Universiteit Leiden

nl en

Twee presentaties door Moritz Jesse op jaarlijkse ECPR 2017 conferentie in Oslo

Dr. Moritz Jesse, universitair hoofddocent bij het Europa Instituut, gaf twee presentaties tijdens de General Conference van het Europees Consortium voor Politiek Onderzoek (European Consortium for Political Research, ECPR) in september in Oslo.

De eerste presentatie,  ‘The Arrival of the “Other(s)” – What can be learnt from legislative changes after the “Refugee Crises” of 2015?”', behandelde veranderingen van wetgeving na de ‘refugee-crises’ in de zomer en herfst van 2015 en probeerde vier vragen te beantwoorden: (1) Wat zijn de onderliggende veronderstellingen over wie er aankomt om asiel aan te vragen? Zijn er verschillende groepen zichtbaar in de wetgevende reacties en zijn er verschillende procedures voor deze groepen ontwikkeld? (2) Hoe worden verschillende groepen asielzoekers gezien door wetgevers? Wie wordt gunstig behandeld in relatie tot andere groepen? (3) Zijn er verschillende statussen, procedures of trajecten die op korte, middellange en lange termijn het lot van asielzoekers binnen de ontvangende maatschappij bepalen? (4) Wat de overeenkomsten en wat zijn de verschillen in de reacties van de EU en de lidstaten? Hebben landen die omgaan met een groot aantal asielzoekers anders gereageerd dan landen met lagere aantallen?

De tweede presentatie behandelde hoe het Europees Hof van Justitie met Europees burgerschap omgaat. Het stuk, ‘Back to the Market Roots for Legal Residence of Union Citizens?’, werd oorspronkelijk samen met Daniel Carter, PhD-kandidaat bij het Europa-instituut geschreven. Het stuk ontwikkelde het idee, dat het Hof van Justitie nooit de differentiatie tussen economisch actieve en niet-actieve burgers van de Unie bij het bepalen van hun rechten en verplichtingen krachtens de EU-wetgeving heeft laten varen, verder. In deze logica zijn de recente uitspraken, zoals Dano of Alimanovic, niet verwonderlijk, maar een logisch gevolg van eerdere uitspraken.

Het ECPR is een consortium waarin wetenschappers die Europese integratie en politieke ontwikkelingen in Europa bestuderen samenwerken.

Meer informatie over de 2017 General Conference.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.