Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse over integratie van werknemers in Oxford

Dr. Moritz Jesse (UHD van het Europa Instituut) trad op als spreker tijdens een symposium dat werd georganiseerd door Oxford Brooks University. Het symposium, dat werd gehouden op 22 oktober 2022, ging in op de vraag in hoeverre de integratie van economische immigranten gefaciliteerd kan worden door de Wet en de toepassing van wettelijke regels in de praktijk. Tijdens zijn praatje benadrukte Dr. Jesse dat er een beproefde methode is van het organiseren van wetgeving op een manier waardoor de mogelijkheden voor immigranten om te integreren (zo goed als) geoptimaliseerd worden en dat deze werkwijze absoluut niet nieuw of experimenteel is. Het gaat namelijk om de wettelijke regelgeving die van toepassing is op economische actieve individuen die van de ene EU-lidstaat naar de andere verhuizen gebaseerd op de regelgeving van de EU interne markt.

Deze groep maakt gebruik van eenvoudige, op vraag gebaseerde toegangsrechten, woonzekerheid, en gelijkwaardige behandeling op de werkplek. Er zijn binnen de vrij verkeerregeling binnen de EU geen beperkingen, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgevers, die de woonzekerheid of andere rechten in gevaar kunnen brengen. Kort gezegd: gebruik kunnen maken van de vrij verkeerregeling die van toepassing is op de EU interne markt hebben, zorgt voor optimale kansen voor integratie voor potentiële immigranten. Jesse pleitte vervolgens voor het invoeren van een vergelijkbaar systeem voor derdelanders gebaseerd op woonzekerheid, op vraag gebaseerde toegangsrechten en gelijke rechten als de lokale bevolking.

De papers die tijdens het symposium gepresenteerd werden zullen worden gepubliceerd in een speciale uitgave van het Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law getiteld: ‘The Zero-sum game of economic migration: Integration through Rights?’  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.