Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse over Sociale Integratie van Immigranten - Lezing tijdens Turin Winter School

Moritz Jesse, universitair hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut Leiden, gaf een lezing over de sociale integratie van migranten.

De drie uur durende interventie op 2 december 2019 was onderdeel van de Jean Monnet-module 'EU Mobility and Migration Law' en de Winter School 'Mobility and Migration in Europe: National Restrictive Policies in the EU Legal Framework' georganiseerd door professor Francesco Costamagna en zijn team aan de universiteit van Turijn, Italië.

In zijn lezing benadrukte Moritz Jesse de rol van het bij het creëren van de noodzakelijke ruimte waarbinnen integratie van immigranten kan plaatsvinden. Als zodanig creëert het recht een integratiepotentieel dat immigranten in staat kan stellen zich te ontwikkelen. Een dergelijk potentieel wordt theoretisch gemaximaliseerd wanneer immigranten gelijke rechten hebben als de burgers van de ontvangende staat. Zie voor meer informatie over het concept van legaal potentieel voor integratie in de EU hier. EU-burgers hebben in dit opzicht een groot voordeel ten opzichte van onderdanen van derde landen aangezien zij rechtstreeks toepasselijke rechten ontlenen aan primair EU-recht, dat wil zeggen de oprichtingsverdragen zelf. In de lezing kwam ook het twijfelachtige karakter van integratievoorwaardes aan de orde. Vaak zijn integratievoorwaardes, vooral als ze al in het land van herkomst verfult moeten worden, geen maatregelen om de inclusie van immigranten te vergemakkelijken maar vermomde maatregemen om immigratie te controleren of zelf te verhinderen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter nog niet zo lang geleden de vrijheid van de lidstaten om dergelijke maatregelen toe te passen aanzienlijk beperkt, zie hier.

De Turijn Winter School stond open voor gevorderde studenten en promovendi en trok deelnemers uit de hele Europese Unie. De discussie met de studenten over integratie, de grenzen van de wet om inclusieprocessen te beïnvloeden en de manier waarop wetgeving in toenemende mate wordt gebruikt op het gebied van immigratie en vrij verkeer in de EU om het politieke paradigma van inburgering en integratievoorwaardes te stimuleren, was heel interessant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.