Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. M. Jesse LLM
Telefoon
+31 71 527 7232
E-mail
m.jesse@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7601-2775

Dr. Moritz Jesse is universitair hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Moritz Jesse

Nieuwsberichten

Moritz is sinds oktober 2010 aan het instituut verbonden. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op de interne markt van de EU, het vrij verkeer van personen, Europees burgerschap, evenals het migratierecht van de EU. In 2014/2015 werd Moritz een NWO Veni-subsidie toegekend ​​voor zijn project “The ‘Others’ amongst ‘Us’ – Western societies, otherness, and the law”.

Moritz promoveerde in het EU-recht aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië. Zijn proefschrift draagt ​​de titel "The Civic Citizens of Europe – Legal Realities for Immigrants in Europe and the Legal Potential for their Integration”. Het werk analyseert de wetgeving van de EU, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot zijn invloed op de integratie van immigranten.

Moritz doceert en coördineert cursussen op bachelor en master niveau in het Engels en Nederlandse. Hij is bestuurslid van de Dutch Association for Migration Research (DAMR) en regelmatig rechter bij de internationale rondes van de Jessup International Law Moot Court. Hij is ook coach bij de European Law Moot Court Competition [ELMC].

Moritz Jesse studeerde Nederlands, vergelijkend, internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Maastricht European Law School tussen 2002 en 2006 (LL.M. cum laude). Tijdens zijn studie in Maastricht werkte hij als assistent voor Prof. Lisa Waddington.

Onderwijs

  • Capita Selecta of European Law - Privatissimum
  • European Law in Practice – Practicum, LL.M. European Law.
  • Begeleiding van Bachelor en Master scripties in het Nederlands en Engels.
  • Het coachen van de European Law Moot Court Competition teams.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.34

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.