Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse spreekt over migratie, asiel en integratie in Israël

Moritz Jesse, universitair hoofddocent EU-recht, werd uitgenodigd om een bijdrage te leveren tot de 5e Internationale Ruppin-conferentie over immigratie en sociale integratie.

De conferentie werd georganiseerd door het Ruppin Academic Center, Israël, in mei 2018 onder de titel ‘Migration in a changing global world '. De conferentie bracht academici van de hele wereld bijeen om trends en ontwikkelingen rond migratie en asiel in de 21e eeuw te bespreken. Jesses bijdrage was " How to treat the ‘arriving other’ – Reactions to increasing numbers of refugees and asylum seekers in ‘the West’'".

De presentatie ging over hoe westerse staten omgaan met de toestroom van immigranten. Kijkend naar wetswijzigingen en agenda's in de nasleep van de zogenaamde vluchtelingencrises van 2015, behandelde Jesse de volgende vragen: (1) wat was de eerste reactie op de aankomst van asielzoekers; welke groepen worden met open armen ontvangen, welke groepen werden met scepticisme en strengere wettelijke voorwaarden / procedures geconfronteerd ?; (2) worden vluchtelingen gezien als tijdelijke 'bezoekers' of toekomstige burgers en heeft dit vermoeden invloed op de toepassing van bestaande wetgeving?; (3) hoe denkt men over 'integratie' van vluchtelingen en asielzoekers en zijn er specifieke programma's, misschien voor specifieke groepen mensen ?; en (4) wat zijn de categorieën asielzoekers in de wet om te bepalen welke regels en voorschriften van toepassing zijn?

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.