Universiteit Leiden

nl en

Succesvolle ‘Law and Society’ conferentie in Mexico City voor Moritz Jesse

Dr. Moritz Jesse, universitair hoofddocent bij het Europa Instituut, presenteerde zijn paper Building Bridges or Erecting Walls? – The Application of Equal Treatment and Non-Discrimination in Europe ‘ tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging voor Recht en Samenleving.

De jaarvergadering 2017 vond plaats in juni in Mexico City en bracht onderzoek en onderzoekers onder het titel Walls, Borders, and Bridges: Law and Society in an Inter-Connected World samen.

Jesse betoogde dat het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie een universele waarde heeft en dat grondwetten, wetgeving en internationale organisaties, zoals de Europese Unie streven naar gelijke behandeling en non-discriminatie. Desalniettemin, is bescherming tegen discriminatie nooit compleet. Verschillen in bescherming zijn meestal te vinden bij discriminatie of grond van ras, religie of nationaliteit, maar ook door de omstandigheden waarin de differentiële behandeling plaatsvindt. EU Richtlijn 2000/43 welke discriminatie op grond van ras en etnische afkomst verbiedt,  bepaalt bijvoorbeeld dat differentiële behandeling op grond van immigratiestatus en nationaliteit buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn valt, waardoor immigranten onbeschermd zijn tegen discriminatie op basis van ras en etnische afkomst in het kader van het toepassen van de nationale en EU immigratiewetgeving. Het is in feite onmogelijk immigratierecht toe te passen zonder dat verschillen op grond van nationaliteit leiden tot een indirect onderscheid op grond van ras en etnische afkomst. Het is echter erg interessant om te observeren hoe wetgeving de grenzen van groepen trekt in relatie tot de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Vervolgens concludeerde Jesse met de vraag waarom sommige groepen bescherming krijgen en andere groepen  niet, ook al zouden ze dezelfde (of hogere) behoefte aan bescherming tegen discriminatie nodig hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.