Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. M. Jesse LLM
Telefoon
+31 71 527 7232
E-mail
m.jesse@law.leidenuniv.nl

Curriculum Vitae

Dr. Moritz Jesse is universitair hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hij is sinds oktober 2010 aan het instituut verbonden. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op de interne markt van de EU, het vrij verkeer van personen, Europees burgerschap, evenals het migratierecht van de EU. In 2014/2015 werd Moritz een NWO Veni-subsidie toegekend ​​voor zijn project “The ‘Others’ amongst ‘Us’ – Western societies, otherness, and the law”.

Moritz promoveerde in het EU-recht aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië. Zijn proefschrift draagt ​​de titel "The Civic Citizens of Europe – Legal Realities for Immigrants in Europe and the Legal Potential for their Integration”. Het werk analyseert de wetgeving van de EU, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot zijn invloed op de integratie van immigranten.

Moritz doceert en coördineert cursussen op bachelor en master niveau in het Engels en Nederlandse. Hij is bestuurslid van de Dutch Association for Migration Research (DAMR) en regelmatig rechter bij de internationale rondes van de Jessup International Law Moot Court. Hij is ook coach bij de European Law Moot Court Competition [ELMC].

Moritz Jesse studeerde Nederlands, vergelijkend, internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Maastricht European Law School tussen 2002 en 2006 (LL.M. cum laude). Tijdens zijn studie in Maastricht werkte hij als assistent voor Prof. Lisa Waddington.

Onderwijs

 • Capita Selecta of European Law - Privatissimum
 • European Law in Practice – Practicum, LL.M. European Law.
 • Begeleiding van Bachelor en Master scripties in het Nederlands en Engels.
 • Het coachen van de European Law Moot Court Competition teams.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B133

Contact

 • Jesse M. (2017), The Civic Citizens of Europe - The Legal Potential for Immigrant Integration in the EU, Belgium, Germany, and the United Kingdom Nijhoff Studies in European Union Law nr. 11. Leiden: Brill / Nijhoff.boek
 • Jesse M. (2016), Integration measures, integration exams, and immigration control: P and S and K and A, Common Market Law Review 53(4): 1065-1087.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M. (2016), Legal Risks from, to, and within EU Migration Law: An Inventory. In: Mišćenić E., Raccah, A. (red.) Legal Risks in EU Law - Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe. nr. 1 Heidelberg: Springer. 183-198.boekdeel
 • Jesse M. (2016), The unlawfulness of existing pre-departure integration conditions applied in family reunification scenarios – urgent need to change national laws in the European Union, International Journal of Migration and Border Studies 2(3): 274-288.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M. (2014), The Selection of Migrants through Law – A Closer Look at Regulation Governing Family Reunification in the EU. In: Anthias F., Pajnik M. (red.) Contesting Integration, Engendering Migration - Theory and Practice. Migration, diasporas and citizenship Houndmills: Palgrave-MacMillan. 86-101.boekdeel
 • Jesse M. (2013), 'Disrupting and Annoying' - EU Citizenship and EU Migration Law Destroying Old Habits of National Migration Policy Making. In: Visser M. de, Mei A.P. van der (red.) The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht. Antwerp: Intersentia. 407-428.boekdeel
 • Jesse M. (2012), Access to employment and occupation in Belgium, Germany and the United Kingdom. In: Morano-Foadi S., Malena M. (red.) Integration for Third-Country Nationals in the European Union - The Equality Challenge. Cheltenham: Edward Elgar. 248-270.boekdeel
 • Jesse M. (2012), Inburgering in het buitenland: Vraagtekens bij rechtmatigheid vanuit Europees perspectief, Asiel & Migrantenrecht (4): 202-206.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M. (2012), Note on Joined Cases C-424/10 Tomasz Ziolkowski and C-425/10 Barbara Szeja, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of the EU of 21 December 2011, Common Market Law Review 49(6).'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M. (2012), Third- country nationals, integration and access to employment and occupation under EU Law. In: Morano-Foadi S., Malena M. (red.) Integration for Third-Country Nationals in the European Union - The Equality Challenge. Cheltenham: Edward Elgar. 145-166.boekdeel
 • Jesse M. (2012), What about Sunday Trading...? The Rise of Market Access as an Independent Criterion under Article 34 TFEU, European Journal of Risk Regulation 3(3): 437-444.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M. (17 januari 2011), The Civic Citizens of Europe Legal Realities for Immigrants in Europe and the Legal Potential for their Integration (Dissertatie). Firenze: European University Institute. Promotor(en) en Copromotor(en):Moreau M.-A., Kostakopoulou T., Rubio Marin R.dissertatie
 • Jesse M. (2011), The Value of ‘Integration’ in European Law – The Implications of the Förster Case on Legal Assessment of Integration Conditions for Third-Country Nationals, European Law Journal 17(2): 172-189.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Jesse M., Kostakopoulou D. & Carrera S. (2009), Doing and Deserving: Competing Frames of Integration in the EU. In: Guild E., Groenendijk K., Carrera S. (red.) Illiberal Liberal States - Immigration, Citizenship and Integration in the EU. Surrey: Ashgate. 167-186.boekdeel
 • Jesse M. (2009), Missing in Action: Effective Protection for Third-Country Nationals from discrimination under Community law. In: Guild E., Carrera S., Groenendijk K. (red.) Illiberal Liberal States:Immigration, Citizenship and Integration in the EU Discrimination under Community Law.: Ashgate. 187-205.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie