Universiteit Leiden

nl en

Presentatie van Moritz Jesse en Daniel Carter op ECPR conferentie in Praag

Moritz Jesse, universitair hoofddocent voor EU-recht aan het Europa Instituut, en Daniel Carter, promovendus aan het Europa Instituut, presenteerden hun werk op 'op de European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, die in oktober 2016 in Praag plaatsvond. Hun referaat was getiteld ‘Back to the Market Roots for ‘Legal Residence’ of Citizens of the Union – Is the Court of Justice Really Scaling Back Rights?’.

Het was onderdeel van een panel over 'De toekomst van het EU-burgerschap' en voerde aan dat het Europese Hof voor een lange tijd na de introductie van EU-burgerschap een actieve rol gespeeld heeft bij het vergroten van EU burgerschapsrechten. Deze “éénrichtingsinterpretatie” van EU Burgerschap van de Unie lijkt ten einde te zijn gekomen, of, op zijn minst, het HvJ EU lijkt pauzes te maken in haar burgervriendelijke interpretatie van EU-burgerschap. In een aantal recentelijke gevallen heeft het HvJ rechten van niet-economisch actieve EU-burgers ingeperkt. Dienovereenkomstig zullen EU-burgers die in een andere lidstaat wonen en die niet economisch actief zijn en die niet over voldoende middelen beschikken het moeilijker vinden om een ​​permanente verblijfsstatus on EU recht, of toegang tot sociale uitkeringen te krijgen.

Het referaat beantwoordde drie vragen: (1) Is deze ontwikkeling echt een nieuwe trend? Is het Hof bereid de rechten van de EU-burger permanent te beperken? (2) Hoe verhouden zich deze uitspraken  tot andere gebieden van EU burgerschap waar het Hof de reikwijdte van het EU-burgerschap lijkt uit te breiden, bijvoorbeeld de rechten van familieleden in de zaak Zambrano, of met betrekking tot de toepassing van de grondrechten? (3) Is deze ontwikkeling van beperken van het EU-burgerschapsrechten slechts het herstel van de vrij oude tweedeling tussen de markt-burger en de economisch niet-actieve burger in de EU?

Meer informatie kunt u hier vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.