Universiteit Leiden

nl en

Jesse: "Weigering van gezinshereniging ondermijnt integratie immigranten"

Dr. Moritz Jesse, universitair hoofddocent Europees Recht aan het Europa Instituut van de Universiteit van Leiden, sprak eind mei tijdens het Social integration in EU law: Contents, limits and functions of an elusive notion – Seminar, georganiseerd als onderdeel van het MOVES – Free Movement of Workers & Social Security Coordination netwerk op de Universiteit van Turijn. Tijdens zijn presentatie reflecteerde Jesse op het verband tussen de voorwaarden voor gezinshereniging en de integratie van immigranten.

Moritz Jesse

Jesse voerde aan dat men niet moet onderschatten wat de kracht kan zijn van een weigering van gezinshereniging op het ondermijnen of zelfs vernietigen van de potentiële integratie van het familielid dat al in het land van bestemming woont, d.w.z. de sponsor. Alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat gezinshereniging kan plaatsvinden, zullen de sponsor onvermijdelijk van de ontvangende maatschappij vervreemden. In plaats van de integratie te bevorderen, ondermijnen deze voorwaarden in dit opzicht de doelstelling van inclusie. Dit is ironisch, want maatregelen die gezinshereniging bemoeilijken en / of vertragen zijn meestal genomen met de officiële doelstelling integratie van immigranten. Aangezien deze maatregelen in feite weinig tot niets bijdragen tot de integratie van migranten en gemakkelijk kunnen worden gezien als maatregelen voor migratiecontrole, kunnen ze nauwelijks worden beschouwd als evenredig in het licht van het legitieme doel van integratie. Ze moeten eigenlijk als niet rechtmatig worden beschouwd (zie hier). De recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU erkent de problematiek van dit soort maatregelen en beperkt de mogelijkheden van de lidstaten om integratievoorwaarden als maatregelen voor immigratiecontrole te gebruiken (zie hier).

Het seminar leidde tot een stevige discussie tussen wetenschappers en vertegenwoordigers van de EU-instellingen over de doelstellingen, juridische en praktische effecten van immigratie en integratie beleid en wetgeving.

Meer informatie over MOVES is hier beschikbaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.