Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse over de transitie van uitgesloten asielzoeker naar geïntegreerde vluchteling

Dr. Moritz Jesse, universitair hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut Leiden, deelde zijn gedachtes over de overgang van asielzoeker naar vluchteling vanuit het oogpunt van integratie.

Zijn presentatie, getiteld ‘From Prohibited Inclusion to Mandatory Integration – the Difficult Transition from Asylum Seeker to Recognized Refugee’, maakte deel uit van het plenaire panel van de conferentie ‘The Future of Europe as a Place of Refuge’, die plaatsvond op 5 en 6 December aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Charles University [Univerzita Karlova] van Praag.

In zijn toespraak benadrukte Moritz Jesse de parallellen in de onderliggende logica, die aan zowel de opvang van asielzoekers als ook inburgeringprogramma’s voor immigranten in Europa ten grondslag ligt (meer informatie over deze programma's hier). In allebei situaties kunnen rechten, verblijfszekerheid en zelfs het gezinsleven worden geweigerd totdat de kandidaat-immigrant of asielzoeker aan formele criteria heeft voldaan, zoals het verkrijgen van de vluchtelingenstatus of het voldoen aan formele integratievoorwaarden. Integratie en inclusie, dus het samenbrengen van de samenleving en de immigrant of asielzoeker, is in deze inburgeringslogica niet gebaseerd op het verstreken van gelijke rechten, bijvoorbeeld om zo spoedig mogelijk deel te nemen aan het dagelijkse leven, maar op het volgen van strikte en formele trajecten. Uiteindelijk is dit een slechte beleidskeuze omdat het de nieuwkomer van de ontvangende maatschappij zal vervreemden. Wat deze opzet erger maakt, is het feit dat de meeste asielzoekers en immigranten zullen blijven na deze initiële vervreemding veroorzaakt door beleid dat nieuwkomers en de samenleving artificieel gescheiden houdt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.