legal Risks in EU Law - Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe. nr. 1. Heidelberg: Springer. 183-198.boekdeel
 • Jesse M. (2014), The Selection of Migrants through Law – A Closer Look at Regulation Governing Family Reunification in the EU. In: Anthias F., Pajnik M. (red.) Contesting Integration, Engendering Migration - Theory and Practice. Migration, diasporas and citizenship. Houndmills: Palgrave-MacMillan. 86-101.boekdeel
 • Jesse M. (2013), 'Disrupting and Annoying' - EU Citizenship and EU Migration Law Destroying Old Habits of National Migration Policy Making. In: Visser M. de, Mei A.P. van der (Red.) The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Antwerp: Intersentia. 407-428.boekdeel
 • Jesse M. (2012), Inburgering in het buitenland: Vraagtekens bij rechtmatigheid vanuit Europees perspectief, Asiel & Migrantenrecht(4): 202-206.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2012), What about Sunday Trading...? The Rise of Market Access as an Independent Criterion under Article 34 TFEU, European Journal of Risk Regulation 3(3): 437-444.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2012), Note on Joined Cases C-424/10 Tomasz Ziolkowski and C-425/10 Barbara Szeja, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of the EU of 21 December 2011, Common Market Law Review 49(6).artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2012), Third- country nationals, integration and access to employment and occupation under EU Law. In: Morano-Foadi S., Malena M. (red.) Integration for Third-Country Nationals in the European Union - The Equality Challenge.. Cheltenham: Edward Elgar. 145-166.boekdeel
 • Jesse M. (2012), Access to employment and occupation in Belgium, Germany and the United Kingdom. In: Morano-Foadi S., Malena M. (red.) Integration for Third-Country Nationals in the European Union - The Equality Challenge.. Cheltenham: Edward Elgar. 248-270.boekdeel
 • Jesse M. (17 januari 2011), The Civic Citizens of Europe Legal Realities for Immigrants in Europe and the Legal Potential for their Integration (Dissertatie). Firenze: European University Institute. Promotor(en) en Copromotor(en):Moreau M.-A., Kostakopoulou T., Rubio Marin R.dissertatie
 • Jesse M. (2011), The Value of ‘Integration’ in European Law – The Implications of the Förster Case on Legal Assessment of Integration Conditions for Third-Country Nationals, European Law Journal 17(2): 172-189.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Jesse M. (2009), Missing in Action: Effective Protection for Third-Country Nationals from discrimination under Community law. In: Guild E., Carrera S., Groenendijk K. (red.) Illiberal Liberal States:Immigration, Citizenship and Integration in the EU Discrimination under Community Law.: Ashgate. 187-205.boekdeel
 • Jesse M., Kostakopoulou D. & Carrera S. (2009), Doing and Deserving: Competing Frames of Integration in the EU. In: Guild E., Groenendijk K., Carrera S. (red.) Illiberal Liberal States - Immigration, Citizenship and Integration in the EU.. Surrey: Ashgate. 167-186.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden